Blogit

Vierailija

Oras Tynkkynen

17.2.2020

Ilmastokriisi puskee pois mukavuusalueelta

Opiskelijat YKAssa

SYY-aktiivit

13.2.2020

SYYn suunta 2020

Vierailija

Katri Myllykoski

30.1.2020

Miksi kannattaa ottaa töihin yhteiskunta-alan korkeakoulututkinnon suorittanut?

Vierailija

Ninette Kouhia

16.1.2020

Konfliktinratkaisussa asiantuntemus karttuu pelaamalla

Töissä YKAssa

Kati Ahtiainen

9.1.2020

Yhdessä olemme yhteisö

Nimitykset

Merja Jutila Roon

Pääsihteeri

Teollisuuden palkansaajat TP ry

1.7.2019

Siiri Mertakorpi

Osallisuusasiantuntija

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

1.4.2019

Eekku Aromaa

Alueellisen setlementtityön johtaja

Kalliolan Setlementti ry

1.3.2019

Jani Kykkänen

Koulutuspolitiikan asiantuntija

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

27.8.2018

Ura-nimitykset

Kohti uusia uria?

Lähetä nimitysuutinen

Lain mukaan

Syrjintätapaus

Työsopimuslaissa kielletään työnantajaa asettamasta työntekijöitä eri asemaan mm. terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Samoin yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä mm. terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Millaisessa tilanteessa käytännön työelämässä terveydentilaan liittyvää syrjintää esiintyy?

Poissaolot ja työtaistelutoimet

Hallituksen ja ay-liikkeen välille on viime aikoina muodostunut kiistaa muun muassa irtisanomissuojan heikennysaikomuksista, mikä on johtanut jopa työtaistelutoimiin eri muodoissaan. Maksetaanko lakkopäiviltä palkkaa, jos poissaolo johtuu paitsi lakosta niin myös samaan aikaan muusta syystä, esim. vuosiloma- tai sairauslomapäivältä? Tähän on KKO ottanut kantaa tuomiossaan.

Työn tarjoamisvelvollisuus

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi, jos työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että työntekijä voi jatkaa työsuhdettaan, jos irtisanomisperuste poistuu irtisanomisajan aikana. Määräaikaista työtä ei saa tarjota, on KKO linjannut.

Sisäilmaongelma irtisanomisperusteena

Työntekijä irtisanottiin välittömän pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, koska hän ei sisäilmaoireiden takia pystynyt työskentelemään yrityksen toimitiloissa. Työntekijä vei irtisanomisen oikeuteen – mitä oikeus päätti?