17.5.2019

Asiantuntija esittelyssä: Petteri Näreikkö

Asiantuntija-esittelysarjassa on vuorossa YTM, väitöskirjatutkija Petteri Näreikkö. Hän on perehtynyt kansainvälisten suhteiden opinnoissaan kestävään kehitykseen, arktiseen politiikkaan ja alkuperäiskansaoikeuksiin. Väitöstutkimuksessaan hän tutkii alkuperäiskansojen ja teknologian suhdetta. Työelämäosaamistaan Näreikkö on kehittänyt vapaaehtoistyössä eri järjestöissä ja projektityöryhmissä.

Kuka?

Olen Lapin yliopistosta, politiikantutkimuksesta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Opintojeni pääaineena minulla oli kansainväliset suhteet, joissa menestyin kiitettävästi. Opinnoissani erikoistuin erityisesti alkuperäiskansojen kulttuurioikeuksiin. Tällä hetkellä tutkin alkuperäiskansojen ja teknologian suhdetta jatko-opiskelijana.

Urapolkuni

Kansainvälistä kokemusta sain opintojeni aikana muun muassa vaihto-oppilasvuodeltani Islannista sekä työharjoittelusta Oulun yliopistossa, jossa pääasiallinen tehtäväni oli huolehtia kansainvälisen Barents Summer Schoolin käytännön järjestelyistä. Valmistumiseni jälkeen olen työttömyyden vuoksi kehittänyt osaamistani vapaaehtoistyössä Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimivan Changemaker-verkoston ylimmässä päättävässä elimessä ja Suomen Partion Ugandassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen projektityöryhmässä.

Hissipuheeni

Kansainvälisten suhteiden asiantuntijana näen uhan yhteiskunnan moniäänisyyden vaimenemisessa. Tämä muodostaa haasteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteille kiihdyttämällä sosiaalista eriytymistä, koska moniäänisyyden vaimeneminen estää eri yhteiskunnallisten ryhmien tasapuolisen osallistumisen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Tutkimukseni teknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista osoittavat vaaran siitä, että yhteiskunnan teknologisoituminen osaltaan kiihdyttää sosiaalista eriytymistä. Esimerkiksi alkuperäiskansakulttuurien tuntemukseni osoittaa, että teknologia haastaa alkuperäiskansakulttuurien omaehtoisen kehityksen määrittämällä sille valmiit rakenteet. Tämä haastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ajatuksen siitä, että tavoitteet elämän eri osa-alueilta ovat yhteydessä toisiinsa.

Teknologian ja sen alkuperäiskansoihin kohdistuvien vaikutusten tuntemukseni antaa mahdollisuuden löytää yhteiskunnan teknologisoitumisen kipupisteet, minkä ansiosta teknologia on mahdollista suunnata YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tässä auttaa käytännön osaamiseni ja kokemukseni projektihallinnassa, viestinnässä ja tiimityöskentelyssä.

Edellä kerrottu antaa mahdollisuuden saavuttaa erilaiselle toiminnalle yhteiskunnallista ja sosiaalista hyväksyttävyyttä, mikä edistää yhteiskunnallista yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tämä luo edellytykset toiminnan pitkäjänteisyydelle ja resurssien tarkoituksenmukaiselle kohdistamiselle.

 Blogikirjoitukseni: Kestävän kehityksen tavoitteet eivät ole vain ilmasto- ja ympäristöpuhetta

Ilmastonmuutos on jo täällä, ja se tulee kiihtymään tulevaisuudessa, halusimme tai emme. Ilmastokeskustelun ratkaisukeskeisyys vie huomion siitä, että me ihmiset voimme lähinnä vain sopeutua ilmastonmuutokseen ja auttaa myös ympäristöä sopeutumaan. Mikäli haluamme sopeutua ilmastonmuutokseen menettämättä yhteiskuntien hyvinvointia, huomio tulee kohdistaa yksilön sopeutumiskykyyn. Lue koko blogikirjoitus

 

#yhdessäyhteiskuntaarakentamassa

Jaa artikkeli

Ammattilaiset