20.12.2019

Asiantuntija esittelyssä: Timo Bergman

Vuoden viimeisessä Asiantuntija esittelyssä -vuorossa on YTM Timo Bergman, jolla on monipuolinen kokemus eri asiantuntijatehtävistä. Tällä hetkellä Bergman on avoin uusille työtehtäville, ja haussa ovat erityisesti ennakoinnin, tulevaisuus- ja strategiatyön sekä johtamisen asiantuntija- ja esihenkilötehtävät. ”Onko sinulla varaa olla hyödyntämättä monipuolista osaamistani?” kysyy Bergman hissipuheessaan.

Kuka?

Olen talouspainotteisen yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistosta suorittanut tulevaisuus- ja strategiatyön sekä johtamisen ja hallinnon asiantuntija. YTM-tutkintoni koostuu valtio-opin pääaineopinnoista, johtamisen (yrityksen taloustieteet) ja sosiologian aineopinnoista sekä kansantaloustieteen ja filosofian perusopinnoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tekemässäni pro gradu -työssä analysoin Suomen ministeriöiden tulevaisuusnäkemyksiä liittyen väestön ikärakenteen muutokseen.

Urapolkuni:

Olen rakentanut työuraani määrätietoisesti jo opiskeluaikoina sekä kandi- että maisterivaiheessa. Minun kohdallani työ ja opiskelut ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Kandivaiheessa pääsin auttamaan opiskelijoita opiskeluhyvinvoinnin neuvontapalveluiden parissa ja tukemaan vaikuttamistyötä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa, jonka jälkeen pääsin luontevasti vahvistamaan opiskelijoiden toimeentuloon liittyvää asiantuntemustani myös opintotukihakemusten ratkaisutyössä Kelan opintotukikeskuksessa. Opintojen alkuvaiheessa tein myös markkinatutkimushaastatteluita Suomen Gallupin palveluksessa.

Maisterivaiheessa pääsin vahvistamaan edelleen päätöksentekoa ja vaikuttamista tukevien  opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijatehtävien parissa Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa. Tämän jälkeen lähdin kokeilemaan siipiäni myynnin ja markkinoinnin projektien parissa Gainer Oy:ssä, onnistuin ja etenin yrityksen sisällä esihenkilörooliin kouluttamaan ja valmentamaan työntekijöitä parempiin tuloksiin projekteissa.

Maisterin tutkintoni valmistumisen kannalta tärkeä tapahtuma oli päätyminen korkeakouluharjoitteluun työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimintaympäristön muutosta luotaavaan heikkojen signaalien keräys- ja analysointihankkeeseen. Kyseisen mahdollisuuden ansiosta sain kipinän tehdä tutkinnon loppuun sekä innostuksen tulevaisuustyöhön ja ennakointiin.

Tutkinnon valmistuttua vahvistin tulevaisuustyön ja ennakoinnin osaamistani tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä käsittelevän artikkelikirjan toimitustyön merkeissä Tulevaisuuden tutkimuksen seurassa, asumisen tulevaisuuden heikkojen signaalien keräys- ja analysointiprojektissa 15/30 Research -yrityksessä ja Opetushallituksen osaamistarpeiden ennakoinnissa, jossa tuotin tietoa tulevaisuuden työelämässä tarvittavasta osaamisesta ammatillisesti (2. aste, amk ja yo) suuntautuneen koulutuksen kehittämiseksi. Tämän jälkeen keräsin hallinnon (yleis-, talous- ja henkilöstö-) ja viestinnän valmiuksia ajatuspajaympäristössä Kalevi Sorsa -säätiössä.

Muutettuani kesällä 2016 Lahteen otin yhdeksi ansainnan hankinnan välineeksi kevytyrittäjyyden liittymällä Lahden alueen osuuskunnan Startin jäseneksi. Kevään ja kesän 2018 aikana autoin toiminnanjohtajan roolissa Porvoon yhdistyskeskusta siirtymään luottamushenkilövetoisesta kohti ammattimaisesti johdettua organisaatiota. Samalla sain arvokasta esihenkilökokemusta. Lahden Startin kautta olen muun muassa auttanut nuorta yhdistystä taloushallinnossa, selvittänyt järjestöjen ennakoinnin ja tulevaisuustyön tilaa sekä auttanut yhdistystä etsimään ja hakemaan rahoitusta toimintansa tueksi ja kehittymiseksi. Tällä hetkellä työllistän itseni osapäiväisesti Startin kautta, mutta tavoittelen täysipäiväistä työllistymistä palkkatyöhön*. Ennen kaikkea olen kiinnostunut ennakoinnin, tulevaisuustyön ja strategiatyön sekä johtamisen asiantuntija- ja esihenkilötehtävistä. Myös mielenkiintoiset asiantuntijapalveluiden myynnin ja markkinoinnin tehtävät kiinnostavat.

Hissipuheeni:

Olen parhaimmillani auttaessani organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja ratkaisemaan siihen liittyviä haasteita. Monipuolisen asiantuntijatehtävien kokemukseni ansiosta pystyn ottamaan haltuuni vaativiakin asiakokonaisuuksia.

Vaikuttamisen, sidosryhmätyön ja myynnin vankka kokemukseni antaa minulle erinomaiset edellytykset kohdata erilaisia ihmisiä erilaisine tarpeineen. Vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana olen saavuttanut laajan kokemuspohjan ja näkemyksen hyvin erityyppisistä organisaatioista ja niiden kehittämistarpeista. Tämä sekä ennakoinnin, tulevaisuustyön ja strategiatyön osaamiseni mahdollistavat sen, että pystyn ottamaan johtamiseen ja kehittämiseen aidosti strategisen otteen. Onko sinulla varaa olla hyödyntämättä monipuolista osaamistani?

Blogikirjoitukseni:

Julkisessa keskustelussa toistellaan usein sitä, miten maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia. Kyseistä keskustelua leimaa välillä hyvin vahvasti myös deterministinen henki, jonka mukaan muutokseen voidaan ainoastaan sopeutua tavalla tai toisella. Onko toimintaympäristön muutoshaasteisiin edes mahdollista löytää konkreettisia ratkaisuja? Lue koko blogikirjoitus

 #yhdessäyhteiskuntaarakentamassa

*Bergman työllistyi 1.3. alkaen, ks. nimitysilmoitus.

Jaa artikkeli

Ammattilaiset