11.5.2016

 | Teksti: Hanna Ojanpää 

| Kuvat: Vesa Tyni

Lauri Holmström: Turvallisella matkalla

Kiinnostukseni historiaa, sen tutkimusta ja käyttöä kohtaan sekä yhteiskunnallisen kehityksen ja ilmiöiden ymmärtäminen toteutuivat kaikki poliittisen historian opiskelussa.

Opintojen alussa minulla ei ollut tarkkoja urasuunnitelmia ja sivuaineeni vaihtuivat matkan varrella: opiskelin rauhan- ja konfliktintutkimusta Uppsalan yliopistossa sekä strategiaa ja turvallisuuspolitiikka Maanpuolustuskorkeakoulussa. Keskittyminen turvallisuuteen mahdollisti henkilökohtaisten arvojeni ja tieteellisten kiinnostuksen kohteideni yhdistämisen.

Oma maa mansikka?

Olen opiskellut sekä Ruotsissa että Britanniassa. Molemmat poikkesivat Suomesta vuorovaikutuksen osalta. Suomi näyttää erilaiselta ulkomailta käsin, ja sen perspektiivin olen pyrkinyt säilyttämään. Toisaalta olen Suomessa useasti pettynyt havaitessani uusiin ajatuksiin ja menetelmiin kohdistuvaa vastarintaa. Itselleni keskeinen anti ulkomailla opiskelusta oli teoreettisen tietämyksen ja käytännön taitojen soveltaminen ongelmien ratkaisuun. Opin myös sen, että kansainvälistyminen lähtee jokaisesta itsestään.

 

Teoriasta työelämään

Opintojen suurin hyöty on ollut analyyttisten taitojen oppiminen ja harjoittelu. Myös lähdekriittisestä tiedonkeruu- ja jäsentelytaidoista sekä kirjoitus- ja esiintymiskokemuksesta on ollut hyötyä. Olennaista on sisäistää jatkuvan oppimisen arvo ja keskittyä kehittämään sellaisia asioita, joista on hyötyä omalle työyhteisölle. Opintojen aikana luodaan myös pohja työuran identiteetille. Itselleni yhteiskuntatieteellisestä taustasta on ollut hyötyä navigoidessani työelämän eri käänteissä.

 

Työura tähän päivään

Työurani on ollut pääosin analyysi- ja tutkimustyötä; olen erityisesti perehtynyt terrorismin torjuntaan sekä yritysturvallisuuteen. Viime lokakuussa aloitin erityisasiantuntijana sisäministeriön strateginen ohjaus ja kehittäminen -yksikössä. Tehtäväni on koordinoida hallinnonalan tutkimustoimintaa. Työnkuvani kattaa lisäksi sisäisen turvallisuuden selonteon ja strategian valmistelu-, seuranta- ja asiantuntijatehtäviä.

Työskentelin aikaisemmin seitsemän vuotta Suojelupoliisissa. Olen ollut onnekas, että olen saanut toimia erilaisissa tehtävissä ja kerätä monipuolista kokemusta turvallisuusasioista.

 

Millä mielin seuraat maailman menoa?

Globaalit kriisit ja ilmiöt heijastuvat yhä voimakkaammin myös Suomeen – epävarmasta on tullut uusi normaali. Terrori-iskut ulkomailla eivät suoraan vaikuta työhöni, mutta välillisesti ne näkyvät käsittelemässäni teemoissa.

Elämme myös valtavan teknologisen murroksen ja mahdollisuuksien virrassa. Turvallisuutta tulisikin ajatella myös mahdollistajana ja muistaa, että kaiken turvallisuustoiminnan keskiössä on ihminen.

Vastapainoa työlle saan perhe-elämästä. Turvallisuudesta puhuttaessa on hyvä tiedostaa, että kyse ei ole vain nykyhetkestä vaan myös lastemme tulevaisuudesta.

 

2004 Sivuaineopinnot Uppsalan yliopistossa

2005 Sivuaineopinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa

2007 VTM

2008 Master of Arts

2015 Erityisasiantuntija sisäministeriössä

 

LAURI HOLMSTRÖM (35)

  • Erityisasiantuntija, sisäministeriö
  • VTM, Helsingin yliopisto, 2007; Master of Arts, Brunel University London, 2008
  • Perhe: Vaimo ja kaksi lasta
  • Harrastukset: Musiikki, elokuvat, lukeminen ja liikunta
Jaa artikkeli

Ammattilaiset