Näkökulma

11.8.2020

 Maria Teikari 

Sosiaaliturvan onnistunut uudistus syntyy tarkastelemalla kokonaisuutta

Isot yhteiskunnalliset uudistukset ovat hitaita prosesseja, eikä mitään niiden osia tule kiirehtiä laadukkaan valmistelun kustannuksella. Ammattiyhdistysliikkeen on syytä jatkossakin olla kiinnostunut sosiaaliturvan kokonaisuudesta.

Suomi on useampana vuonna saanut moitteita sosiaaliturvan alhaisesta tasosta ja monimutkaisuudesta. Sosiaaliturvan alikäyttö on tutkitusti yleistä. Se johtaa monenlaisiin ongelmiin, jotka koituvat haitaksi sekä yhteiskunnalle että yksilölle.  Osa sosiaaliturvan elementeistä ja mekanismeista perustuu menneisyyden tilanteisiin ja oletuksiin, eivätkä siksi vastaa nykyhetken saati tulevaisuuden ihmisten tarpeisiin. Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus tulee varmasti tarpeeseen.

Välttämätön lähtökohta uudistukselle on ymmärrys ihmisten ja heidän elämäntilanteidensa moninaisuudesta. Tämä ymmärrys ei synny ilman laadukasta tutkimusta sekä laajaa keskustelua, johon osallistuvat poliitikot, asiantuntijat ja ennen kaikkea asianosaiset. Erilaiset mallit ja ehdotukset on esiteltävä julkisesti ja niiden mahdollisia vaikutuksia on arvioitava kattavasti eri näkökulmista. Kokeilut ovat hyvä keino testata lupaavia malleja, kunhan kokeilut järjestetään siten, että niiden vaikutuksia on aidosti mahdollisuus arvioida.

Akava ja muut työmarkkinajärjestöt ovat mukana sosiaaliturvauudistusta valmistelevassa komiteassa. Ammattiyhdistysliikkeen ajatellaan olevan kiinnostunut ennen kaikkea ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, jonka laajentamisesta kaikille käydään tälläkin hetkellä keskustelua. Tässäkin olennaista on avoin, laaja keskustelu. Ennen kuin ratkaisuja suuntaan tai toiseen tehdään, on syytä selvittää tarkemmin, miksi työttömyyskassojen ulkopuolelle jäädään tai jättäydytään.

Ammattiyhdistysliikkeen kannalta sosiaaliturvassa on paljon muitakin tärkeitä elementtejä, esimerkiksi perhe-etuudet ja eläkkeet. Laajemmin ajatellen sosiaaliturvajärjestelmä kokonaisuudessaan tähtää yhteiskunnan vakauteen, joka on ammattiyhdistysten jäsenille toivottava asia. Siksi ammattiyhdistysliikkeen on syytä jatkossakin olla kiinnostunut sosiaaliturvan kokonaisuudesta, ei vain sen tietyistä osista.

Pirstaleinen, monimutkainen ja liian alhainen sosiaaliturva aiheuttaa tutkitusti mm. mielenterveysongelmia ja haittaa elämässä eteenpäin pääsemistä. Sosiaaliturvajärjestelmä ei saa olla este työn vastaanottamiselle tai itsensä kehittämiselle esimerkiksi opiskelemalla.  Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tärkein tavoite on, että sosiaaliturva tarjoaa ihmisille turvaa elämäntilanteesta, työmarkkina-asemasta tai henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta.

Maria Teikari

Kirjoittaja on HTM ja YKAn palvelujohtaja. Hän on ehdolla Akavan puheenjohtajaksi. Kampanjasivulle

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli