Vierailija

26.5.2017

 Jaakko Kalske 

Opiskelijan työ – ei ahneutta vaan elämää

Opiskelijoiden työelämään siirtyminen on joko suoraan tai välillisesti otsikoissa suhteellisen usein. Useimmiten keskustelu kiteytyy lähinnä opiskeluaikojen rajauksiin tai ”kannusteisiin” saada opinnot valmiiksi nopeammin kuin nykyään.

Opiskelijoiden työelämään siirtyminen on joko suoraan tai välillisesti otsikoissa suhteellisen usein. Useimmiten keskustelu kiteytyy lähinnä opiskeluaikojen rajauksiin tai ”kannusteisiin” saada opinnot valmiiksi nopeammin kuin nykyään.

On kuitenkin jokseenkin keinotekoista tehdä jokin valtava ero työelämän ja opiskelun välille, sillä nämä kaksi ovat symbioottisessa suhteessa. Opiskeluaikana ihminen ottaa jo ensimmäiset askeleensa työelämään, ja työelämässä puolestaan arvostetaan kokemusta – eikä verkostoistakaan ole haittaa. Tämän myös opiskelijat tietävät, mutta heillä on muitakin syitä käydä töissä.

Miltä tämä työelämän maailmaan hivuttautuminen sitten näyttää tilastojen ja tutkimusten perusteella? YKA on tehnyt paljon tutkimusta liittyen opiskelijoiden työntekoon opintojen aikana ja kesäisin sekä vastavalmistuneille ns. nivelvaihekyselyä osana vuotuista työmarkkinatutkimusta. Otan esiin näistä muutamia valittuja lukuja.

Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimuksissa vuosilta 2013-2016 vastaajajoukosta yli puolet teki töitä samalla kun opiskeli. Suurempi osuus näistä vastaajista opiskeli päätoimisesti ja työskenteli sivutoimisesti. Pieni osa suoritti harjoittelua ja yksittäisiä yrittäjiä/freelancereitakin oli vastaajajoukossa. Työn tyyppiä ja tuntimäärää selvittäviä kysymyksiä mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, mitkä ovat tärkeitä syitä työssäkäynnille opintojen aikana. Ylivoimaisesti tärkeimpänä pidetty syy on ollut johdonmukaisesti toimeentulon turvaaminen. Keskimäärin yli 75 % vastanneista pitää sitä hyvin tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimpänä syynä tutkimustuloksissa nousee työkokemuksen hankkiminen, jota yli puolet vastaajista pitää hyvin tärkeänä. Kun mukaan lasketaan melko tärkeänä sitä pitävät, on se suhteellisen tasoissa tuoreimmassa kyselyssä vaihtoehdon ”mukavan elintason saavuttaminen” kanssa. Avovastauksissa yleisimmät vastaukset olivat opintotuen päättyminen tai itsensä kehittäminen.

Syyt työssäkäynnille kiinnittyvät siis pitkälti toimeentulon turvaamiseen sekä työkokemuksen hankkimiseen.

Mukava elintaso tietysti on vahvasti subjektiivinen asia, mutta pidän sen tavoittelua hyvinkin inhimillisenä ja osaltaan opintotuen suuruuteen – tai pienuuteen – liittyvänä tekijänä.

Palkkatulot tekevät elämästä yleisesti hiukan helpompaa.

Työmarkkinatutkimusten nivelvaihekyselyssä on kysytty, milloin vastavalmistuneet ovat löytäneet ensimmäisen oman alan työpaikkansa. Suurin yksittäinen vastaus on ollut ”työllistyi valmistumisen jälkeen”, joka kattoi vuoden 2015 tutkimuksessa 31,5 % kysymykseen vastanneista (N = 130). Seuraavaksi suurimmat kaksi vastausluokkaa ovat 4. ja 5. opiskeluvuodet, jolloin opiskelijoilla saattaa jo olla vyöllään korkeakouluharjoittelu tai muuta osaamista ja kokemusta, jolla oman alan työtä voi saada.

Ajallista työnhankkimista mielenkiintoisempi tieto on kuitenkin se, miten sai tietää työpaikasta. 129 vastaajasta noin neljäsosa sai tietää työpaikasta harjoittelun kautta samalla työnantajalla. Tämä oli myös suurin yksittäinen vastaus. Seuraavaksi suurin ryhmä oli ”muut suhteet”, ja vasta sitten tuli mol.fi. Karkealla jaolla nivelvaihetutkimuksen 2015 tulosten perusteella voidaan väittää, että noin kolmasosa työllistyy suhteiden kautta ensimmäiseen oman alan työpaikkaansa. Harjoittelun kautta työllistyy neljäsosa ja jäljellejäävä osuus, noin 46 %, julkisten lähteiden kautta.

Opiskeluaikana tehtävällä työllä ja yhteisöllisellä toiminnalla on mielestäni edelleen paikka osana opiskelijoiden elämää. Kokemus ja verkostojen luominen näyttäytyvät vuosi toisensa jälkeen merkittävinä tekijöinä alamme työllistymisessä. Tämä silläkin uhalla, että valmistuminen viivästyisi hiukan. Opiskelijat eivät ole laiskoja ja ahneita, he ovat ihmisiä ihmisten maailmassa. Sitä ihmisyyttä myös YKA valvoo.

Kaikki tässä tekstissä käytetyt tiedot löytyvät esityksinä YKAn slidesharesta.

Jaakko Kalske

Kirjoittaja on VTM, YKAn opiskelija-asiamies ja keksinyt blogille nimen Yhteiskunta avautuu. Siitä hyvästä kirjoittaja sai palkinnoksi blogikirjoituspaikan, mutta sopivan aiheen keksimiseen kului reilut kaksi vuotta.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli