Opiskelijat YKAssa

10.4.2018

 Aleksi Laaksonen 

Sosiologipäivät ja niiden merkitys yhteiskuntatieteilijöille

Sosiologipäivät pidettiin tänä vuonna Joensuussa, Itä-Suomen yliopistossa 15.-16.3. Päivien teemana oli yhteiselon ja -olon tutkimisen apuvälineenä toimiva Kiertokulkuja-ajatus. Kehät, kaarrokset ja pyörteet jättävät varjoonsa kulmikkaat järjestykset, rakenteet ja nelikentät, ja toisto, paluu ja syklit kirkastuvat sosiologian maisemissa lineaarisen muutoksen ja murrosten sijaan.

Päivien pääpuhujina nähtiin Amade M’Charek Amsterdamin yliopistosta, Ruben Andersson Oxfrodin yliopistosta, Mianna Meskus Helsingin yliopistosta ja Maria Åkerman Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. M’charek puhui siitä, kuinka pakolaiskriisi on krooninen ongelma, ja kiertokulkua ja infrastruktuuria tarkasteltiin Välimeren rannoille huuhtoutuneiden ruumiiden kautta. Anderssonin esityksen keskiössä olivat valtioiden rajat ja niiden valvonta. Meskuksen puheessa kiertokulku näyttäytyi suhteessa biologiseen materiaaliin eli kantasoluihin. Åkermanin presentaatiossa kiertokulkuajatus keskittyi vuorostaan siihen, kuinka lantaylijäämä muutetaan jätteestä resursseiksi.

Sosiologipäivien kaltaisten valtakunnallisten yhteiskuntatieteellisten konferenssien merkitys on moninainen. Päivien työryhmissä tutkijoilla on mahdollisuus esitellä omia tutkimuksiaan ja saada niistä palautetta. Yhteiskuntatieteellisellä alalla työskentelevillä on mahdollisuus saada läpileikkaus siitä, mitä tieteenalalla kotimaassa tapahtuu ja päivien yleisluennot ja -keskustelut valistavat ajankohtaisista kysymyksistä.

Tieteelliset konferenssit eivät ole ainoastaan tutkijoiden tai alalla jo työskentelevien kohtaamispaikka, vaan kyseiset tapahtumat ovat myös opiskelijoille hieno mahdollisuus päästä tutustumaan oman alan tutkimukseen, tekemään kontakteja tutkijoihin ja ennen kaikkea tutustumaan saman alan opiskelijoihin ympäri Suomen. Yhteiskunnallista alaa opiskeleville joka vuosi järjestettävät Sosiologipäivät ovatkin omiaan vahvistamaan alan opiskelijoiden välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luomaan me-henkeä tieteenalaa opiskelevien keskuudessa.

SYY-Joensuun puheenjohtaja
Aleksi Laaksonen

Aleksi Laaksonen

Kirjoittaja on neljännen vuoden yhteiskuntapolitiikan opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Hän toimii tänä vuonna SYY-Joensuun puheenjohtajana.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli