Töissä YKAssa

28.5.2015

 Piritta Jokelainen 

Aarrekartta koulutuksen kehittämiseen – eli koulutuspoliittisen ohjelman syntyvaiheet

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen hallitus hyväksyi toukokuun kokouksessaan liitolle uuden koulutuspoliittisen ohjelman vuosille 2015-2018. Ohjelman päämääränä – aarrekartan X-merkkinä – on kehittää yhteiskunta-alan korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta yhteiskunnallisen asiantuntijuuden ja kehittämisen moottori. Koulutuksen tulee antaa hyvä lähtökohta työelämään sekä muuttuvan yhteiskunnan ymmärtämiseen, kehittämiseen ja selittämiseen. Yhteiskunnallisen tutkimuksen tavoitteita ohjaa pyrkimys löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin. Koulutuspoliittisessa aarteenetsinnässä […]

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen hallitus hyväksyi toukokuun kokouksessaan liitolle uuden koulutuspoliittisen ohjelman vuosille 2015-2018. Ohjelman päämääränä – aarrekartan X-merkkinä – on kehittää yhteiskunta-alan korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta yhteiskunnallisen asiantuntijuuden ja kehittämisen moottori. Koulutuksen tulee antaa hyvä lähtökohta työelämään sekä muuttuvan yhteiskunnan ymmärtämiseen, kehittämiseen ja selittämiseen. Yhteiskunnallisen tutkimuksen tavoitteita ohjaa pyrkimys löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin.

Koulutuspoliittisessa aarteenetsinnässä on ollut mukana suuri ja monipuolinen retkikunta. Ohjelma on vuoden mittaisen, monien eri toimijoiden yhteistyön ja asiantuntemuksen lopputulos. Liiton hallitus toki siunasi valmiin ohjelman, mutta ohjelman valmistelussa on ollut mukana laaja joukko alan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä innostuneita toimijoita. Ohjelman valmistelua varten perustettiin kesäkuussa 2014 liiton valtuuston ja hallituksen jäsenistä sekä opiskelijajärjestö SYYn edustajista koostuva koulutuspoliittinen työryhmä, joka vastasi ohjelman ideoinnista ja valmistelusta. Liiton toimiston asiantuntijoiden osaaminen valjastettiin ohjelman tausta- ja kirjoitustyöhön tuottamaan työryhmän kaipaamia taustamateriaaleja ja luonnosversioita. Myös liiton hallitus osallistui prosessiin jo valmisteluvaiheessa tekemällä keskeisiä linjavetoja ohjelmatyötä ohjaamaan. Opiskelijoiden ääni oli mukana prosessin alusta loppuun koulutuspoliittisen työryhmän, hallituksen ja valtuuston opiskelijaedustajien kautta.

Liiton järjestöpäivillä huhtikuussa 2015 koulutuspoliitista ohjelmaa käsiteltiin valtuutetuista ja liiton opiskelija-aktiiveista koostuvissa työryhmissä sekä käytiin ohjelmasta perusteellinen keskustelu valtuuston kevätkokouksen yhteydessä. Työryhmistä ja valtuustosta tulleen palautteen ja evästysten pohjalta koulutusohjelma muotoutui lopulliseen muotoonsa.

Itse olin prosessissa mukana vuodenvaihteesta asti – tehtävänäni ohjelman tekstin ja taustatiedon tuottaminen valmistelutoimikunnan sekä liiton päättävien elinten linjausten pohjalta. Ohjelmaprosessin kuluessa oli mahtavaa huomata se, kuinka intohimoisesti liittomme toimijat suhtautuvat alan koulutuksen kehittämiseen riippumatta siitä, olivatko omat opinnot kesken vai jo vähän kauempana menneisyydessä. Kaikille tuntui olevan koko ajan selvää, kuinka suuri merkitys koulutuksella on työuralle – tai oikeastaan osana työuraa. Myös yhteiskuntatieteilijöiden laajempi rooli ja vastuu muuttuvan yhteiskunnan ymmärtäjinä ja kehittäjinä näkyi selvänä punaisena lankana ohjelman valmisteluun osallistuneiden liittoaktiivien kanssa käydyissä keskusteluissa.

Nyt YKAlla on siis uusi koulutuspoliittinen ohjelma. Ohjelman valmistuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä että kopohommat ovatkin nyt hoidossa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Aarrekartta on vasta piirretty – työ ohjelman määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi on vasta alussa. Seuraavan neljän vuoden ajan ohjelman tavoitteita edistetään aktiivisesti eri areenoilla ja eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä toimien. Ohjelman ei anneta pölyttyä asiakirjakansiossa vaan sen sanomaa viedään aktiivisesti yliopistoille, opiskelja-aktiiveille, politiikoille ja virkamiehille. YKAn tavoitteena on vaikuttava ja laadukas yhteiskuntatieteellinen koulutus ja tutkimus, joka antaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle hyvät eväät kohdata tulevaisuuden haasteet!

Kuva otettu 21.5.2015 klo 11.00Piritta Jokelainen
Kirjoittaja on VTM ja liiton opiskelija-asiamies, joka vastasi koulutuspoliittisen ohjelman valmistelutyöstä. Hän on ollut liiton opiskelijatoiminnassa vuodesta 2009.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli