5.12.2019

Asiantuntija esittelyssä: Katri Halen

VTT Katri Halenilla on monipuolinen työkokemus työeläkealalta työkykyhaasteiden parissa. Keväällä 2019 valmistunut väitöstutkimus motivoi häntä etsimään uutta suuntaa myös työuralle. Ennaltaehkäisevämpi ote työkyvyn ylläpitämiseen ja työn mielekkyyden lisäämiseen löytyi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta työsuojelun vastuualueelta tarkastajan tehtävissä.

Kuka?

Olen koulutukseltani valtiotieteiden tohtori, pääaineenani yhteiskuntapolitiikka. Väitöskirjassani tutkin ikääntyneiden työssä jatkamista ja eläkkeelle siirtymistä monitasoisena, eri elämänalueille ulottuvana sopimuksellisena ilmiönä. Olen ilokseni onnistunut yhdistämään kiinnostukseni ikääntymisen ja työelämän haasteisiin työurani eri vaiheisiin. Nykyisessä työssäni nautin erityisesti siitä, kun saan työnantajat oivaltamaan työsuojelun merkityksellisen roolin työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä ja työn mielekkyyden lisäämisessä.

Olen kaikessa tekemisessäni tinkimätön puurtaja, ja minulla onkin tavallisesti monta rautaa tulessa samanaikaisesti. Saan energiaa erilaisten ongelmien ratkaisemisesta, ja nostan niitä esiin myös pelottomasti. En osaa kumarrella titteleitä, mutta kunnioitukseni on helppo ansaita kohtelemalla kanssatoimijoita oikeudenmukaisesti ja arvostavasti.

Urapolkuni:

Olen työskennellyt nuorena aikuisena erilaisissa työtehtävissä ja -yhteisöissä mm. kaupan alalla sekä metalliteollisuudessa. VTM:ksi valmistumiseni jälkeen työskentelin yli 10 vuotta työeläkealalla asiantuntijatehtävissä työkykyhaasteiden parissa. Tämä antoi kipinän pöyhiä työssä jatkamisen ja eläkkeelle siirtymisen tematiikkaa laajemmin, mikä lopulta todentui väitöskirjan muodossa. Tutkimusta viimeistellessäni hakeuduin myös työurallani uusien, mielenkiintoisten haasteiden pariin, kun siirryin nykyisiin tehtäviini työsuojelutarkastajaksi.

Työpaikoille jalkautuminen tarkastajan roolissa on havainnollistanut minulle työpaikkojen eritasoiset valmiudet työsuojeluasioissa, joten työsarkaa työssä jatkamisen ja jaksamisen teemojen parissa näyttää riittävän. Oman osaamiskapasiteetin laajamittaisempi hyödyntäminen sekä ideat tutkimustulosteni modifioimiseksi osaksi työpaikkojen arkea ovatkin herättäneet minussa kiinnostuksen sivutoimiseen yrittäjyyteen aiheen parissa. Turbulenssia yritysideointiini ovat osaltaan tuoneet YKAn tarjoamat korkeatasoiset ja innostavat yrittäjyyskoulutukset. Unelmatyössäni saan hyödyntää analyyttistä ongelmanratkaisutaitoani erilaisten työyhteisö- tai työolosuhdeongelmien parissa sekä havainnollistaa työelämän eri osapuolille, että viime kädessä ongelmia ei ratkota eri puolilta pöytää vaan yhteistyössä toimien.

Hissipuheeni:

Ymmärrykseni työelämän haasteista on jalostunut teorian ja käytännön kautta. Väitöstutkimukseni ikääntyneiden työssä jatkamisesta sekä työkokemukseni työkyvyttömyyseläkkeiden, ammatillisen kuntoutuksen ja työsuojelun parissa ilmentävät kaikki vahvaa sitoutumistani työurien pidentämistavoitteeseen. Innostun jakaessani työelämän toimijoille sellaista tietotaitoa, joka mahdollistaa kaikille mielekkään ja merkityksellisen tekemisen sekä kokemuksen työelämän reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Työn kuormitus- ja voimavaratekijöiden tunnistaminen sekä mutkattoman vuorovaikutuksen vahvistaminen työpaikoilla ovat sitä työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin ydinosaamista, joiden eteen haluan uurastaa jatkossakin.

Blogikirjoitukseni:

Työhyvinvointiin panostaminen on tänä päivänä teema, jota moni imagostaan huolehtiva työnantaja mainostaa työntekijöitä kosiskellessaan. Harmillisen usein esitykset työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi perustuvat verraten heikkoon tietämykseen työn ja työolosuhteiden todellisista vaara- ja kuormitustekijöistä. Vaikka päävastuu työpaikan työsuojelusta on työnantajalla, myös työntekijällä on velvollisuutensa. Lue koko blogikirjoitus

 

#yhdessäyhteiskuntaarakentamassa

 

 

Jaa artikkeli

Ammattilaiset