30.5.2009

 | Teksti: Anna-Maria Stenius 

| Kuvat: AJ Savolainen

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma: Kuntahallinnon johdossa hallitaan kokonaisuuksia

Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma on neljän vuoden pestinsä aikana päässyt haastavien tehtävien pariin kuntahallinnon kehittämisessä ja uudistamisessa.

Ensi vuoden alussa Kuntaliiton toimitusjohtajana aloittavalle Mäki-Lohi-luomalle työ monipuolisessa ympäristössä sopii.

-Kun aamulla kahvilassa kiertää pöydästä toiseen, tietää, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu. Täällä ollaan todella eri sektoreiden kehityksen ytimessä. Jos on kiinnostunut minun laillani kokonaisuuksista, tällaista paikkaa ei ole muualla Suomessa, Mäki-Lohiluoma kehuu Kuntatalolla Helsingissä sijaitsevaa työpaikkaansa.

Hänen vastuualueinaan varatoimitusjohtajana ovat olleet sosiaali- ja terveys-, opetus- ja kulttuuri- sekä alue-, elinkeino- ja EU-asiat. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon hallintorakenteen uudistus, koulujen ryhmäkoot sekä lukioiden ja ammattikoulujen välinen suhde.

Näitä asioita Mäki-Lohiluoma pohtii päivittäin ministereiden, kansanedustajien, alan asiantuntijoiden ja erilaisten toimijoiden, kuten Tekesin ja Sitran kesken. Viikoittain hän kiertää kunnissa puhu-massa erilaisissa tilaisuuksissa. Monipuolinen työ asettaa myös teki-jälleen vaatimuksia.

-Alakohtaisen asiantuntemuksen lisäksi asiat pitää osata sijoittaa oikeaan viitekehykseen. Pelkkä teoreettinen tieto ei riitä, vaan täytyy löytyä myös välineet ongelman ratkaisuun, Mäki-Lohiluoma sanoo ja peräänkuuluttaa ongelmakeskeistä oppimista Suomen kouluihin ja yliopistoihin.

Kuntataloon Mäki-Lohiluoma asteli ensimmäisen kerran pari-kymmentä vuotta sitten aloittaessaan työt tutkimuspäällikkönä. Niistä päivistä kuntapuolen hallinto on muuttunut paljon – puhumattakaan ajasta sitä ennen.

-Muutoksia tehtiin 1980-luvulla suurissa hankkeissa. Nyt työtä tehdään pienissä erissä pitkäjänteisesti. Hierarkkisesta järjestelmästä ollaan menty verkostuneempaan suuntaan ja hallinnosta on tullut avoimempaa, Mäki-Lohiluoma kertoo. Hän kuvailee nykyistä työtään ennen kaikkea yhteistoiminnaksi ja kompromissien teoksi.

 

Rajapinnat kiinnostavat

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma sai ensimmäisen kosketuksensa kuntahallintoon opiskeluaikoinaan, jolloin hän teki projektitehtäviä Porin kaupungille. Sittemmin hän on työskennellyt julkishallinnon parissa sekä Suomessa että ulkomailla. Belgiassa hän suoritti lisensiaatin tutkintoon liittyneitä jatko-opintoja ja oli harjoittelussa Euroopan unionin komissiossa. Euroopan julkisen hallinnon kehittämiskeskuksen EIPA:n asiantuntijana hän uudisti julkisen hallinnon johtamis- ja kehitysjärjestelmiä.

-Olen kiitollinen, että olen päässyt toteuttamaan monia haaveitani ja tekemään kansainvälistä ja kuntapuolen työtä. Sain todeta, ettei kansainvälinen hallinto ole sitä, mitä haluan tehdä koko loppuelämäni. Jos kuntahallinnossa päätöksenteko jossain asiassa vie kuukauden ja valtionhallinnossa vuoden, kansainvälisessä ympäristössä päätöksenteko vie kolme vuotta, Mäki-Lohiluoma vertaa. ni ja tekemään kansainvälistä ja kuntapuolen työtä. Sain todeta, ettei kansainvälinen hallinto ole sitä, mitä haluan tehdä koko loppuelämä-ni. Jos kuntahallinnossa päätöksenteko jossain asiassa vie kuukauden ja valtionhallinnossa vuoden, kansainvälisessä ympäristössä päätöksenteko vie kolme vuotta, Mäki-Lohiluoma vertaa.

Hän pitää ulkomailta hankittua kokemusta kuitenkin tärkeänä ny-kyisten tehtäviensä kannalta. Julkishallinnon seuraaminen muissa Pohjoismaissa on työssä keskeistä, ja ulkomailla käydäänkin säännöllisesti päivittämässä tietoutta.

Vuoden vaihteen jälkeen alkavan toimitusjohtajan pestin Mäki-Lohiluoma katsoo olevan luonnollista jatkumoa hänen työlleen Kuntaliitossa. Vaikka Mäki-Lohiluoma viihtyy kuntahallinnon parissa, ei hänellä ole lukkoon lyötyjä suunnitelmia tulevaisuuden varalle.

-Olen suunnannut aina sinne, missä on näkynyt kiinnostavia asioita. Halunani on ymmärtää, kuinka systeemit ja järjestelmät toimivat. Viihdyn politiikan, hallinnon ja tutkimuksen rajapinnoilla. Niissä myös uudet ajatukset syntyvät kaikkialla maailmassa.

 

Haasteena hyvinvointivaltion turvaaminen

Tulevan toimitusjohtajan vastuualueina Kuntaliitossa ovat kaupunki- ja kuntapolitiikka sekä kehittämis- ja tutkimustoiminta. Sektorijohtamisen vähentyessä kokonaisuuksien yhteensovittaminen ja yleisten linjojen hallinta korostuu entisestään.

Kuntaliitoksia ja kuntien järjestämiä palvelumalleja on mietitty lähes viiden vuoden ajan kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa, Paras-hankkeessa, joka on myös yksi keskeisimmistä tulevista työsaroista.

-Haasteena on, miten Kuntaliitto pystyy palvelemaan kuntia uudistusprosessissa ja kuinka pystymme toteuttamaan valtioneuvoston vaatimukset seuraavan kymmenen vuoden aikana. Moni-en muiden nykyisten työyhteisöjen tapaan tuloksia pitäisi saada yhä pienemmällä porukalla.

Mäki-Lohiluoma katsoo, että valtioneuvoston ehdottamat ratkaisut ovat riittämättömät, mikäli kuntien palvelutaso halutaan säilyttää nykyisellään. Esimerkiksi ikääntyvän väestön hoitomallimuodot tarvitsevat tulevaisuudessa suuria muutoksia, jotta tilanne säilyisi siedettävänä. Tiukkojen puitelakien ja ylhäältä päin tulevien ohjeiden sijaan Mäki-Lohiluoma toivoisikin kunnille enemmän vapauksia toimenpiteiden toteuttamiseen.

Oli kyse sitten laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista tai oman organisaation kehittämisestä, Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja uskoo harkittuihin tekoihin.

-Mitään vallankumousta en lähde Kuntaliitossa tekemään. Töitä tehdään tavoitteellisesti ja yhdessä 250 Kuntatalon asiantuntijan kanssa, Mäki-Lohiluoma toteaa.

 

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

  • syntynyt vuonna 1962 Kauhajoella
  • valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta v. 1989, valtiotieteiden lisensiaatiksi Åbo Akademista v. 1992
  • työskennellyt Kuntaliitossa varatoimitusjohtajana vuodesta 2005 ja tutkimuspäällikkönä vuosina 1993–1996
  • sisäasianministeriön pääsihteerinä valtio–kunta -neuvotteluryhmässä vuosina 1999–2000
  • asiantuntijana EIPA:ssa (European Institute of Public Administration) Maastrichtissa vuosina 1996–1999
  • kehitysjohtajana Sitrassa vuosina 2000–2005
  • vapaa-aikanaan liikkuu säännöllisesti ja on aktiviisesti mukana 15-vuotiaan poikansa jääkiekkoharrastuksessa
Jaa artikkeli

Ammattilaiset