3.5.2017

 | Teksti: Nina Kahma ja Mikael Seppälä 

Haavissa palvelumuotoilu haastaa akateemisen generalistin

Haavi on kolmen akavalaisen liiton, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA), Akavan Erityisalojen (AE) ja Specian uudenlainen koulutusohjelma jäsenistölle. Ohjelman tavoitteena on luoda uutta ja innostavaa kokemusta työskentelystä yksityisten palveluntarjoajien toimintaan liittyvien ongelmien parissa. Neljä kokeilunhaluista toimeksiantajaa lähti mukaan projektiin.

Täällä pohditaan palveluprosesseja. Erilaisten laivamatkustajien risteilykokemukset jäsentyvät fläppipaperille värikkäiden post-it-lappujen avulla. Tuloksena syntyy nopeasti useita näkökulmia palveluiden kulkuun ja niiden ongelmakohtiin, jotka esitellään toisille osallistujille.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen tiloissa Helsingissä 7. – 9.4. järjestetyssä Haavi 2017 -palvelumuotoilukoulutuksen ensimmäisen oppimisviikonlopun aikana päästiin käsiksi kuvitteellisten esimerkkien ohella yritysten oikeisiin toimeksiantoihin. Koulutuksen tavoitteena on päästää liittojen jäsenistö kokeilemaan työskentelyä liike-elämän ongelmien ja palvelukonseptien parissa. Ensimmäisen koulutusviikonlopun aikana perehdyttiin ongelmien määrittelyyn ja tutkimukseen.

Haavi on kolmen akavalaisen liiton, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA), Akavan Erityisalojen (AE) ja Specian uudenlainen koulutusohjelma jäsenistölle. Ohjelman tavoitteena luoda uutta ja innostavaa kokemusta työskentelystä yksityisten palveluntarjoajien toimintaan liittyvien ongelmien parissa.

Yritysten toimintaa kehittävät tiimit koostuvat usein ekonomeista ja insinööreistä, joiden näkökulmiin ei välttämättä sisälly ihmiskeskeisyyttä, joka on mukana olevien liittojen jäsenten ydinosaamista. Mukaan Haavin pilottiin valittiin 31 liittojen jäsentä, joiden opiskelualat eivät suoraan valmista tiettyyn ammattiin. Tiimit, joissa työskennellään ovatkin varsin monialaisia; joukossa on kasvatustieteilijöitä, kielitieteilijöitä, historioitsijoita, sosiologeja ja sosiaalipoliitikkoja. Mukaan mahtuu myös viestinnän osaajia ja muotoilijoita.

Tutkintojen rinnalle kokemusta konkreettisesta tekemisestä

Haavissa mukana olevat ammattiliitot haluavat olla mukana tukemassa jäsentensä osaamisen kehittymistä, verkostoitumista ja mahdollisesti uusien työpaikkojen löytämistä. Monet ammattiliitot pohtivat tällä hetkellä roolinsa laajentamista perinteisestä edunvalvonnasta jäsenten kumppaniksi kaikissa työtä koskevissa elämänvaiheissa. Haavin kaltaiset kokeilut ovat liittojen näkövinkkelistä avainasemassa näiden uusien muotojen kartoittamisessa.

Myös osallistujien näkökulmasta Haavi-koulutuskonsepti on tuore ja tervetullut. Englantilaisesta filologiasta valmistunut ​Jenni Mäkelä​ (Käännösalan asiantuntijat KAJ ry) on aiemmin osallistunut liittonsa järjestämiin seminaareihin ja webinaareihin. Hänen kiinnostuksensa palvelumuotoiluun herätti lehtijuttu siitä, miten suunnittelun keinoin voidaan ohjata liikennevirtoja Helsinki-Vantaan lentokentällä. ”Eniten oppii siitä, kun pääsee työstämään ryhmän kanssa oikeaa toimeksiantoa ja kokeilemaan, voisiko oma juttu löytyä vaikkapa juuri palvelumuotoilusta.”

Yhteiskuntapolitiikasta valmistunutta ​Jenni Henrikssonia​ (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) kiehtoo palvelumuotoilun konkreettisuus: ”Palvelumuotoilu on hyvä työkalu, joka kannustaa kokeilemaan ja ajattelemaan asioita uudella tavalla siitä näkökulmasta, miten niitä voi kehittää ideoista eteenpäin.”

Generalisti ymmärtää ihmistä

Haavin ensimmäisen oppimisviikonlopun valmentaja ​Taneli Heinonen​ on itsekin koulutukseltaan sosiologi sekä antropologi ja työskentelee yrittäjänä sekä itsensätyöllistäjänä koulutuksen ja asiakastutkimuksen parissa. Taneli koulutti Haavin osallistujille palvelumuotoilun perusteita sekä
tapoja, joilla ihmistieteellisiä menetelmiä voi kytkeä osaksi palvelumuotoiluprosessia. Taneli toteaa, että generalistien vahvuus työelämässä liittyy arjen monimutkaisten kokonaisuuksien ja merkitysten ymmärtämiseen: ”Me emme havaitse vain yksittäisiä asioita ja toimi niiden mukaan, vaan osaamme kehystää ja suunnitella tutkimuksia. Se, mikä on tärkeää, on ymmärrys, joka liittyy erilaisiin suhteisiin, ja näkökulmien moninaisuuteen.” Heinonen jatkaa arvolupauksiin ja siihen, keille palveluita ja tuotteita kehitetään.

Huhtikuussa haavi-tiimit jalkautuvat kentälle tutkimaan ja havainnoimaan palvelukonseptien asiakkaita ja sidosryhmiä. Toukokuussa Haavi etenee konseptointia ja kokeiluita koskevalla opetuksella. Seuraavaksi on vuorossa hackathon-viikonloppu, jossa kouluttajana toimii Jaakko Kalsi. Ennen kesää tiimit pääsevät esittelemään työnsä tulokset 1.6.2017 Think Companyssä järjestettävässä gaalassa.

Haavi 2017 toimeksiantajiksi lähti neljä kokeilunhaluista organisaatiota. Lue, miksi toimeksiantajat lähtivät mukaan ja mitä he odottavat yhteistyöltä.

Palveluprosesseja, kohdennusta ja viestintästrategioita

Toimeksiantajat saavat käyttöönsä noin kuuden hengen monialaisen tiimin tutkimaan haasteen kohteena aluetta sekä kehittämään tehtyyn tutkimukseen perustuvia ratkaisuja.

Avoine etsii toimintamallia jäsenpitoon

Avoine Oy​ osallistuu Haaviin kahden haasteen voimin. Avoine tarjoaa järjestöille erilaisia sähköisiä palveluja, jotka auttavat paitsi perustoiminnan pyörittämisessä, mutta enenevässä määrin yritys haluaa  auttaa järjestöjä uudistumaan digitaalisesti ja haluaa tuoda järjestön sekä sen jäsenen lähemmäksi toisiaan. Lähteminen Haaviin toimeksiantajaksi oli Avoinen konseptisuunnittelija Heikki Kallioisen​ mukaan luontevaa siksikin, että Avoinen nykyisissä asiakkaissa on monia akavalaisia järjestöjä.

Avoinen toimeksianto koskee sitä, miten liiton tai järjestön jäsenten tarpeita saadaan nopeasti tietoon, jotta järjestöt voisivat vastata asiakaskuntiensa tarpeisiin entistäkin paremmin. Heikki Kallioinen toivoo, että Haaviin osallistuminen tuottaa yrityksen sisälle laajempaa ymmärrystä palvelumuotoilusta ja että tiimien tuottamat ratkaisut voivat avartaa Avoinen näkökulmia järjestöjen haasteisiin ja niiden ratkaisuihin.

“Erityisen kiinnostavaa on, millainen toimintamalli auttaisi järjestöjä keräämään tyytyväisyyteen tai eroherkkyyteen liittyvää tietoa jäseniltä ja millainen toimintamalli tosi lisäarvoa jäsenelle”, Kallioinen pohtii.

Entre kartoittaa yrittäjien palvelutarvetta​

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät on 18 akavalaisen liiton yhteistyöjärjestö, joka harjoittaa sekä tukee yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontaa. Tämä ryhmä on työn muutoksen myötä kasvava porukka, jonka edunvalvonnan tarpeet eivät ole aivan samat kuin perinteisissä työsuhteissa olevien.

Entre haluaa ymmärtää paremmin yrittäjien ja itsensätyöllistäjien elämäntilanteita, ja osallistuu siksi Haaviin toimeksiantajana. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mitä kaikkea itsensätyöllistäjän pitää järjestää ja selvittää aloittaessaan yritystoimintaa. Aloittelevalla yrittäjällä ei ole valmiita organisaation rakenteita taustalla, jolloin on olennaista , että itsensätyöllistäjä saa hankittua helposti lakisääteisiä ja muuten tarpeellisia tukea ja palveluita  Haasteen kannalta tärkeä kysymys on, miksi yrittäjä tai itsensätyöllistäjä kokee tai haluaisi ottaa akavalaisen liiton omakseen.

Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja ​Salla Luomanmäki​ toimii myös Entren puheenjohtajan roolissa. Salla oli molemmissa rooleissaan mukana Haavin aloitustilaisuudessa ja odottaa kiinnostuksella Entren haasteen parissa työskentelevän tiimin tuotoksia. Entren haasteen parissa työskentelevällä tiimillä on mahdollisuus tarjota visioita ja viittoja sille, minkälaista edunvalvontaa ja minkälaisia palveluita akavalaiset liitot voisivat tarjota tulevaisuudessa.

 

Danske Bank haluaa tavoittaa kiireisen kohderyhmän

Danske Bank​ pohtii haavilaisten kanssa yhteistyössä pankin arvolupausta, asiakaskokemuksia ja elämäntilanteiden vaikutusta asiakkuuteen. Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Akava ja Danske Bank ovat sopineet tutkimus- ja palvelukehitysyhteistyöstä, jonka tavoitteena on ymmärtää korkeakoulutettujen suomalaisten elämäntilanteita. Yhteistyö keskittyy alkuvaiheessa nuorten, vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen elämäntilanteiden ymmärtämiseen sekä vastavalmistuneen tukemiseen hänen tavoitteissaan.

Danske Bankin vastavalmistuneille suunnitellut pankkipalvelut ovat nyt jo 24 liiton jäsenten käytössä. Palvelu- ja etukokonaisuus tarjoaa vastavalmistuneille akavalaisen liiton jäsenille ainutlaatuisen mahdollisuuden saada juuri omaan tilanteeseen sopivia etuja ja pankkipalvelua. Tarjotessamme jäsenille näitä eksklusiivisia jäsenetuja ja palveluja olemme myös saaneet hyvää palautetta siitä, että heille on avattu täysin omia digitaalisia palvelu- ja käyttöönottokanavia sekä siitä kuinka hyvin Danske Bankin vastavalmistuneiden oma tiimi on kyennyt palvelemaan myös henkilökohtaisesti puhelimessa ja chatissa, kertoo ​Jacob Segercrantz ​Danske Bankista.   Moni vastavalmistunut astuu opintojen päätteeksi täysin uuteen elämäntilanteeseen ja kaiken tämän myllerryksen keskellä unohtuu monesti saavutuksista nauttiminen.  “Monen vastavalmistuneen elämä täytyy uusista haasteista ja mahdollisuuksista kun samanaikaisesti koittaa monesti esimerkiksi uuden työpaikan hakeminen ja asunnon vaihto”, sanoo Segercrantz.

Toimeksiannon puitteissa haavilaiset pääsevät tutustumaan Dansken palveluihin ja palvelurakenteisiin ja esittämään ehdotuksensa palvelukonseptin kehittämisestä. “Odotamme innolla Haavi –tiimiltä uusia ideoita ja ratkaisuja siihen kuinka pystymme tavoittamaan tätä kiireistä elämänvaihetta läpikäyvät,  palvelu- ja etukokonaisuuteen oikeutetut vastavalmistuneet paremmin jatkossa. Samalla on hienoa olla mukana tukemassa generalistialoilta valmistuneiden asiantuntijoiden osaamista ja vaikuttavuutta työelämässä”, kertoo Segercrantz.

Vakuutusyhtiö Kaleva yrittää löytää tapoja puhua henkivakuuttamisesta​

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö. Yhteistyö ammattiliittojen kanssa on yksi toiminnan tärkeimpiä peruspilareita ja heillä on yhteistyösopimukset lähes kaikkien akavalaisten järjestöjen kanssa. Edun myötä liittojen jäsenille tarjotaan Suomen edullisinta henkivakuutusta sekä koko perheelle hinta-laatusuhteeltaan huippuluokkaisia tapaturmavakuutuksia.

Kalevan Haavin osallistujille tarjoaman haasteen perusteena on se, että suomalaiset ovat vakuuttaneet henkensä huonosti, verrataanpa sitä sitten muihin vakuutuksiin tai henkivakuuttamisasteeseen kansainvälisesti. Erityisen suurta henkivakuuttamisen tarve on nuorilla lapsiperheillä, joilla on yhteistä lainaa, lapset elätettävänä – eikä välttämättä ole ehtinyt kertymään omaa varallisuutta pahimman varalle. On ymmärrettävää, että kuolema ja siihen varautuminen eivät ole nuorilla ensimmäisenä mielessä, mutta Kaleva tahtoo edesauttaa tapoja, joilla juuri tuolloin pitäisi pysähtyä hetkeksi ja miettiä, miten elämisen kuluista ja velvoitteista selviäisi, jos toinen ei olisikaan niitä yhtäkkiä jakamassa. Olisi siis hyvä avoimesti keskustella ja arvioida henkivakuuttamisen tarve ja tehdä sen mukaiset päätökset vakuuttamisesta.

Kaleva tarjoaa haavilaisille tietoa asiakkuuksista ja vapaat kädet palvelutarpeiden ja palvelukentän pohdinnassa. Markkinointijohtaja ​Minna Mikkanen​ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevasta sanoo odottavansa mielenkiinnolla, mikä on haavilaisten näkemys siitä, miten ja missä tilanteissa nuorille, noin 25-35-vuotiaille tulee puhua kuolemasta ja siihen varautumisesta niin, että se herättää ajattelemaan omaa elämäntilannetta ja tekemään siihen sopivat valinnat riskien jakamisen suhteen.

Lue lisää:
Instagram: @haavi.info
Twitter: @haavi_info
Jaa artikkeli

Ammattilaiset