Näkökulma

16.6.2020

 Maria Teikari 

Oikeudenmukainen veropolitiikka on kokonaisuus

Verotuksella tehdään paljon hyvää, mutta sen täytyy myös tuntua oikeudenmukaiselta kaikissa tuloluokissa. Verotusta pitääkin katsoa kokonaisuutena palkkaverotuksesta kulutusveroihin. Harmaan talouden ja veronvälttelyn koordinoitu torjunta on kaikkien etu.

Laaja veropohja turvaa osaltaan julkista taloutta ja palveluita, niiden laatua ja mahdollisuutta tarjota julkiset palvelut koko Suomessa. Hyvinvointivaltiotamme ylläpidetään verovaroin, ja iso osa akavalaisista työskentelee julkisen sektorin ammateissa. Verokeskustelussa on siis muistettava myös se, mitä hyvää verotuksella tehdään.

On kuitenkin selvää, että verotuksen on tunnuttava oikeudenmukaiselta kaikissa tuloluokissa, ja tällöin on katsottava verotusta kokonaisuutena palkkaverotuksesta kulutusveroihin. Ansiotulojen verotuksella on merkitystä sekä kannustavuudessa että ostovoiman turvaamisessa. Akavalaisten palkkahaitari on hyvin laaja, ja akavalaisiin kuuluu monia matalapalkkaisia, erityisesti naisvaltaisia aloja. On pidettävä huolta, että verotuksen kokonaisuus on kohtuullinen kaikissa tuloluokissa.

On katsottava verotusta kokonaisuutena palkkaverotuksesta kulutusveroihin.

Arvonlisäveron korottaminen esitetään usein vaihtoehtoisena tapana kerätä verotuloja. Erityisesti akuutissa koronaviruksen aiheuttamassa, mutta myös pidemmän tähtäyksen tilanteessa arvonlisäveron käyttäminen verotulojen laajentamiseen iskisi palvelusektoriin rajusti. Alv-kantojen nostaminen ei palvelisi tässä tilanteessa talouden elpymistä. Erilaiset haittaverot esimerkiksi alkoholin, tupakan ja ympäristöverotuksen kohdalla ovat sen sijaan järkeviä korotusten kohteita.

Korkea työllisyysaste ja työurien pidentäminen parantavat julkisen talouden kestävyyttä ja mahdollisuutta panostaa myös kaikkein heikoimpien auttamiseen. Uudessa työelämässä työurat muodostuvat yhä useammin monenlaisista tehtävistä – välillä palkkatyöstä, välillä yrittäjyydestä tai toimeksiannoista. Olisi tärkeää yhtenäistää paitsi sosiaaliturvan myös verotuksen käytäntöjä niin, ettei kannustinloukkuja synny. Myös esimerkiksi alustatalous haastaa vanhakantaista ajattelua, jossa ansiotulojen, kuluttamisen ja yrittäjätoiminnan kokonaisuudet ovat kokonaan erillisiä.

Olisi tärkeää yhtenäistää paitsi sosiaaliturvan myös verotuksen käytäntöjä niin, ettei kannustinloukkuja synny.

Merkittävä osa verotuksen kokonaisuutta on myös harmaan talouden torjuminen. Verotuksen osalta tämä tarkoittaa sekä kansallisia toimia että kansainvälistä vaikuttamistyötä. Veronkierron on loputtava ja harmaata taloutta on torjuttava koordinoidusti, kuten Akava on esittänytkin. Verojalanjäljen mittaristoa on kehitettävä edelleen.

Yhteiskunnallinen muutos korostaa läpinäkyvyyttä – esimerkiksi julkisessa hallinnossa kaikki rahankäyttö on avointa ja sitä myös vahditaan, kuten viime viikkoina olemme voineet konkreettisesti havaita. Lähes kaikkien organisaatioiden keskeisenä arvona on nykyään avoimuus – miksi se ei olisi korostamisen arvoinen kilpailuetu eri toimijoille myös verotuksen osalta?

Maria Teikari

Kirjoittaja on HTM ja YKAn palvelujohtaja. Hän on ehdolla Akavan puheenjohtajaksi. Kampanjasivulle

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli