Vierailija

13.3.2018

 Petri Toiviainen 

Mikä ihmeen järjestöpäätös?

Kun ammattiliitto tekee järjestöpäätöksen osallistumisesta työtaisteluun, se tavallaan levittää ”sateenvarjon” jäsenistönsä ylle. Mahdolliset saktiot tulevat liiton maksettaviksi, eivät yksittäisten jäsenten.

Erityisesti työttömyysturvan aktiivimallia vastustaneen mielenilmauksen 2.2.2018 yhteydessä vilahteli useampaan kertaan sana ”järjestöpäätös”. Monet mielenilmaukseen osallistuneet ammattiliitot tiedottivat jäsenilleen tehneensä heidän osallistumisensa turvanneen järjestöpäätöksen. Mitä tämä järjestöpäätös tarkkaan ottaen tarkoittaa ja millaista turvaa sillä saa?

Ammattiliittojen järjestöpäätökset liittyvät ennen kaikkea erilaisiin kollektiivisiin työtaistelutoimenpiteisiin. Työsopimussuhteisten osalta työsopimuslain 7 luvun 2§:ssä on säädetty, että asiallisena ja painavana työntekijän henkilöön liittyvänä irtisanomisperusteena ei voida pitää muun muassa työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen. Vastaavaan tapaan valtion virkamieslain 25§:ssä on säädetty, että virkamiehestä johtuvana irtisanomisperusteena ei voida pitää virkamiehen osallistumista virkamiesyhdistyksen päätöksen perusteella yhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun. Samanlainen säännös löytyy myös kunnallisen viranhaltijalain 35§:stä.

Osallistuessaan työntekijä- tai viranhaltijayhdistyksen päätösten mukaisesti toteutettuun lakkoon tai muuhun työtaistelutoimenpiteeseen työntekijä ja viranhaltija välttyy siltä vastuulta, joka työstä kieltäytymisestä muutoin seuraisi. Toimiessaan järjestön päätöksen mukaisesti työntekijöiden ei siten katsota syyllistyvän sellaiseen olennaiseen rikkomukseen, jonka perusteella työnantajalta ei voitaisi edellyttää palvelussuhteen jatkamista.

Työtaistelutoimenpiteeseen osallistumista koskevan järjestöpäätöksen tekevä ammattiliitto levittää ”sateenvarjonsa” kyseiseen työtaisteluun osallistuvan jäsenistönsä ylle. Mahdolliset sanktiot kuten työehtosopimuslain mukainen hyvityssakko tai työriitojen sovittelusta annetun lain mukainen sakkorangaistus tulevat siis ammattiliiton tai sen päättäjien kannettavaksi.

Työtaistelutoimenpiteeseen osallistumista koskevan järjestöpäätöksen tekevä ammattiliitto levittää ”sateenvarjonsa” kyseiseen työtaisteluun osallistuvan jäsenistönsä ylle.

Jäsenen näkökulmasta ainoaksi ”sanktioksi” jää siten mahdollinen palkanpidätys työtaistelun kestoajalta. Järjestöpäätös on täten yksittäisen jäsenen näkökulmasta hänen omaa asemaansa keskeisesti turvaava toimenpide.

Petri Toiviainen

Kirjoittaja on VT, VTM ja YKAn julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoiminnan neuvottelupäällikkö.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli