19.5.2015

 | Teksti: Minna Rinne / MCI 

Ryhdy akavalaiseksi yrittäjäksi

Työelämän ja yhteiskunnan muutosten myötä yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto monelle. Joka viides akavalainen onkin harkinnut yrittäjyyttä. Esimerkiksi korkeasti koulutettujen yrittäjien määrä on Akavan barometrien mukaan lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa voimakkaasti.

Lisäksi yhä useamman työura voi koostua palkkatyön ja itsensä työllistämisen limittäisestä vuorottelusta tai sivutoimisesta yrittämisestä. Yrittäjänä pääset vaikuttamaan omaan työnkuvaasi, työtapaasi ja työaikaasi itsenäisemmin.

Akava on Suomen suurimpia yrittäjäjärjestöjä yli 29 000 yrittäjällään, ja se huolehtii yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa akavalaisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnasta. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on tutkintopohjainen liitto, joten ammatinharjoittajien ja yrittäjien on ollut luontevaa kuulua alansa ammattijärjestöön. Ammatinharjoittajilla ja yrittäjillä on YKAssa samat jäsenedut kuin palvelussuhteessa olevilla jäsenillä. Yrittäjä voi saada liitosta muun muassa yrittäjyyteen liittyviä neuvonta- ja lakimiespalveluita. YKAn yrittäjäjäsenet pääsevät myös osallistumaan akavalaisten liittojen jäsenille suunnattuihin yrittäjäkoulutuksiin ja -tilaisuuksiin.

Akavalta puuttuu ainostaan oma työttömyyskassajäsenyys. YKAlainen yrittäjä voi kuitenkin liittyä esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassaan (www.ayt.fi), joka palvelee työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Ilman palkansaajien työttömyyskassaa yrittäjäjäsen maksaa vain puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta, esimerkiksi vuonna 2015 166,50 euroa.

Akavalaiset yrittäjät ovat yhä enemmän näkyvillä. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry valitsi Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi marraskuussa 2014 työhyvinvointiyrittäjä Anna-Marja Vainion.

– Minulla ei ehkä ollut yrittämisen erityisosaamista, mutta olen voinut hyödyntää muuta koulutuksen ja työkokemuksen kautta hankkimaani osaamista, oman unelmansa yrittäjänä toteuttanut Vainio taustoitti yrittäjyyttään Ura 4/2014 -lehdessä.

Vuosittain Akava jakaa yrittäjäpalkinnon tunnustuksena ansioituneella yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Ehdotuksia tämän vuoden palkinnon saajaksi otetaan nyt vastaan. Palkittu voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.
Lähteet:
Akavaaka 2014
Akavan yrittäjäesite
Akavan tutkimus 2011: Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Työelämän muutoksen myötä yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto tai lisätienestin mahdollisuus yhä useammalle korkeasti koulutetulle. Yrittäjän kannattaa ehdottomasti kuulua oman alansa ammattiliittoon.

Jaa artikkeli

Ammattilaiset