koulutus

8.5.2018

 Piritta Jokelainen 

Maailma ja yhteiskunta muuttuvat – miten osaamispolitiikka vastaa muutokseen?

Työ ja yhteiskunta muuttuvat tulevaisuudessa perinpohjaisesti tekoälyn, automatisaation ja robotisaation vaikutuksesta. Korkeasti koulutetut ovat toisaalta maailman ja työelämän muutosten kohteena, toisaalta myös tulevaisuuden suuntaa rakentavia muutosagentteja. Maailman mukana muuttuvat myös korkeakoulutuksen kohtalonkysymykset. Murtautuuko koulutus organisaatiorajojen läpi osaksi oppivaa yhteiskuntaa, miten tieteenalarajat elävät kompleksisen maailman ja viheliäisten ongelmien paineessa, pystyvätkö korkeakoulut vastaamaan elinikäisen oppimisen haasteisiin?

Työ ja yhteiskunta muuttuvat tulevaisuudessa perinpohjaisesti tekoälyn, automatisaation ja robotisaation vaikutuksesta. Työkulttuurissa korostuvat globaali toimintaympäristö ja kulttuurien moninaisuus. Korkeakoulutuksen päämääränä tuleekin olla kulttuurisen ja inhimillisen osaamisen, kriittisen ajattelun ja luovuuden sekä teknologisen ja tieteellisen ymmärryksen ja lukutaidon yhdistelmä, joka auttaa yksilöä toimimaan aktiivisesti ja toteuttamaan itseään muuttuvassa maailmassa.

Tulevaisuudessa ammatit katoavat, syntyvät ja muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Korkeasti koulutetut ovat toisaalta maailman ja työelämän muutosten kohteena, toisaalta myös tulevaisuuden suuntaa rakentavia muutosagentteja.

Maailman mukana muuttuvat myös korkeakoulutuksen kohtalonkysymykset. Murtautuuko koulutus organisaatiorajojen läpi osaksi oppivaa yhteiskuntaa, miten tieteenalarajat elävät kompleksisen maailman ja viheliäisten ongelmien paineessa, pystyvätkö korkeakoulut vastaamaan elinikäisen oppimisen haasteisiin?

Koulutuksen ja työelämän suhde muuttuu, kun yksi koulutus, tutkinto tai ammatti ei enää kanna koko pitenevää työuraa. Työelämävalmiudet pitää ymmärtää laajasti uuteen orientoitumisen, osaamisen soveltamisen ja elinikäisen oppimisen taitoina, ei ainoastaan spesifeinä pätevyyksiin ja tehtävänkuviin liittyvinä osaamisina.

Osaamispolitiikassa fokus on osaamisessa ja oppimisessa. Koulutuksen, tutkimuksen ja työllisyyspolitiikan tavoitteena on osaamisen kehittyminen ja uudistuminen. Oppiminen ei pääty tutkinnon suorittamiseen vaan jatkuu koko elämän ajan. Työelämässä osaamista eivät mittaa vain suoritetut tutkinnot vaan kokemus, näytöt ja halu oppia aina uutta. Maailman muutokseen voidaan orientoitua ja vaikuttaa vain oppimalla uutta – niin yksilöinä, organisaatioina kuin yhteiskuntana.

Lue YKAn osaamispoliittiset linjaukset kokonaisuudessaan!

Piritta Jokelainen

Kirjoittaja on VTM ja YKAn erityisasiantuntija.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli