7.12.2016

 | Teksti: Hanna Ojanpää 

Esimiehen monet roolit

Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla esimiestyöhön liittyy vastuita ja velvollisuuksia, mutta ennen kaikkea alaisten työn mahdollistamista. Roolin sisäistäminen vaatii tiettyä jämäkkyyttä, sosiaalista silmää ja toisten ymmärtämistä. Korvaamaton esimieskään ei kuitenkaan ole.

Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, DNA Oyj

”Olen ollut nykyisessä tehtävässäni esimiehenä vuodesta 2007. Tiimissäni on lisäkseni neljä henkilöä; tällä kokoonpanolla olemme tehneet töitä jo useamman vuoden ajan.

Vilhelmiina Wahlbeck on ollut pienestä saakka määrätietoinen tiiminvetäjä

Esimiesrooli tuli vähän kuin huomaamatta yritysjärjestelyjen myötä, mutta se on osoittautunut minulle varsin luontaiseksi. Olen pienestä asti ollut määrätietoinen tiimin­vetäjä, alkaen erilaisista harrastuksista aina ystävien kanssa suunniteltuihin ja tehtyihin lomamatkoihin. Pidän itseäni ennen kaikkea ihmisten, en asioiden johtaja.

Ihmisiä johdetaan nykyään yhä enemmän tavoitteiden kautta. Tärkein tehtäväni esimiehenä onkin mahdollistaa tiimiläisteni sujuva työn tekeminen. Pyrin siihen, että jokaisen tavoitteet ovat selkeät ja tuen heitä niiden saavuttamisessa, niin hyvin kuin mahdollista.

Itselleni on ollut kasvun paikka ymmärtää ihmisten erilaisuutta. Ennen saatoin turhautua, jos joku tekikin asiat toisin. Nykyään osaan arvostaa sitä, kuinka suuri arvo erilaisuus on. Rekrytoitaessa pyrin palkkaamaan itseäni fiksumpia ihmisiä. Tärkeimpiä arvostamiani luonteenominaisuuksia ovat kuitenkin yhteistyöhalukkuus ja joustavuus.

Meillä kaikilla työmotivaatio vaihtelee – välillä se on korkeammalla ja välillä matalammalla. Itse olen antanut tiimilleni ohjeen, että löysäile aina, jos sellainen tilaisuus tulee, sillä kyllä kohta on taas tilanne päällä. Esimiehen tulee myös aistia, milloin työkuormaa on liikaa. Kenenkään ei pidä olla aina tavoitettavissa. Omien äkillisten terveyshaasteiden kautta olen oppinut, ettei kukaan ole korvaamaton. Elämää ei voi myöskään rakentaa pelkästään uran varaan. Se, että kykenee jakamaan tehtäviä, on myös signaali sille, että luottaa toisten kykyyn hoitaa asiat.

Paras esimies on mielestäni mahdollistaja. Esimiesasema ei saa olla itsensä pönkittämisen ja egon jatke. Itse pyrin luomaan hyvän ja mutkattoman ilmapiirin, jossa tehdään asioita yhdessä. Peräänkuulutan sitä, että johtaminen on palveluammatti. Haluan aidosti olla läsnä tiimilleni ja pyrin vastaamaan kaikille mahdollisimman nopeasti. En tahdo, että kenenkään työt seisovat oman reagoimattomuuteni tähden. Haastavinta esimiestyö onkin silloin, kun aika on tiukoilla omien töideni kanssa.

Viihdyn valtavan hyvin työssäni. Meillä on suuri vapaus päättää oman työmme tekemisen ajoista ja tavoista. Se tarkoittaa myös molemminpuolista luottamusta, aina ylintä porrasta myöten. Oma esimieheni on organisaatiomme toimitusjohtaja. Kun hän aloitti vuonna 2013, hän sanoi luottavansa minuun oman alani asiantuntijana, eikä ole koskaan kyseenalaistanut tekemisiäni. Tärkein ohjenuorani on aina ollut ajatella asiaa vastaanottajan näkökulmasta.

Meillä kaikilla on paljon opittavaa palautteen antamisesta. En tunne ketään, joka ei pitäisi kannustamisesta ja kiitoksesta. Ainakin itseäni motivoi, kun saan kuulla, että hyvin menee.  Pienikin myönteinen huomio saa ihmeitä aikaan!”

 

Jussi Hulkkonen (36), Tullin Esikunnan kansainvälisten asioiden toimintayksikön esimies

Jussi Hulkkonen

”Minusta tuli Tullin Esikunnan kansainvälisten asioiden toiminta-yksikön esimies vuonna 2012. Tiimini on pieni, meitä on yhteensä kolme. Organisaatio-vastuuta minulla on kuitenkin enemmän johtuen kaksoisroolistani: esimiestehtäväni lisäksi toimin Tullin pääjohtajan vanhempana neuvonantajana kansainvälisissä asioissa.

Julkinen sektori on ollut minulle tietoinen valinta. Olen itse asiassa päätynyt tekemään juuri niitä töitä, mitä halusinkin. Esimieheksi en ole koskaan varsinaisesti pyrkinyt, vaan se on ollut melko luonnollinen kehityskulku urallani. Suurin yllätys minulle on ollut, kuinka paljon vastuuta esimiestyöhön liittyy. Koen velvollisuudekseni huolehtia alaisteni vireydestä ja työssä viihtymisestä. Tarvittaessa täytyy myös sanoa, että ottakaa iisisti.

Esimiestyö on paljolti myös itsensä johtamista. On tärkeää muistaa ja sisäistää oma roolinsa ja sen erityispiirteet. Työni edellyttää ajoittain työntekoa työajan ulkopuolella ja syyllistynkin välillä työasioihin liittyvien viestien lähettelyyn epämääräisiin aikoihin. Alaiseni kyllä tietävät, että heidän ei niihin tarvitse vapaa-ajallaan vastata.

Esimiestyössä on pitkälti kyse sosiaalisesta älykkyydestä. Siitä, että osaa lukea tilanteita ja ihmisiä oikein; olla joustava ja valmis kompromisseihin, mutta samalla riittävän jämäkkä. Hankalatkin tilanteet ja erimielisyydet on pystyttävä käymään läpi avoimesti ja rehellisesti.

Arvostan sitä, että tiimissämme kaikki ovat sitoutuneet samoihin tavoitteisiin. Pyrin tukemaan ja mahdollistamaan sen, että alaiseni onnistuvat työssään ja he puolestaan tukevat minua omalta osaltaan. Paras sparraus onkin työpaikalla aina molemminpuolista. Itselläni on käynyt urallani tässä suhteessa hyvä tuuri myös omien esimiesteni osalta.

Olen joutunut usein miettimään, kuinka vähenevillä resursseilla pystytään hoitamaan sama tai jopa kasvava työmäärä. Moniosaamisen tukeminen sekä uusien asioiden ja toimintatapojen nopea omaksuminen on tärkeää, jotta tiimissä kuka tahansa voi tarvittaessa hypätä toisen tehtäviin. Vaikka alaiseni ovat itsenäisiä asiantuntijoita, toimialastamme johtuen olen kuitenkin itse vastuussa lopputuloksesta.

Tullissa on käytössä työajan seuranta, mutta meillä on myös etätyömahdollisuus. Tiimissäni me kaikki hyödynnämme tätä mahdollisuutta. Mielestäni tärkeintä on, että työt tulevat tehtyä ja jälki pysyy hyvänä – ei se, missä niitä tehdään. Myös esimieskoulutuksemme on järjestelmällisesti rakennettu. Noin vuoden kestävässä esimieskurssissa käydään läpi HR-asiantuntijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden ohjauksessa esimiehen roolit, vastuut ja velvollisuudet. Kurssikavereista saa myös hyvän vertaisryhmän ja olen ainakin itse havainnut virastomme kokeneemmat esimiehet ja johtajat hyviksi mentoreiksi.

Jussi Hulkkoselle esimiesrooli on tuonut paljon lisäarvoa ja haasteita työhön

Opiskeluaikana halusin keskittyä asiantuntijuuteen. Uskon, että jos henkilöllä on taipumusta esimiestyöhön, keinot paikan lunastamiseen löytyvät kyllä työyhteisöstä. Esimiesrooli on tuonut työhöni paljon lisäarvoa ja uusia haasteita. Ehkäpä vielä joskus hakeudun Tullin tarjoamiin syventäviin -johtamiskoulutuksiin.”

5 VINKKIÄ ESIMIESTYÖHÖN

  • Luo positiivinen ilmapiiri
  • Anna palautetta
  • Jaa vastuuta
  • Kehu ja kannusta
  • Keskustele ja kuuntele
Jaa artikkeli

Ammattilaiset