Opiskelijat YKAssa

13.12.2019

 SYY-aktiivit 

Kouluttautuminen muuttuvassa maailmassa

Ainoa pysyvä asia elämässä on muutos, sanotaan. Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla ja uusia ammattinimikkeitä syntyy jatkuvasti. Moni kouluttautuu uudelleen tai työskentelee hyvällä menestyksellä ilman koulutusta. Miksi siis kouluttautuminen yhä kannattaa – erityisesti yhteiskunta-alan asiantuntijaksi?

Yhteiskuntatieteilijänä pääsee seuraamaan yhteiskunnan muutosta ja sen ilmiöitä paraatipaikalta. Eikä vain seuraamaan vaan myös vaikuttamaan. Moni valtio-, yhteiskunta- ja hallintotieteilijä työskentelee juuri siellä, missä yhteiskunnan muutokset syntyvät: lainvalmistelussa, hallinnossa ja esimiestehtävissä. Sen lisäksi, että työ on mielenkiintoista, sitä myös riittää tehtäväksi: n. 96% yhteiskuntatieteilijöistä on työelämässä. Töitä löytyy joka puolelta Suomea – sen ulkopuoleltakin – niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta, ja palkkaus on verrattain kilpailukykyinen.

Yhteiskunta-alan koulutus on generalistinen koulutus. Se ei pätevöitä mihinkään tiettyyn ja siksi se mahdollistaa pätevöitymisen mihin tahansa. Yhteiskuntatieteilijä pääseekin tarkastelemaan koko kuvaa yksittäisten näkökulmien sijaan. Työuraa voi lähteä rakentamaan lukemattomiin eri suuntiin omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Yhteiskunta-ala kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Onkin tärkeää osata tunnistaa omat vahvuutensa ja markkinoida niitä oikein.

Yhteiskuntatieteilijänä pääsee vastaamaan ja etsimään ratkaisuja yhteiskunnallisiin pinnalla oleviin kysymyksiin ja ongelmiin, jotka liittyvät arvoihin, asenteisiin ja politiikkaan. Tällä hetkellä sellaisia puhututtavia aiheita ovat esimerkiksi tasa-arvo ja ilmastonmuutos.

Yhteiskunnalliset trendit vaihtuvat, mutta paperit pysyvät.

Tänä päivänä moni on onnistunut tekemään itselleen työn mitä erilaisimmista harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista. Esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajien nousujohteista työtä seuratessa kannattaa muistaa, että alalla menestystarinat ovat vain jäävuoren huippu – pinnan alle piiloon jää myös lukemattomia epäonnistuneita yrityksiä, joista emme kuule. Vaikka työelämä onkin murroksessa, kouluttautuminen on aina hyödyksi. Asiantuntijuus lisää työllistymismahdollisuuksia ja opiskelun sivussa oppii myös elämässä yleishyödyllisiä asioita, kuten tiedonhankintataitoja, kriittisyyttä, argumentointia, yhteistyötaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Tutkimusten mukaan myös elämänhallinta, terveys ja hyvinvointi ovat paremmat korkeammin koulutetuilla. Jokainen meistä tarvitsee kiinnekohtia elämäänsä. Koulutus ja sen mahdollistamat vakaat työnäkymät tarjoavat merkittävän tavan toimia ja olla osana yhteiskuntaa ja näin ollen ehkäisevät syrjäytymistä.

Tutkinto on edelleen kovaa valuuttaa työmarkkinoilla, ja sillä on helppo osoittaa kompetenssi. Yhteiskunnalliset trendit vaihtuvat, mutta paperit pysyvät. Koulutus ei estä työskentelemistä luovilla aloilla, mutta pelkällä luovan alan työkokemuksella ei työllisty koulutusta vaativiin tehtäviin. Työelämässä tarvitaan milloin mitäkin työkaluja, ja koulutusta voi ajatella työkalupakkina. Yhden työkalun sijaan kannattaa hankkia koko pakki, ja sieltä työkaluja soveltaen olla valmis kaikenlaisiin työelämän vaatimuksiin. Tutkintotodistus luo paremmat edellytykset työllistymiselle, vakituisen työpaikan tavoittelulle, uralla etenemiselle ja korkeammille ansiotuloille. Työelämän ja yhteiskunnan muuttuessa vaaditaan muuntautumiskykyä myös työntekijöiltä. Parhaat eväät siihen antaa asianmukainen pohjakoulutus sekä jatkuva oppiminen.

Jatkuva oppiminen eli elinikäinen oppiminen tarkoittaa uuden oppimista läpi elämän sekä osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. Sanapari vilahtelee useissa teksteissä, myös hallitusohjelmassa. Tulevina vuosina Suomessa pyritään kehittämään korkeakoulujärjestelmää palvelemaan tutkinto-opiskelijoiden lisäksi muitakin ihmisiä ja mahdollistamaan korkeakouluopintojen suorittamisen kenelle tahansa ja missä tahansa.

Muutaman viikon päästä siirrymme uudelle vuosikymmenelle, joka varmasti tuo tullessaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Sitä ennen on vielä vuorossa joulun viettoa perinteikkäissä merkeissä. Rentouttavaa lomaa!

Elina Luopa
Viestintävastaava, SYY-Wasa ry

SYY-aktiivit

Kirjoittajat ovat opiskelijajärjestö SYYn toiminnassa mukana olevia aktiiveja.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli