10.5.2012

 | Teksti: Nina Björklund 

| Kuvat: Susanna Kekkonen

Ulrika Romantschuk: Vuorovaikutus on tärkein

Ulrika Romantschuk on yhteisöviestinnän järjestö ProComin uusi puheenjohtaja. Hänen mielestään viestin perille menemiseksi tarvitaan oikean kanavan lisäksi tietoa, nöyryyttä ja aimo annos rohkeutta.

Viime syksynä Ulrika Romantschuk oli työmatkalla Ghanassa, kun hän sai mielenkiintoisen soiton. Fazer-konsernin viestinnästä ja sidosryhmä-suhteista vastaava Romantschuk oli tutustumassa kaakaoviljelmiin, kun pyyntö ProComin puheenjohtajaksi tuli.

-Linja oli huono, mutta ymmärsin kuitenkin, mistä oli kysymys. Halusin hetken harkita, miten järjestön puheen johtajuus istuisi kokonaisuuteen ja kuinka voisin parhaiten palvella ProComia, Romantschuk muistelee.

Valintansa jälkeen Romantschuk on nyt muutaman kuukauden ajan ehtinyt luotsata Suomen ja koko Euroopan oman alansa vanhinta järjestöä.

-Nyt tuntuu oikein hyvältä. Meillä on ProComissa hyvä strategia ja erittäin hyvä tiimi. Lisäksi koulutustoimintamme on upeaa, Romantschuk kiittelee.

Erityisen iloinen hän on jäsenmäärän nousujohteisuudesta, jäseniä on nyt 2 100.

-Viime vuosien jäsenmäärän kasvu on hienoa ja kertoo mielestäni viestinnän alan tilanteesta yleensäkin.

 

VERKOSTOT KUNNIAAN

ProComin tärkeitä toimintamuotoja ovat koulutukset ja seminaarit. Näissä tilaisuuksissa ammattilaisille tarjotaan asiatiedon lisäksi verkostoitumismahdollisuuksia. Hän muistuttaa, että viestinnällä on yhteiskunnassa ja yrityksissä aina vain tärkeämpi rooli.

-Kaikki perustuu vuorovaikutukseen, niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuin johtaminen ja viestintä. Lisäksi tämän päivän yhteiskunnassa kaikki tapahtuu nopeasti.

Suomalaisten vuorovaikutustaitoja Romantschuk ei lyttää, vaikka kehittämisen varaa löytyy.

-Emme ole välttämättä tunnettuja small talk -taidoistamme. ProComin mielestä on tärkeää, että suomalaiset pärjäävät niin kotimaassa kuin maailmallakin. Ja vuorovaikutusta voi aina kehittää, tarvitaan vain rohkeutta, Romantschuk kannustaa.

Hän tähdentää, että vuorovaikutus tarkoittaa itsensä esilletuomisen lisäksi muuta-kin.

-Pitää saada muut mukaan, tarvitaan osallistamista. Viestinnällä on ratkaiseva rooli: kuuntelu on yhtä oleellista kuin se, että osaa puhua ja kertoa asioita eri kanavissa.

 

JOHTAMINEN ON VIESTINTÄÄ

Romantschuk korostaa viestinnän tärkeyttä yritysmaailmassa ja erityisesti johtamisessa.
-Ei ole olemassa johtamista ilman viestintää. Se edellyttää, että kaikilla johto aseman henkilöillä on hyvät viestintätaidot.

Hän vertaa viestinnän roolia liimaan, jolla strategia tehdään ymmärrettäväksi.

-Puhutaan strategiadialogista. Yrityksen johto viestii, mikä yrityksen iso kuva on. Millainen on se kartta, jonka avulla mennään eteenpäin. Mutta yhtä tärkeää on, että työntekijä ymmärtää oman roolinsa. Mitä hänen pitää tehdä, jotta päästäisiin yhdessä maaliin ja luotaisiin onnistumisia. Onnistuminen edellyttää aitoa vuoropuhelua. Tämän vuoksi yrityksen sisäinen viestintä on strateginen työkalu.

 

-Viestinnän haaste on varmistaa, että haluamamme viesti menee perille oikealla tavalla jokaisella markkinalla, Romantschuk sanoo.

 

KULUTTAJAT SOSIAALISESSA MEDIASSA

Romantschuk puhuu sosiaalisen median mahdollisuuksista ja roolista viestinnässä.

-Sosiaalinen media ja online-maailma ovat tuoneet viestinnän uuteen aikaan. Maailmasta on tullut läpinäkyvä ja todella nopea. Tämä on suuri haaste yrityksille ja yhteisöille. Etenkään nuorempi sukupolvi ei irrota online-maailmaa omaksi alueekseen, heille forumilla ei ole merkitystä. On vain vuoropuhelua eri kanavissa ja eri tilanteissa, Romantschuk kuvaa ja kertoo Fazerin olevan vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa.

-Haluamme olla siellä, missä kuluttajamme ovat. Viestintä on palvelufunktio ja palvelumme sosiaalisessa mediassa koostuu vuoropuhelusta ja tiedonantamisesta. Haluamme kuulla, mitä meistä puhutaan ja kertoa, mitä meillä on menossa. Lisäksi vastaamme kysymyksiin Facebookissa, Twitterissä ja muilla kanavilla.

Romantschuk kuitenkin muistuttaa siitä kriittisyydestä, millä kaikkea verkossa liikkuvaa kohtaan pitää suhtautua.

-Asiat pitää tehdä harkiten ja suunnitellusti. Jos yritys lähtee palvelemaan verkkoon, pitää myös varmistaa, että on kyky palvella. Eikä ihan kaikessa voi tietenkään olla mukana.

 

AKTIIVISET OPISKELIJAT VERKOSTOITUVAT

Nuoremmista sukupolvista puhuttaessa Romantschuk sivuaa myös opintoja. Hänen mielestään oleellista opiskeluissa on teoreettisen viitekehyksen saaminen ja ennen kaikkea sen suhteuttaminen ja hyödyntäminen tulevaisuuden tekemisissä ja työpaikoissa.

-Jo opiskeluaikana kannattaa olla aktiivinen, esimerkiksi osakunnissa, verkostoituminen nimittäin alkaa jo siellä. Erilaisissa toimikunnissa tapaa uusia ihmisiä, aina kansainvälisiä kontakteja myöten.

Työ-elämässä oppii paljon itsestään ja muista ihmisistä

Hän oli itse opiskeluaikoina ylioppilaskunnassa ja osakunnassa ja pääsi ensimmäisen kerran vastuullisiin viestintätehtäviin.

-Ymmärsin viestinnän tärkeyden, kun piti varmistaa, että kaikki jäsenet tietävät, mitä tapahtuu.
Myös työskentelyä opiskeluaikana Romantschuk suosittelee lämpimästi, jo tule-vaisuuden työnantajaakin ajatellen.

-Työelämässä oppii paljon itsestään ja muista ihmisistä.

Hän itse rahoitti opiskelunsa toimimalla tarjoilijana, myöhemmin kesätyöksi valikoitui Fazerin 100-vuotisjuhlien järjestäminen. Sittemmin pankkimaailma vei nuoren viestintä alan ammattilaisen, kunnes työt kutsuivat jälleen Fazerille.

 

SYDÄMEN ASIA

Romantschuk on työskennellyt Fazer-konsernissa nyt kahdeksan vuotta. Hänen vastuullaan on yrityksen viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden lisäksi myös yritysvastuu sekä yritys- ja brändi-identiteetti.
Brändin merkitystä Romantschukin mielestä ei voi korostaa liikaa.

-Brändin arvoa mitataan jatkuvasti. Meidän pitää onnistua jokainen päivä. Maine koostuu niistä kokemuksista, jotka meidän sidosryhmillä ja kuluttajilla on. Kaiken lähtökohta on, että tuotteemme ja palvelumme ovat laadukkaita.

Tämä pätee myös kansainvälisesti, kulttuurierot huomioon ottaen. Fazer toimii kahdeksassa maassa ja on iso tekijä Suomen lisäksi Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Romantschuk muistuttaa, että Fazerin arvot: asiakaslähtöisyys, laadukkuus ja yhteistyö toimivat ohjenuorana kaikessa toiminnassa.

-Sen vuoksi on tärkeää, että viestintä on läsnä aina silloin, kun päätöksiä tehdään. Olenkin ylpeä, että viestintä on edustettuna kaikissa Fazerin johtoryhmissä.

Omaa työtään Fazerilla Romantschuk kuvaa mahtavaksi.

-Fazer on yrityksenä upea. Ihmiset ovat kaikki kaikessa, täällä on tekemisen meininki. Olen itse ulospäinsuuntautunut ja nautin tiimityöskentelystä. Haluamme onnistua tarjoamalla kuluttajille makuelämyksiä. Se on sydämen asia minullekin.

 

ProCom

  • ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on 2 100 jäsenellään Suomen suurin yritys- ja yhteisöviestinnän ammattilaisten järjestö
  • ProCom vastaa Suomessa viestintäalan eettisistä säännöistä ja ohjeistuksista
  • ProCom tarjoaa jäsenistölleen muun muassa koulutusta, tutkimusta, julkaisuja ja verkostoitumismahdollisuuksia
  • Lisätietoja osoitteessa www.procom.fi

ULRIKA ROMANTSCHUK

  • Syntynyt Helsingissä 1966
  • Valtiotieteiden kandidaatti 1991, Svenska social- och kommunalhögskolan
  • Työskentelee Fazer-konsernin viestintäjohtajana. Vastaa myös yritysvastuusta, sidosryhmäsuhteista sekä yritys- ja brändi-identiteetistä
  • ProComin puheenjohtaja vuoden 2012 alusta lähtien
  • Perhe: aviomies ja kaksi lasta
  • Harrastaa lukemista, liikuntaa, kokkausta ja ratsastusta
Jaa artikkeli

Ammattilaiset