Vierailija

20.3.2018

 Petri Toiviainen 

Neuvottelukierros paketissa – mistä sovittiin julkisella sektorilla?

Uusia työ- ja virkaehtosopimuksia koskeva neuvottelukierros alkaa olla julkisen sektorin osalta maalissa. Kierros alkoi marraskuussa, ja akavalaisia liitoja edusti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Mikä oli JUKOn keskeinen tavoite ja saavutettiinko se? YKAn neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen kertoo neuvottelujen kulusta eri sopimusaloilla.

Uusia työ- ja virkaehtosopimuksia koskeva neuvottelukierros alkaa olla julkisen sektorin osalta maalissa. Tätä tekstiä kirjoitettaessa (15.3.2018) lopullista hyväksyntää odottaa vielä Kansallisgalleriaa koskeva talokohtainen työehtosopimus. Tässä vaiheessa on joka tapauksessa hyvä luoda lyhyt katsaus siihen, millaisia sopimuksia julkisella sektorilla saatiin tällä kertaa aikaiseksi.

Akavalaisten liittojen ja myös YKAn osalta julkisen sektorin neuvottelutoimintaa hoitaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. JUKO on sopijaosapuolena valtiosektoria, kuntasektoria, AVAINTA-sopimusalaa (johon kuuluu muun muassa noin puolet Suomen ammattikorkeakouluista), evankelisluterilaisen kirkon sektoria sekä yliopistoja koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa. Sen lisäksi JUKO on osapuolena Työterveyslaitosta ja Kansallisgalleriaa koskevissa talokohtaisissa työehtosopimuksissa. JUKOn ohella työntekijöitä edustavat muun muassa STTK-taustainen Pardia ja SAK-taustainen JHL. Työnantajapuolelta neuvottelupöydissä ovat kunnan, valtion ja kirkon työmarkkinalaitokset sekä yksityisen sektorin työnantajaliitoista Hyvinvointialan liitto (Työterveyslaitos), Avaintyönantajat (AVAINTA) sekä Sivistystyönantajat (yliopistot ja Kansallisgalleria).

Julkisen sektorin sopimusneuvottelut alkoivat marraskuussa 2017. Pohjan neuvotteluille loi syksyn 2017 aikana erityisesti vientiliittojen omille sopimussektoreilleen neuvottelema palkankorotustaso, joka oli noin 3,2 prosenttia 24 kuukauden sopimuskaudelle. Vaikka neuvotteluja käytiin aktiivisesti eri pöydissä joulutaukoa lukuun ottamatta yli kahden kuukauden ajan, sijoittuivat varsinainen eteneminen ja neuvottelutuloksiin pääsy jälleen kerran vasta neuvotteluvaiheen loppumetreille tammi-helmikuun taitteeseen 2018. Keskeisenä jukolaisena tavoitteena oli se, että myös julkisen sektorin työntekijöille tulee turvata yksityistä sektoria vastaava palkkatason nousu. Tämän tavoitteen läpimeno ei ollut missään tapauksessa itsestään selvää, ja sen aikaansaamiseksi tarvittiin pitkiä keskusteluja työnantajapuolen kanssa.

Yhtenäisyys testissä yliopistosektorilla

Julkisen sektorin päänavaajana toimi loppujen lopuksi kuntasektori, joka pääsi neuvottelutulokseen 8.2.2018. Valtiosektorilla neuvottelutulos saatiin aikaan päivää myöhemmin 9.2.2018. AVAINTA-sopimusala, Kirkko ja Työterveyslaitos pääsivät omiin ratkaisuihinsa helmikuun toisen viikon kuluessa. Jukolaista yhtenäisyyttä jouduttiin kaikkein tiukimmin testaamaan yliopistosektorilla, jossa TES-neuvottelujen kariutuminen johti sovittelumenettelyyn valtakunnansovittelijan toimistolla helmikuun puolivälistä lähtien. Työnantajaa edustanut Sivistystyönantajat hylkäsi ensimmäisen sovintoesityksen 27.2.2018, jonka johdosta työntekijäpuoli joutui toteuttamaan työtaistelun Helsingin yliopistossa 28.22018. Loppujen lopuksi sovittelijan tekemä toinen sovintoesitys tuli kaikkien osapuolten hyväksymäksi 6.3.2018. Kansallisgallerialle 13.3.2018 saadun neuvottelutuloksen myötä jukolainen VES/TES-sopimuskokonaisuus on koossa.

Keskeisenä jukolaisena tavoitteena oli se, että myös julkisen sektorin työntekijöille tulee turvata yksityistä sektoria vastaava palkkatason nousu.

Kaikki neuvottelujärjestö JUKOn nyt tekemät sopimukset ovat pituudeltaan 26 kuukauden mittaisia ja koskevat ajanjaksoa 1.2.2018 – 31.3.2020. Maaliskuun loppuun 2020 ajoittuva sopimuskausi antaa turvaa erityisesti tulevien maakuntien palvelukseen vuoden 2020 alussa siirtyville kuntien ja valtion työntekijöille. Sopimuskauden kokonaiskustannusvaikutus on kaikilla jukolaisilla sopimusaloilla noin 3,46%. Palkantarkistukset jakautuvat noin 2,1 – 2,5%:n suuruisiin kaikkia työntekijöitä koskeviin yleiskorotuksiin sekä noin 1% – 1,4%:n suuruisiin paikallisiin eriin, joiden jakotavoissa on sopimuskohtaisia variaatioita.

Kuiva kausi päättyi

Tekstitavoitteita saatiin eri sopimusaloilla läpi vaihtelevasti. Esimerkiksi valtion sopimuksissa tekstimuutokset jäivät varsin vähäisiksi. Sen sijaan kuntasektorilla tehtiin suuriakin muutoksia erityisesti työaika-asioissa. Taustalla oli jo osittain varautuminen tuleviin maakuntiin. Vaikka kuntasektorilla saatiinkin läpi useita jäsenistön kannalta hyviä työaikakirjauksia, oli vaikeimpana nieltävänä muun muassa sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja koskeva säännöllisen viikkotyöajan lisääminen 45 minuutilla. Kyseisestä 2%:n työajan lisäyksestä saatiin palkkakompensaationa 2,4%:n korotus kyseisten työntekijäryhmien palkkoihin. Määräaikaisen lomarahaleikkauksen kohteeksi joutuneet valtion, kunnan ja kirkon työntekijät saivat lisäksi erityisen 9,2%:n suuruisen kertaerän, joka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.

Kokonaisuutena jukolaiseen neuvottelukierrokseen voi olla kohtuullisen tyytyväinen. Suomalaisilla työmarkkinoilla pitkään jatkunut kuiva kausi saatiin päätökseen ja pitkästä aikaa rahaa oli VES/TES-pöydissä oikeasti käytettävissä. Julkisen sektorin neuvottelutulosten tarkemmasta sisällöstä löytyy kattavasti tietoa JUKOn kotisivuilta osoitteesta www.juko.fi. Vastaavasti yksityisen sektorin sopimusratkaisuista saa lisätietoa neuvottelujärjestö YTN:n kotisivuilta osoitteesta www.ytn.fi.

Huomenna keskiviikkona 21.3. klo 10 FB-livessä neuvottelukierroksesta keskustelevat YKAn puheenjohtaja Antton Rönnholm ja neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen. Seuraa YKAn Facebookissa: https://www.facebook.com/Yhteiskuntaala/

Petri Toiviainen

Kirjoittaja on VT, VTM ja YKAn julkisen sektorin ja yliopistojen neuvottelutoiminnan neuvottelupäällikkö.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli