Digitaaliset urataidot avaavat uusia verkostoja

Työnhakutaidoista on puhuttu jo pitkään, ja yhä useammin niissä painottuu netin ja sosiaalisen median käyttö. Urataidot ovat paljon muutakin ja ovat tarpeen muulloinkin kuin akuutissa työnhakuvaiheessa. Mitä monimuotoisempi ja kompleksimpi työmaailmamme on, sitä monipuolisempia urakyvykkyyksiä tarvitsemme. Viimeistään tekoäly on tehnyt näistä netti- ja somenäppärien hyveistä jokaisen asiantuntijan välttämättömyyksiä. Uravalmentaja Heini Hult-Miekkavaara kertoo, miksi.

Asiantuntijat arvioivat osaamista ja työelämän kehittämistä hallitusohjelmassa

Hallitusohjelma valmistui viikon alussa, ja tänään nimitetään maahan uusi hallitus. Pyysimme kuutta asiantuntijaa kommentoimaan lyhyesti hallitusohjelmaa työelämän kehittämisen ja osaamisen näkökulmasta. Mitkä kirjaukset saivat ruusuja ja mitkä risuja? Mukana kommentoimassa on asiantuntijoita palkansaaja- ja työnantajajärjestöistä, tutkijoita sekä politiikan ja talouden toimittaja.

29.5.2019

Häiritsevä palaute haittaa asiantuntijoita

Miten kohdata vihapuhetta työssä? Vihapuheesta ja sen aiheuttamista ja jatkuvasti lisääntyvistä ongelmista puhutaan paljon, mutta tehokkaita käytännön työkaluja ei juuri ole ollut. Kun häiritsevää palautetta kohdataan työssä, työyhteisön tulee tukea työntekijää. Toisaalta negatiivinen puhe saattaa kohdistua koko organisaatioon. Tässä artikkelissa esitellään tapoja, joilla sekä työntekijät että työnantajat löytävät helposti ja nopeasti tukea ja ratkaisuja vihapuheen kohtaamiseen.

Blogit

Nimitykset

Merja Jutila Roon

Pääsihteeri

Teollisuuden palkansaajat TP ry

1.7.2019

Siiri Mertakorpi

Osallisuusasiantuntija

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

1.4.2019

Eekku Aromaa

Alueellisen setlementtityön johtaja

Kalliolan Setlementti ry

1.3.2019

Jani Kykkänen

Koulutuspolitiikan asiantuntija

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

27.8.2018

Ura-nimitykset

Kohti uusia uria?

Lähetä nimitysuutinen

Lain mukaan

Syrjintätapaus

Työsopimuslaissa kielletään työnantajaa asettamasta työntekijöitä eri asemaan mm. terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Samoin yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä mm. terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Millaisessa tilanteessa käytännön työelämässä terveydentilaan liittyvää syrjintää esiintyy?

Poissaolot ja työtaistelutoimet

Hallituksen ja ay-liikkeen välille on viime aikoina muodostunut kiistaa muun muassa irtisanomissuojan heikennysaikomuksista, mikä on johtanut jopa työtaistelutoimiin eri muodoissaan. Maksetaanko lakkopäiviltä palkkaa, jos poissaolo johtuu paitsi lakosta niin myös samaan aikaan muusta syystä, esim. vuosiloma- tai sairauslomapäivältä? Tähän on KKO ottanut kantaa tuomiossaan.

Työn tarjoamisvelvollisuus

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi, jos työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että työntekijä voi jatkaa työsuhdettaan, jos irtisanomisperuste poistuu irtisanomisajan aikana. Määräaikaista työtä ei saa tarjota, on KKO linjannut.

Sisäilmaongelma irtisanomisperusteena

Työntekijä irtisanottiin välittömän pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, koska hän ei sisäilmaoireiden takia pystynyt työskentelemään yrityksen toimitiloissa. Työntekijä vei irtisanomisen oikeuteen – mitä oikeus päätti?