Vierailija

26.9.2019

 Laura Wathén 

Johtajan tehtävä on kehua ja kannustaa

Miten isolle joukolle opiskelijoita järjestetään vapaaehtoistoimintaa? Entä mitä vapaaehtoiset saavat toiminnasta palkkioksi? HYYn hallituksen puheenjohtaja kertoo blogissaan, miten motivoida vapaaehtoisia tehtäviinsä jollain muulla kuin rahalla tai työsuhde-eduilla.

Johdan päivittäin ylioppilaskunnan vapaaehtoisia ja hallituslaisia miettien sitä, mikä on heille mielekästä tekemistä. Johtajana koen, että tärkeintä on saada jokaiselle innostumisen ja onnistumisen kokemus, eikä vain luoda tekemiselle arvoa rahan tai muun palkkion avulla.

On selvää, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 26 000 opiskelijan joukolle suunnatun toiminnan pyörittämiseen tarvitaan vapaaehtoisia, jotka innostuvat toisilleen hauskojen juttujen järjestämisestä ja yhteisten etujen suojelemisesta. Opiskelijat itse tuntevat parhaiten, millainen toiminta on heidän näköistään ja millaisia etuja he tarvitsevat. Vapaaehtoisilla on merkittävä tehtävä laadukkaan ja monipuolisen toiminnan järjestämisessä hallituksen ja henkilöstön kanssa.

Näille vapaaehtoisille ylioppilaskunta tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kouluttautua tehtävissään, tavata uusia ihmisiä ja saada vastuuta. Vapaaehtoisia motivoidaan tehtäviinsä jollain muulla kuin rahalla tai työsuhde-eduilla. Näitä ovat esimerkiksi koulutukset, yhdessäolo ja merkityksellisten asioiden edistäminen, niissä onnistuminen sekä mahdollisuus päästä olemaan osa yhteisöä. Näiden lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa vapaaehtoisilleen apua, neuvoja ja fasiliteetit haastavien tilanteiden ja mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen. Ketään ei jätetä yksin, eikä kenenkään haluta uupuvan toiminnan takia.

Vapaaehtoistoiminta opettaa tekijälleen lukuisia taitoja, kuten laajojen projektien organisoimista, itseohjautuvuutta, puheiden pitämistä ja kykyä neuvotella vaikeissa paikoissa. Nämä ovat juuri sellaisia taitoja, joista on käytännön hyötyä työelämässä. Vapaaehtoistoiminnasta hankitut taidot voi välillä olla hankala sanallistaa työhakemukseen ja siitä syystä me HYYssä teemme Open Badge -verkkoalustaa osaamisen tunnistamisen työkaluksi. Vaikutamme myös yliopistoon, jotta vapaaehtoistoiminnasta saisi laajemmin opintopisteitä.   

Johtaja asettaa tiiminsä etusijalle

On uskomaton mahdollisuus päästä kokeilemaan johtamistaitoja päivittäisessä työyhteisön johtamisessa näin aikaisin työuralla. Hallituksen johtaminen on minulle henkilökohtaisesti todella innostava ja merkityksellistä. Koen, että olen oppinut vuoden aikana paljon johtamistani ihmisistä, mutta toisaalta myös itsestäni ja siitä, minkälainen johtaja minä olen.

Johtajana poikkean “perinteisestä johtajakäsityksestä” siten, että olen empaattinen ja herkkä. Tunnen itseni hyvin ja tunnen omat rajani, minkä ansiosta tuon itseäni esiin tilanteissa inhimillisenä ihmisenä. En ole supersankari, vaan myös minä uuvun, teen virheitä ja uskallan näyttää sen. Tämä edesauttaa sitä, että myös muut tiimin jäsenet uskaltavat mokata, ottaa vaikeitakin asioita puheeksi ajoissa ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota. 

Tärkeintä minulle johtamisessa on saada jokaiselle onnistumisen tunne. 

Sillä on paljon merkitystä juuri siinä hetkessä kun yhteisen tapahtuman järjestäminen venyy myöhään tai projektissa on aivan liian monta osaa hallittavana. Silloin onnistumisen kokemus voi olla haastavaa löytää. Johtajan täytyy olla se, joka osaa osoittaa johdettavalle onnistumisen kokemuksen tämän työssä. Mielestäni hyvä johtaja myös mahdollistaa tiimilleen uusia oppimisen ja kehittymisen paikkoja. 

Ylioppilaskunnassa olen oppinut paljon siitä, mitä työelämän johtamiskulttuurin tulisi olla. Haluan johtajana edistää työkulttuuria, joka ottaa huomioon erilaiset ihmiset eikä syrji ketään sukupuolesta, taustasta tai mistään muustakaan syystä. Haluan työkulttuurin, jossa kehutaan ja nostetaan muita kehittymään entistä paremmaksi. Jokaisella on mahdollisuus kokea onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Johtajana haluan myös laittaa stopin jatkuvalle suorittamiselle, pärjäämisen eetokselle ja kiirepuheella kilpailulle – työ tai vapaaehtoistoiminta ei saa polttaa ketään loppuun. 

Laura Wathén

Kirjoittaja on VTK ja HYYn hallituksen puheenjohtaja.
Twitter

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli