8.1.2021

 Simo Pöyhönen 

Suomen paras ammattiliitto

YKAn tavoite on olla otsikon mukainen – ja tämän eteen toimitaan joka päivä. Vuosijulkaisussamme 2021 näet otteen siitä, mitä teemme ollaksemme paras, uudenaikainen, edelläkävijä ja ennen kaikkea se taho, johon voit turvautua työelämäsi kysymyksissä.

25.9.2019

 Simo Pöyhönen 

Tavoitteena hiilinegatiivinen YKA

Työmarkkinajärjestöt ovat tärkeitä yhteiskunnan kehittäjiä – ja halutessaan yhteiskunnan muutostekijöitä. Millaista aktiivisuutta järjestöiltä sitten odotetaan ilmastoasioissa? Ainakin oman toiminnan poikkileikkaavaa tarkastelua ja evästyksen tarjoamista jäsenille työpaikoilla tapahtuviin ilmastotoimiin. Tässä työssä YKA haluaa olla esimerkillinen ja tavoittelee hiilinegatiivisuutta vuoteen 2022 mennessä, kirjoittaa YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen blogissaan. 

5.4.2019

 Simo Pöyhönen 

Pakotetaan korvaamattomat johtajat isyysvapaalle!

Tunne työn tärkeydestä muuttuu  jokseenkin jokaisella isällä sen jälkeen, kun on ollut perhevapaajakson pois töistä. Tasa-arvoisen vanhemmuuden tiellä on monia myyttejä, joista yksi on korvaamattomuus työyhteisössä. Vai onko korvaamattomuuden korostamisessa sittenkin kyse pelosta, ettei olisikaan korvaamaton? Perhevapaista kirjoittaa toiminnanjohtaja ja kokemusasiantuntija Simo Pöyhönen.

14.3.2019

 Simo Pöyhönen 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu kaikille

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on jokaisen perusoikeus. Tukemalla eri tahojen aktiivisuutta paitsi edistetään kansalaisten yhdenvertaisuutta myös opetetaan periaatteita yhteiskunnasta ja aktiivisuudesta, kirjoittaa toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. Hän nostaa yhdeksi esimerkiksi koululaisten aktiivisuuden ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

11.1.2019

 Simo Pöyhönen 

Millainen olisi suomalainen shutdown?

Valtionhallinnon henkilöstö muodostaa Suomessa alle viisi prosenttia työvoimasta. Populistisessa byroslaviapuheessa unohtuu, kuinka pieni joukko huolehtii arjen sujuvuudesta, turvallisuudesta ja elämän keskeisten mahdollisuuksien toteutumisesta. Mitä tapahtuisi, jos amerikkalainen shutdown rantautuisi Suomen valtionhallintoon?

20.12.2017

 Simo Pöyhönen 

Korvaamaton aika koti-isänä

Miksi meillä edelleen on vallalla normi, että äidit pitävät koko vanhempainvapaajakson?

1.12.2015

 Simo Pöyhönen 

Uudistamalla koko alan edunvalvojaksi

Työmarkkinat elävät juuri nyt jatkuvaa muutosta sekä kollektiivi- että yksilötasolla. Te aktiiviset jäsenemme olette paitsi omissa työrooleissanne, myös liiton jäseninä…

21.5.2015

 Simo Pöyhönen 

Elämää vaalien jälkeen

Vaalivuosi on useimmiten uudelleenpohdinnan ja strategisen suunnittelun aikaa. Monet toimijat ovat viime viikkoina pyrkineet vaikuttamaan siihen, millaista eduskuntavaalien jälkeistä Suomea rakennetaan.

27.8.2014

 Simo Pöyhönen 

Työmarkkinajärjestöillä näytön paikka – jälleen kerran

Eläkejärjestelmän uudistustyö pyörähti jälleen käyntiin pari viikkoa sitten. Uudistuksen tavoitteena on turvata suomalaisille jatkossakin riittävä eläketurva ja erityisesti huomioida sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Elämme yhä pidempään, minkä myötä järjestelmän kestävyys on koetuksella. Järjestelmä on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2017.

11.12.2013

 Simo Pöyhönen 

Uusi vuosi työn merkeissä

Vuosi 2014 on työmarkkinoilla työrauhan aikaa, sillä työl­lisyys- ja kasvusopimuksen myötä työ- ja virkaehto­sopimuksista ei juurikaan neuvotella. Vauhtia silti riittää: työmarkkinajärjestöt asettivat itselleen tavoitteen työeläke­uudistuksen rakentamisesta syksyyn mennessä.

21.8.2013

 Simo Pöyhönen 

On politiikan aika

Vaikka kesääkin on vielä jäljellä, alkavat syksyn työmarkkinaneuvottelut jo tiivistää tunnelmaa. Jo pitkin kesää on kuultu erilaisia ajatuksia siitä, lähdetäänkö todelliseen yritykseen keskitetystä palkkaratkaisusta vai pitäydytäänkö työnantajatahojen jo pidempään julistamassa liittokierroksessa.

27.2.2013

 Simo Pöyhönen 

Vuosi uudistumisen jälkeen

Sekä tämä lehti että liitto uusine nimineen ja ­ulkoasuineen ovat juuri täyttäneet vuoden. Monelle liitto on edelleen SVAL, muttei se ole kiellettyä.

13.12.2012

 Simo Pöyhönen 

Luovia ratkaisuja sulle-mulle -ajattelun sijaan

Äänenpainot työmarkkinakentällä ovat koventuneet kuluneen syksyn aikana, eikä työeläkemaksuistakaan meinattu saada sopua kuin pitkällisen väännön jälkeen.

4.10.2012

 Simo Pöyhönen 

Koulutuksesta kuuma peruna – osaamisen kehittäminen tärkeää

Tätä kirjoitettaessa on epäselvää, kuinka raamisopimuksen syntyyn merkittävästi vaikuttaneen kolmen päivän koulutusoikeuden käy. Kysymys on kuitenkin kiistakapulaa laajempi – osaamisen kehittämisen on oltava suunnitelmallista yhteistoimintaa.

10.5.2012

 Simo Pöyhönen 

Nyt tarvitaan toimeenpanoa

Työmarkkinakeskusjärjestöt kasasivat maaliskuussa työurasopimukseksi kutsutun toimenpide­kokonaisuuden, jolla suomalaisten työurat pitenisivät laskennallisesti hieman toista vuotta.

1.3.2012

 Simo Pöyhönen 

Ongelmanratkaisukyky on voimavaramme

Liiton tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta. Jäsenmäärä on kasvanut viimeisinä vuosina tasaista, ehkä hieman kiihtyvääkin vauhtia, mikä mahdollistaa entistä kattavammat ja paremmat jäsenpalvelut.