9.12.2015

 | Teksti: Hanna Ojanpää 

| Kuvat: Opa Latvala

Anu Tassberg: Arjen ymmärtäjä

Asiakkaani ovat päihdeongelmaisia, mielenterveyskuntoutujia, surevia, työttömiä, lapsiperheitä, vanhuksia ja vankeja. Mikään elämänalue ei ole vieras. Tulipa vastaan mitä vain, mikään ei saa laittaa omaa päätä sekaisin.

Nykyinen työnkuva

Toimin diakonina Hämeenkyrön seurakunnassa. Kohtaan asiakkaani joko yksin tai ryhmissä, heidän kodeissaan, seurakunnan tiloissa tai missä vain: vastaanotolla, ryhmissä, leireillä, retkillä tai erilaisissa tilaisuuksissa.

Miltä hyvinvointiyhteiskunta näyttaa asemassasi?

Suuret ikäluokat ovat tehneet valtavasti työtä hyvinvointiyhteiskunnan eteen, ehkä jopa karhunpalveluksen. Tämän päivän nuoret ovat oppineet pelkkään hyvään, ja toisaalta eriarvoistuminen kasvaa. Heikoimmista on aina pidetty huolta ja niin tulee varmasti olemaan jatkossakin, mutta kenen toimesta? Valtion, kuntien ja kirkon verotulot eivät ikuisesti riitä. Monet, erityisesti taloudellista apua hakevat, odottavat yhteiskunnan tarjoavan kaiken valmiina: ei osata tai haluta tehdä omien asioiden eteen riittävästi, ja vastuun ottaminen tuntuu epämieluisalta. Olen työssäni huomannut, että valitettavasti tämä tapa toimia siirtyy sukupolvelta toiselle.

 

Mitä hyöytä yhteiskunta-alan koulutuksesta on työssäsi?

Uskon, että yhteiskuntatieteellinen koulutus on antanut minulle kykyä ymmärtää yhteiskuntamme rakenteita ja toimintaa. Laaja-alaisuus on yhteiskunta-alan opintojeni vahvuus!

Yksi merkittävä tekijä on, että osaan ajatella asioita myös yhteiskunnan näkökulmasta, en ainoastaan yksilön. Tietty etäisyys auttaa minua jaksamaan. Kun vertaan omaa elämääni asiakkaiden elämään, huomaan, kuinka kaukana olen heidän arjestaan. Minulla on vakaumukseni ja diakonin koulutus, mutta haluan pitää jalansijaa myös jonnekin muualle. Olen ylpeä kummastakin koulutuksestani.

 

Mitä vaikuttaminen sinulle merkitsee?

Vaikuttaminen merkitsee minulle vastuun kantamista mielenkiintoisista asioista. Haluan olla suunnittelemassa, kehittämässä ja viemässä asioita eteenpäin, parempaan suuntaan.

Minut valittiin luottamusmieheksi ja työsuojelu­valtuutetuksi 25 vakituisen työntekijämme työyhteisöön heinäkuussa. Vielä toistaiseksi minulla ei siis ole paljon tietoa, mitä luottamustoimi käytännössä tarkoittaa. Henkilökohtaisesti minua kiinnostavat henkilöstö­hallinto ja työntekijöiden hyvinvointi.

 

Kuinka pidät omasta jaksamisestasti huolta?

Kaikkein tärkeintä omalle jaksamiselleni on liikunta. Aikaa siihen nappaan joko aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Parasta on, jos kesällä saa lukea kirjaa rauhassa riippukeinussa!

Olen ollut useamman kerran retriitissä. Retriitti on rauhoittava paikka tämän päivän kiireisen elämän keskellä. Kun on aikaa itselle, omille ajatuksille ja tunteille, huomaa, miten väsynyt oikeastaan onkaan. Retriitti puhdistaa mieltä ja voimaannuttaa, suosittelen lämpimästi.

Ihminen ei loppujen lopuksi tarvitse ilontunteeseen suuria kokemuksia. Poikani sanoi minulle kesällä kokemus­rikkaan päivän jälkeen, että hänestä hienointa päivässä oli ollut sämpylöiden leivonta.

1988
Diakoni

2004
YTM

2013
Diakoni, Hämeenkyrön seurakunta

2015
Luottamusmies, JUKO

ANU TASSBERG

• 39 vuotta
• Diakoni, YTM
• Diakoni, Hämeenkyrön seurakunta
• Luottamusmies, JUKO
• Nokia
• Naimissa, kaksi poikaa
• Harrastukset: kaikki liikunta

Jaa artikkeli

Ammattilaiset