25.2.2016

 | Teksti: Ari Rytsy 

Työkokemusta ja kielitaitoa ulkomailla työskentelystä

Suomalaisella on oikeus muuttaa ja hakea töitä toisesta EU-maasta ja työskennellä siellä ilman työlupaa. Ennen ulkomaille lähtöä kannattaa perehtyä muutamiin perusasioihin.

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on EU:n keskeisiä periaatteita. Se antaa EU-kansalaisille oikeuden työnhakuun, työskentelyyn sekä tasa-arvoiseen kohteluun unionin alueella. Tietyt EU-kansalaisten terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa koskevat etuudet siirtyvät työnhakijan mukana toiseen EU-maahan. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus koskee yleisesti myös EU:n ulkopuolisia Euroopan talousalueen maita.

Mitä tulee huomioida jo työnhakuvaiheessa?

Ulkomaille haluava voi joutua hankkimaan ammattipätevyydelleen virallisen tunnustuksen. Säänneltyjen ammattien tietokanta auttaa tarkistamaan, mitkä ammatit ovat säänneltyjä missäkin EU-maassa. Jos olet työtön, voit oleskella ulkomailla menettämättä oikeutta työttömyysetuuksiin. Tämä edellyttää rekisteröitymistä työnhakijaksi toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä. Toinen vaihtoehto on etsiä töitä Suomesta käsin rekisteröitynä työnhakijana ulkomailla oleskelun ajan.

Kenellä ulkomaille lähtemisestä pitää ilmoittaa?

Muuttoilmoitus on tehtävä aina, jos muutat ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi tai palaat takaisin Suomeen. Myös ulkomailla osoitteesta toiseen tapahtuvista muutoista on ilmoitettava Suomeen maistraattiin joko suoraan tai paikallisen Suomen edustuston kautta. Jos olet työtön työnhakija, muista ilmoittaa muutosta myös TE-toimistolle.

Kuinka käy sosiaaliturvan?

Ulkomaille muuttavan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti oleskelun keston perusteella. Ulkomaille muutosta ja myös tilapäisestä, alle vuoden mittaisesta oleskelusta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös olosuhteiden muutoksista, kuten Suomeen paluusta, ulkomailla tehtävän työn, opintojen tai tutkimustyön alkamisesta ja päättymisestä tai pääsystä oleskelumaan sosiaaliturvan piiriin, on ilmoitettava Kelaan. Sieltä saat tarvittaessa myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Olenko ulkomailla verovelvollinen?

Suomen kansalaisen verovelvollisuus Suomeen säilyy pääsääntöisesti muuttovuoden sekä kolme seuraavaa vuotta. Verohallinto saa automaattisesti maistraatilta tiedon pysyvästä muuttoilmoituksesta. Jos teet tilapäisen osoitteenmuutoksen maistraattiin, tee lisäksi erillinen ilmoitus Verohallinnolle. Jos ulkomaan osoitteesi muuttuu ulkomailla oleskelun aikana, tee ilmoitus uudesta osoitteesta maistraattiin ja Verohallinnolle.

Kuinka eläkettä kertyy ulkomailla?

Varmista, karttuuko työeläkkeesi ulkomailla työskentelyn aikana. Siihen vaikuttaa muun muassa se, oletko suomalaisen työnantajan lähettämänä työkomennuksella vai ulkomaisen työnantajan palveluksessa.

Jos työskentelet ulkomaisen työnantajan palveluksessa, eläke karttuu yleensä työntekomaan eläkejärjestelmään, ja se lasketaan paikallisten eläkesäädösten mukaan. Jos työntekomaa on EU- tai ETA-maa, Sveitsi tai sillä on sosiaaliturvasopimus Suomen kanssa, työstä kertyvä eläke maksetaan aikanaan Suomeen.

Miten työttömyysvakuutukset hoidetaan?

Nyrkkisääntö on, että työntekijä vakuutetaan työskentelymaassa työskentelymaan lainsäädännön mukaan. Poikkeukset koskevat esimerkiksi lähetettyjä työntekijöitä ja useassa maassa samaan aikaan työskenteleviä. Kun työntekijä lähetetään ulkomaille töihin, vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttavat muun muassa työkomennuksen pituus, onko kyseessä EU- tai ETA-maa sekä onko työskentelymaalla sosiaaliturvasopimusta Suomen kanssa.

Mitä hyötyä YKAn jäsenyydestä on ulkomailla?

Työnhakuvaiheessa ykalainen voi hyödyntää liiton urapalveluita. Ulkomailla työskennellessään hän voi ottaa ongelmatilanteissa yhteyttä liiton lakipalveluihin. Suomen työlakien ulkopuolelle jäävissä tapauksissa liitto pyrkii tarjoamaan neuvontaa paikallisten yhteistyökumppanien ja pohjoismaisten sisarjärjestöjen kautta.

Jäsenmaksu porrastuu ulkomailla työskentelevän kohdalla sen mukaan, missä määrin hän voi hyödyntää liiton jäsenetuja. Esimerkiksi Pohjoismaissa tai EU- ja ETA-maissa paikallisen työnantajan palveluksessa työskentelevät voivat hakea liitosta alennettua jäsenmaksua.

Aiheesta lisää:
http://www.kela.fi/muutto-ulkomaille_ilmoita-muutosta
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=25&langId=fi
https://www.vero.fi/
Jaa artikkeli

Ammattilaiset