19.2.2021

Lähettiläät kokemusasiantuntijoina

YKAn ensimmäiset opiskelijalähettiläät aloittivat toimessaan syyskuussa 2020. He tutustuvat liiton palveluihin ja kertovat kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa erilaisin sisällöin. Lähettiläät ovat ryhtyneet työhön innolla.

 

Helsingin yliopisto
Aku Houttu
Maailmanpolitiikan tutkimuksen opiskelija

”Lähettiläänä tutustun YKAn palveluihin käyttämällä niitä kuin tavallinen jäsen ja osallistun järjestettäviin tapahtumiin. Tuon näitä esille esimerkiksi YKAn tai SYYn some-kanavissa erilaisin sisältömuodoin.

Liiton jäsenenä on oikeutettu käyttämään palveluita, kuten oman osaamisen sanoittamiseen ja työnhaun taitojen kehittämiseen liittyviä koulutuksia.”

 

Tampereen yliopisto
Camilla Heikkinen
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

”Lähettiläänä haluan tuoda YKAa vieläkin lähemmäksi sen jäseniä ja erityisesti opiskelijoita. Mielestäni on tärkeää lisätä palvelujen näkyvyyttä monipuolisesti eri kanavien kautta ja kertoa kokemuksista jäsenen silmin. YKAn palvelut ovat ensiluokkaisia ja haluaisin jokaisen jäsenen olevan niistä tietoinen.

Liittoon kuuluminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Lisäksi liitto tekee tärkeää vaikuttamistyötä.”

 

Turun yliopisto
Emmi Katajisto
Valtiotieteiden kandidaatti

”Aion perehtyä YKAn palveluihin sekä selvittämällä itse tietoa palvelusta ja olemalla yhteydessä palvelun tuntevaan henkilöön että osallistumalla esimerkiksi valmennukseen tai tapahtumaan kertoen sieltä omia kokemuksiani.

Opiskelijan jäsenmaksu YKAssa on todella pieni verrattuna siihen, mitä sillä saa.”

 

Jyväskylän yliopisto 
Veera Rahikainen
Yhteiskuntatieteiden ylioppilas

“Kokemukseni mukaan liiton toiminta ja sen tarjoamat edut ja palvelut jäävät kaukaisiksi monelle opiskelijalle. Tavoitteenani on tuoda YKAn toimintaa lähemmäksi opiskelijoita oman kokemuksen kautta. Lisäksi haluan oppia ja kehittää omaa ajatteluani ja tätä kautta toivottavasti tuoda uusia näkemyksiä liiton toimintaan.

YKA tukee jo opiskeluvaiheessa olevia jäseniään. Yhtenä esimerkkinä palveluista on ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Palveluun voi hakeutua, jos kokee vaikkapa opiskeluun liittyviä huolia.”

 

Helsingin yliopisto
Akseli Rouvari
Valtiotieteiden ylioppilas

”Opiskelijalähettiläänä tavoitteeni on edesauttaa liiton ja sen opiskelijatoiminnan kehitystä. Esimerkiksi edunvalvontatoiminta ja yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä aktiivisuuteen liittyvä vaikuttaminen ja koulutuskokonaisuudet kiinnostavat.

Hyvällä viestinnällä, uusilla raikkailla ideoilla ja opiskelijoita osallistamalla nämä voidaan tuoda lähemmäs meitä kaikkia.

YKA on moderni tulevaisuuden työelämän liitto, jolla on monipuolisia opiskelijoita hyödyttäviä palveluita ja kokonaisuuksia.”

Jaa artikkeli

Ammattilaiset