Töissä YKAssa

4.10.2012

 Simo Pöyhönen 

Koulutuksesta kuuma peruna – osaamisen kehittäminen tärkeää

Tätä kirjoitettaessa on epäselvää, kuinka raamisopimuksen syntyyn merkittävästi vaikuttaneen kolmen päivän koulutusoikeuden käy. Kysymys on kuitenkin kiistakapulaa laajempi – osaamisen kehittämisen on oltava suunnitelmallista yhteistoimintaa.

Osaamisen järjestelmällinen kehittäminen työuran aikana on sekä palkansaajan että työnantajan etu. Työn tuottavuus paranee, työ itsessään kehittyy ja osaava työvoima on paitsi taitava, myös motivoituneempi tehtäviinsä. Samalla palkansaajan tulevat työmahdollisuudet ja uralla eteneminen paranevat. Koulutus on tärkeä apu myös työelämän muutostilanteissa, joita yhä useammat työuransa aikana kohtaavat.

Korkeakoulutetut ovat halukkaita kouluttamaan itseään myös omaehtoisesti. Valtiovallan on tuettava tätä toimintaa myös verotuksen avulla. Korkeakoulutettujen täydennyskoulutukset ovat usein kalliita ja laajoja kokonaisuuksia, joihin liittyvät kustannukset on voitava vähentää verotuksessa. Tätä investointia tulevaisuuteen pitää jatkossa tukea paremmin myös kohtuullistamalla korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen hintoja ja parantamalla tarjontaa.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on aktiivisesti mukana jäsentensä koulutustarpeissa. Pyrimme siihen, että erilaisia, tutkinnon jälkeisiä koulutuksia olisi myös yhteiskunta-alan osaajille tarjolla niin erikoistumisopintoina kuin lyhyempinä kursseinakin. Liitto järjestää jäsenilleen myös omia koulutuksia muun muassa osaamisen tunnistamiseen, työelämän pelisääntöihin, neuvottelutaitoihin ja työssä jaksamisen liittyen. Näihin aihepiireihin ja koulutuksen sisältöön voit vaikuttaa juuri sinä. Älä siis epäröi, vaan ota yhteyttä ja kerro, millaista koulutusta juuri sinä kaipaisit!

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli