Vierailija

20.12.2019

 Timo Bergman 

Muuttuva toimintaympäristö haltuun

Julkisessa keskustelussa toistellaan usein sitä, miten maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia. Kyseistä keskustelua leimaa välillä hyvin vahvasti myös deterministinen henki, jonka mukaan muutokseen voidaan ainoastaan sopeutua tavalla tai toisella. Strategiatyön asiantuntijan, YTM Timo Bergmanin mukaan toimintaympäristön muutoshaasteisiin on mahdollista löytää konkreettisia ratkaisuja.

Deterministisyyden lisäksi keskustelussa ei aina välttämättä määritellä tarkasti, mitä muutoksella tarkoitetaan, vaan se pidetään käsitteellisesti hähmäisellä ylätasolla. Kuvattuihin ongelmiin löytyy kuitenkin konkreettisia ratkaisuja, joiden avulla niiden asettamiin haasteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja.

Toimintaympäristön muutos koskettaa periaatteessa meitä kaikkia enemmän tai vähemmän suorasti. Organisaatiotasolla Oletko joskus miettinyt, miten saisit mainittuun muutokseen otetta? -tapoja hahmottaa muutosta on monenlaisia. Yksi vaihtoehto on etsiä ja analysoida tulevaisuussuuntautunutta tietoa (heikkoja signaaleja, trendejä, megatrendejä ja muuta tietoa) eri aihepiireistä, toisin sanoen tehdä toimintaympäristöanalyysia. Valittaessa analysoitavaa tietoa voidaan joko keskittyä johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen muutostekijään liittyvään tietoon tai valita tietoa mahdollisimman kattavasti eri osa-alueilta. Jälkimmäisessä tilanteessa usein käytetty työkalu on PESTE-analyysi eri variaatioineen.

Miksi sitä toimintaympäristöanalyysiä sitten pitäisi ylipäätään tehdä? Tärkein perustelu on mahdollisuus ottaa edelläkävijän roolia suhteessa kilpailijoihin tai saman yhteiskunnallisen tehtävän toteuttajiin. Esimerkiksi yritys voi tunnistaa hyvissä ajoin ennen kilpailijoita heikkojen signaalien pohjalta vaikkapa uusia myynnin mahdollisuuksia. Yhteiskunnallista tehtävää toteuttava organisaatio taas voi tunnistaa esimerkiksi muutostekijöitä, joiden avulla jokapäiväistä työskentelyä on mahdollista sujuvoittaa ja tehostaa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii robotisaatio.

Systemaattisuus ja joustavuus ovat skaalaamisen lisäksi toimintaympäristöanalyysin onnistumisen ehtoja.

Toimintaympäristöanalyysi pystytään skaalaamaan periaatteessa mille tahansa alalle ja minkä tahansa organisaation tilanteeseen. Se on itse asiassa välttämättömyys siinä, että tiedossa pystytään siirtymään yleiseltä tasolta tarkasteltavan alan tai organisaation konkreettiseen arkeen. Voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miten vaikkapa tekoäly vaikuttaa HR-toimintoihin organisaatiossa. Systemaattisuus ja joustavuus ovat skaalaamisen lisäksi toimintaympäristöanalyysin onnistumisen ehtoja. Systemaattisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että muutoksia ja sen pohjalta muodostettavia näkemyksiä seurataan ja päivitetään jatkuvasti. Joustavuus taas merkitsee sitä, että valitaan tarjolla olevista keinoista ne, joiden avulla päästään tehokkaimmin tavoiteltuun lopputulokseen.

Timo Bergman

Kirjoittaja on YTM, joka tavoittelee täysipäiväistä työllistymistä palkkatyöhön viimeistään tammikuun 2020 lopussa.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli