2.12.2010

 | Teksti: Hanna Ojanpää 

| Kuvat: Vesa-Matti Väärä

Cay Sevón: Kulttuurin suurlähettiläs – toist puolt jokke

Valtiotieteilijä onnittelee Vuoden Yhteiskuntatieteilijää, Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin toimitusjohtaja Cay Sevónia. Palkinnonsaaja on sekä pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja että kulttuurin armoton puolestapuhuja.

Valtiotieteiden tohtori Cay Sevón on syntyjään pääkaupunkilainen, mutta hengeltään vahvasti turkulainen. Paluu Varsinais-Suomen sydämeen olikin hänelle hyvin mieluinen, kun hänet vuonna 2008 nimitettiin nykyiseen virkaansa Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin toimitusjohtajaksi.

-Turku on ainutlaatuinen suomalainen kaupunki. Moni helsinkiläinen tuttavani on Turkuun tullessaan sanonut, että on kuin tulisi ulkomaille. Ilmapiirissä tuntuu monin tavoin lähes kuusi vuosisataa Ruotsin valtakunnan itäisen osan keskuksena. Turku on ollut, ja on jossain määrin edelleen, portti länteen ja etelään. Erityisesti minua viehättää, että Turussa on aina elänyt rinnakkain porvarillinen, hienostunut korkeakulttuuri ja ala- tai vastakulttuuri. Nämä näkyvät vieläkin vahvasti turkulaisuudessa. Tämä on oikeaa urbaania elämää, Cay Sevón hehkuttaa.

-Turun kulttuuripääkaupunkivuonna pyrimme siihen, että kaikki kaupunkilaiset ja Turussa kävijät kokisivat kulttuurin omalla tavallaan. Erilaisia projekteja toteutetaan päiväkodeissa ja kouluissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa ja vankiloissa. Annamme tuhansia lippuja näyttelyihin ja esittävään taiteeseen kaupungin terveydenhuollon lääkärien jaettavaksi. Lääkärit siis kirjoittavat kulttuurireseptejä muiden toimenpiteidensä ohessa. Jokainen kaupunginosa saa myös oman nimikkoviikkonsa.

Cay Sevón myöntää, että projekti on valtava joka suhteessa: mukana olevat ihmiset, erilaisten sidosryhmien moninaisuus, budjetin koko, kansainväliset suhteet, media-kiinnostus…

-Hallitseva tunne on kuitenkin, että homma on hanskassa. Tiedän jo nyt, että vuodesta tulee hyvä.

 

Vaikuttavaa työrupeamaa

Kannuksensa työmarkkinoilla Cay Sevón hankki jo hyvän aikaa ennen nykyisiä haasteitaan. Seitsemän vuoden aikana hän hallitsi osaamiskentän ensin sisäasiainministeriön ja myöhemmin valtiovarainministeriön palveluksessa.

-Nämä olivat mielenkiintoisia ja työntäyteisiä vuosia. Pääsin näkemään ja vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan avainpaikalta. Uskon, että työssäni minua on auttanut määrätietoinen ja pelkäämätön asenteeni. Niin työssäni kuin sen ulkopuolella pyrin aina olemaan luotettava.

Edellä mainituista luonteenpiirteistä on kiistatta ollut hyötyä myös luottamus-toimien hoitamisessa.

-Niitä on kieltämättä vuosien varrella ollut paljon ja hyvin erilaisia. Nykyisin olen jäsen Turun yliopiston ja Turun musiikkijuhlien neuvottelukunnissa.

Ennen ministeriön leipiin siirtymistä Cay Sevón oli Turun kaupungin yhteyspäällikkö runsaan neljän vuoden ajan. Tehtävänkuvaan kuului vastata kaupungin viestinnästä ja kansainvälisistä suhteista, markkinoinnista ja tapahtumakoordinaatiosta – muun muassa.

-Paluu takaisin oli siis helppo, sillä minut tunnettiin Turussa ja minä tunsin Turun.

Sevón tuntee myös hieman laajemmat piirit, sillä Turun ja vuonna 1996 valmistuneen väitöskirjan välissä hän toimi Euroopan parlamentin ryhmäkoordinaattorina.

 

Valtsikasta eväitä tiedon jyville

Edes opiskeluaikana pelkkä tentteihin luku ja opiskelijaelämä eivät riittäneet täyttämään Sevónin kunnianhimoa, vaan hän oli mukana niin HYY:n hallituksessa kuin sosiologian opiskelijayhdistyksen Kontakti ry:n puheenjohtajana. Sittemmin pääaine vaihtui poliittiseen historiaan.

-Kaikki eivät välttämättä heti löydä omaa alaansa – minäkään en sitä tehnyt. Jos oman pääaineen kanssa ei viihdy, kannattaa miettiä vaihtoehtoja, mutta ei liian monta kertaa.

Minulla on aina välillä ikävä tenttejä. Rakastin jännitystä tiedekuntatenttien aamuna

Uusi pääaine tuntuikin sitten enemmän omalta ja opinnot saivat jatkoa aina tohtoritasolle asti. Väitöskirjan aihe oli ”Visionen om Europa. Svensk neutralitet och europeisk återuppbyggnad 1945–1958”.

-Väitöskirja käsitteli jälleenrakennusta ja taloudellisen integraation esivaiheita heti toisen maailmansodan jälkeen, Cay Sevón selventää ja jatkaa:

-Minulla on aina välillä ikävä tenttejä. Rakastin jännitystä tiedekuntatentin aamuna. Mutta oppiminen jatkuu, ilman tenttejäkin. Olen väitöskirjatyön jälkeen aloittanut ranskan opinnot ja nautin siitä, että tulen kielellä jo arjessa toimeen.

Valtiotieteellisen eduiksi Cay Sevón mainitsee oppimisen jäsentämisen ja kokonaisuuksien ymmärtämisen.

-Koen tärkeänä, että informaation palaset loksahtavat edes jossain määrin pai-koilleen, ettei päässä vallitse vain pelkkä jatkuva kaaos. Samanaikaisesti on kyettävä pitämään mieli avoimena uudelle ja tekemään rankkojakin uudelleen arviointeja.

 

Perustat kunnossa

Vuoden Yhteiskuntatieteilijän tittelistä Sevón on aidosti ilahtunut.

-Olen viime vuosina käynyt useissa opiskelijoiden tilaisuuksissa ja nauttinut keskusteluista heidän kanssaan. Haluan vakuuttaa nuorempia yhteiskuntatieteilijöitä, opiskelijoita ja vasta valmistuneita siitä, että yhteiskuntatiede valmentaa hyvin monenlaisiin ja kiinnostaviin tehtäviin työelämässä. Erityisesti haluan rohkaista nuoria naisia, vaikka tasa-arvon kannattaja olenkin.

Suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet ja -arvot ovat Sevónin mielestä vahvat: oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeudet.

-Silti säröjä on, jopa näissä perusasioissa. Ja yhä enemmän taloudellisessa eriarvoisuudessa. Päähuolenaiheeni on kuitenkin kasvava vieraskammo.

Mutta pysytään positiivisella puolella: suomalainen koulutus ja erityisesti erin-omaiset opettajat saavat tohtori Sevónilta hyvät arvosanat.

-Koulutus on maamme parhaita puolia. On suuri lahja saada nauttia hyvästä koulutuksesta. Opiskeluaikana ja työuran alussa kannattaa itse määrätietoisesti rakentaa verkostoja, tulla tutuksi, olla aktiivinen. Opiskelukavereista tulee parhaimmillaan lähes sisaria ja veljiä, joihin voi myöhemmin nojata ja joille voi it-se tarjota tukea. Ilman verkostoja työelämässä ei pärjää. Kaiken A ja O on, ettei siltoja pidä koskaan polttaa. Vaikka olisi kuinka eri mieltä, on tärkeää pitää asiat ja ihmiset erillään. Suomi on pieni maa, ja maailma on kylä. Jos olet jotain loukannut, tulee se jossain vaiheessa väistämättä vastaan. Hyvät ihmiset auttavat toisiaan, siitä hyötyvät kaikki.

 

Vuoden Yhteiskuntatieteilijä Cay Sevón luotsaa Turkua kohti kulttuuripääkaupunkivuotta.

 

Kulttuuri elää kaikessa ja kaikille

Cay Sevónin uralle leimansa ovat antaneet yhteiskunnalliset teemat. Keskiössä ovat nyt kulttuurin elämälle antamat raamit ja mahdollisuudet.

-Kulttuurin ytimessä on taide, mutta kulttuuri on paljon laajempi käsite. Kulttuuri vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja samalla antaa tilaa erilaisuudelle. Se vaikuttaa yksilöön, niin psyykeen kuin fysiikkaan. Parhaimmillaan kulttuuri avaa mielen johonkin uuteen, joka on hyödyksi mille tahansa elämän alueelle, vaikkapa innovatiivisuudelle.

Sevón tähdentää, että kynnyksen nauttia kulttuurista pitää olla matalimmista matalin ja sen eri muodot tulee hyväksyä: katukulttuuri ja ooppera, päiväkotilasten muurahaispolkujen tutkiminen tai kansainvälinen tieteellinen keskustelu kvanttifysiikasta.

-Kulttuuriin kuuluvat myös suuret yhteiset kokemukset, festivaali- ja show-puoli. Taiteessa kaikki on sallittua – paitsi muiden vahingoittaminen fyysisesti tai psyykkisesti.

Cay Sevónin elämään kulttuuri on tullut kodinperintönä ja tätä lahjaa hän vaalii edelleen.

-Lapsuudestani muistan teatteri- ja musikaaliesityksiä, elokuvia ja kirjoja. Olen ollut onnekas, koska minulla oli aina mahdollisuus harrastaa kulttuuria. Kääntöpuolena oli aikamoinen suorituspai-ne, myös kulttuurituntemuksen suhteen. Näin jälkikäteen voin sanoa jääneeni voiton puolelle, Sevón muistelee.

-Olen vieläkin kulttuurin suurkuluttaja – paitsi juuri nyt, kun aika ei millään tahdo riittää harrastuksiin. Mutta aina, kun olen ulkomailla, pyrin käymään taidemuseossa, mielelläni modernin taiteen näyttelyissä. Musiikin suhteen olen lähes kaikkiruokainen. Nykyisen työni myötä olen löytänyt jopa konemusiikin.

Kulttuuripääkaupunkiprojekti loppuu aikanaan, mutta Cay Sevónin virta tuskin pysähtyy siihen.

-En ole päättänyt, mitä haluan tehdä vuoden 2013 alusta ja sen jälkeen, keksin kyllä jotakin.

 

Cay Sevón

  • Syntynyt Kauniaisissa, 1949
  • Ylioppilas Grankulla Samskola, 1969
  • VTT Helsingin yliopisto, 1996
  • Toimitusjohtajana Turku 2011 -säätiössä, jonka tehtävänä on vastata Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 valmistelusta ja toteutuksesta, 15.5.2008–31.12.2012.
  • Sisäasianministeriön kunta- osaston osastopäällikkö ja ylijohtaja, samoissa tehtävissä myös valtiovarainministeriössä 02/2001–05/2008
  • Naimisissa, perheeseen kuuluu kaksi aikuista bonustytärtä ja kaksi bonuslapsenlasta, sisaria ja veljiä ja heidän perheensä.

Vuoden 2010 Yhteiskuntatieteilijä

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on valinnut Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi Turun kulttuuri-pääkaupunkisäätiön toimitusjohtajan, VTT Cay Sevónin. Valinta julkistettiin liiton Yhteiskuntatieteilijäpäivillä Helsingissä perjantaina 19. marraskuuta 2010.

Sevón toimii tällä hetkellä Turun kulttuuripääkaupunkisäätiön toimitusjohtajana. Tämänvuotisella valinnallaan SVAL haluaa korostaa kulttuurin tärkeyttä ihmisille monipuolisen itsensä ilmaisun ja tunteiden välittämisen muotona. Kulttuuri toimii usein ihmisten elämässä vastapainona työlle. Kulttuuripääkaupunkiprojektissa Sevón on osoittanut, että kulttuuri kuuluu kaikille eikä se ole vain laitoksiin sidottua korkeakulttuuria vaan myös katu- ja kaupunkikulttuuria.

Cay Sevón on laaja-alainen yhteiskuntaosaaja, joka on pitkällä urallaan vaikuttanut monissa vastuullisissa tehtävissä valtiolla, kunnissa ja järjestöissä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli ylijohtajana ja osasto-päällikkönä sisäasiainministeriössä ja valtiovarainministeriössä. Ministeriöön hän siirtyi Turun kaupungin yhteys-päällikön tehtävästä. Kielitaitoinen Sevón on toiminut myös Euroopan parlamentissa ryhmäkoordinaattorina.

Valitsemalla Sevónin Vuoden Yhteiskuntatieteilijäksi SVAL haluaa an-taa tunnustusta myös kaikille yhteiskuntatieteilijöille, jotka vaikuttavat kulttuurin parissa.

Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry on valinnut Vuoden Yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien.

Jaa artikkeli

Ammattilaiset