27.2.2013

 | Teksti: Hanna Ojanpää 

| Kuvat: Vesa Tyni

Marja Huovari: Aktiivin uusi aika

Minulla oli Vaasan kaupungilla kaksi uraa; toinen tietotuotantopäällikkönä kaupunkisuunnittelussa, toinen JUKOn pääluottamusmiehenä.

Oma työnkuvasi

Jälkimmäinen oli paljon muutakin kuin sopimusneuvotte­luissa istumista. Viime vuosina kuntasektorin muutokset työllistivät, samoin yhteistoimintalain soveltamiseen liittyvät tehtävät.­ Pidin siitä, että sain olla ihmisten kanssa tekemisissä ja pääsin­ tutustumaan työyhteisöihin ­ruohonjuuritasolta päätöksentekijöihin. En opetellut sopimuspykäliä ulkoa, halusin mieluummin ymmärtää kokonaisuuksia.

 

Merkittävimmät käännekkohdat urallasi

Olin käytännössä koko työurani kaupungilla, vuodesta 1976 lähtien. Sain toteuttaa itseäni monipuolisesti enkä hakeutunut muualle, tosin 80-luvun puolivälissä olin yhden vuoden Laihialla asunto- ja suunnittelusihteerin sijaisena. Suunta muuttui todenteolla vuonna 1996, kun aloitin pääluottamusmiehenä, tuolloin vielä osa-aikaisesti, vuodesta 2008 päätoimisesti. Ammattiyhdistysasiat olivat aloittaessani vieraita enkä ollut kuvitellutkaan lähteväni toimintaan. Yhteisten asioiden hoitaminen sekä organisaation ja työyhteistön kehittäminen kuitenkin kiinnostivat.

 

Millainen on hyvä työyhteisö?

Avoin, tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Ongelmatonta työyhteisöä ei olekaan, mutta on paljon asioita, millä sen toimivuuteen voi vaikuttaa. Johtajan rooli on tärkein, mutta yksin se ei riitä. Jokaisen tulee kantaa vastuunsa, lähteä mukaan, tukea muita sekä ottaa vastaan ja antaa virikkeitä. Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, mutta vielä tärkeämpää on mielekäs työ.

Jos yhteistoiminta saataisiin organisaatiossa toimimaan paremmin, päästäisiin keskittymään työn tekemiseen ja kehittämiseen eikä aika kuluisi erimielisyyksien selvittelyyn. Yhteistoiminnan tarkoitus on antaa henkilöstölle todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin päätöksiin.

 

Ajatuksia omasta liitosta

Liiton tärkein tehtävä on edunvalvonta akavalaisessa yhteisössä: työehtosopimusten kautta vaikutetaan eniten työntekijöiden asemaan. Usein syy jäsenyyteen on työttömyysturva, neuvonta ongelmatilanteissa sekä lakimiespalvelut.

Toinen tärkeä osa on yhteydenpito. Lehti tavoittaa kaikki jäsenet, paikallinen toiminta antaa mahdollisuuden toimia eri puolilla maata. Olin itse liiton valtuustossa kahdeksan vuotta, kauden 2009 varapuheenjohtajana. Siitä ajasta istuin  suuren osan liiton hallituksessa. Kun lähtee mukaan toimintaan, joutuu – tai pääsee – usein tosihommiin, mutta myös vaikuttamaan tärkeisiin päätöksiin.

 

Tulevaisuuden näkymiä

En ole jättänyt asioita odottamaan eläkepäiviä, joten mitään maata mullistavia muutoksia ei ole tulossa. Lastenlasten kanssa aion viettää enemmän aikaa ja myös vapaaehtoistyö kiinnostaa. Aion myös jatkaa liiton paikallistoiminnassa, valtakunnan tasolla olen annettavani antanut. Yhden päätöksen olen kuitenkin tehnyt: kunnallispolitiikkaan en pyynnöistä huolimatta aio mennä mukaan.

 

MARJA HUOVARI (64)

  • Asuu Vaasassa
  • Hallintotieteiden maisteri
  • Tietotuotantopäällikkö, JUKOn­ pääluottamusmies Vaasan kaupunki. Virallisesti eläkkeelle 1.3.2013
  • Harrastukset: ulkoilu, mökkeily, matkustaminen
  • Naimisissa, kaksi lasta, kaksi lastenlasta
Jaa artikkeli

Ammattilaiset