Töissä YKAssa

13.1.2015

 Piritta Jokelainen 

Opiskelijat julkisen sektorin kehittäjinä?

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö nousee jatkuvasti esiin pohdittaessa sitä, kuinka koulutusta saataisiin vietyä lähemmäs työelämää – ja työelämää lähemmäs opiskelijoita. Myös julkisen sektorin organisaatioilla on paljon saavutettavaa yhteistyöstä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa. Erityisesti yhteiskunta- ja hallintotieteitä opiskelevien osaamista kannattaa hyödyntää muutospaineiden alla sinnittelevän julkisen sektorin kehittämisessä. Julkisen sektorin toimintaa, rakenteita ja päätöksentekoa ymmärtävät, kriittiseen ja toisaalta […]

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö nousee jatkuvasti esiin pohdittaessa sitä, kuinka koulutusta saataisiin vietyä lähemmäs työelämää – ja työelämää lähemmäs opiskelijoita. Myös julkisen sektorin organisaatioilla on paljon saavutettavaa yhteistyöstä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa.

Erityisesti yhteiskunta- ja hallintotieteitä opiskelevien osaamista kannattaa hyödyntää muutospaineiden alla sinnittelevän julkisen sektorin kehittämisessä. Julkisen sektorin toimintaa, rakenteita ja päätöksentekoa ymmärtävät, kriittiseen ja toisaalta luovaan ajatteluun suuntautuneet opiskelijat pääsevät usein hyödyntämään ja harjaannuttamaan osaamistaan luentosalien ulkopuolella vasta valmistumisensa jälkeen. Erilaiset projektikurssit ja muut eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavat ongelmalähtöiset opetusmuodot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden kurkistaa työelämään osana opintojaan ja päästä kokeilemaan siipiään esimerkiksi opiskelupaikkakuntansa kunnallis- tai aluehallinnon toiminnan kehittämisessä. Kunnille, kaupungeille ja muille julkisen sektorin organisaatioille yhteistyö korkeakoulujen kanssa voi tuoda uusia ideoita, vaihtoehtoja ja ratkaisuja niin uusiin kuin vanhoihinkin haasteisiin.

Koulutuksen työelämäkytkösten vähäisyys ja urasuunnitelmiin liittyvä hapuilu ovat erityisesti generalistialojen – kuten yhteiskuntatieteiden – haaste. Työelämälähtöiset opetustavat ja erilaiset yhteistyöprojektit auttavat luomaan opiskelijalle vahvempaa kuvaa omasta osaamisestaan ja koulutuksen konkreettisista hyödyistä työelämässä. Samalla ne voivat lisätä myös opiskelumotivaatiota. Erilaiset yhteydet työelämään voivat auttaa suuntaamaan opiskelijan urasuunnitelmia erityisesti työelämäprofiililtaan vaikeammin hahmotettavilla aloilla.

Yhteiskunnallisen alan opiskelijoista yli 70 % ilmoitti Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n tutkimuksessa olevansa kiinnostuneita työskentelemään valmistumisensa jälkeen kunnallishallinnossa, aluehallintovirastoissa tai ELY-keskuksissa. Toisessa tutkimuksessa 77 % oli sitä mieltä, että yhteiskunnallisen alan koulutusta pitäisi kehittää lisäämällä koulutuksen työelämäyhteyksiä.

Kannattaisiko tämän joukon kiinnostus ja tuore tietotaito hyödyntää – ja samalla tarjota arvokas yhteys työelämään?

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Tulevaisuuden yliopisto -blogissa.

PirittaPiritta Jokelainen
Kirjoittaja on Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n opiskelija-asiamies.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli