Töissä YKAssa

25.9.2019

 Simo Pöyhönen 

Tavoitteena hiilinegatiivinen YKA

Työmarkkinajärjestöt ovat tärkeitä yhteiskunnan kehittäjiä – ja halutessaan yhteiskunnan muutostekijöitä. Millaista aktiivisuutta järjestöiltä sitten odotetaan ilmastoasioissa? Ainakin oman toiminnan poikkileikkaavaa tarkastelua ja evästyksen tarjoamista jäsenille työpaikoilla tapahtuviin ilmastotoimiin. Tässä työssä YKA haluaa olla esimerkillinen ja tavoittelee hiilinegatiivisuutta vuoteen 2022 mennessä, kirjoittaa YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen blogissaan. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on välttämätöntä, sillä ilmaston lämpeneminen heikentää koko maapallon elinkelpoisuutta. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös peruuttamattomasti ihmisten toimeentulomahdollisuuksiin ja muuttaa työmarkkinoita tavalla, jollaista tuskin on koskaan ennen nähty. Aloja ja työtehtäviä, jotka eivät ole ilmastollisesti kestävällä pohjalla, häviää. Toisaalta syntyy paljon sellaista uutta työtä, joka keskittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja maapallon selviytymiseen. 

YKA on osallistunut aktiivisesti Akavan ilmastolinjausten valmisteluun ja lupaa vaikuttaa linjausten edistämiseen jatkossakin. Vaikka tavoitteenasettelu on ilmastotyössä tärkeää, keskeistä on myös oman toiminnan arviointi. Omassa päivittäisessä toiminnassamme olemme muun muassa lisänneet kierrätystä entisestään, vaikuttaneet toimistotalomme kierrätyspisteisiin ja sähkösopimusten ilmastokestävyyteen, siirtyneet ilmaston kannalta kestävämpiin tuotteisiin ja tarjoiluihin sekä tehneet monia muita arjen ympäristötekoja. Vältämme myös lentämistä ja kompensoimme mahdollisesta lentämisestä aiheutuneet hiilipäästöt.  

Me YKAssa haluamme olla edelläkävijöitä myös ilmastotyössä: kunnianhimoisena tavoitteenamme on olla hiilinegatiivisia vuonna 2022. 

Olemme tukeneet useita ilmastokampanjoita ja lahjoitamme jokaisesta jäsenkampanjamme tuomasta uudesta jäsenestä rahaa WWF Suomen ilmastotyöhön. Jaamme myös 27.9. järjestettävän kansainvälisen ilmastolakon tavoitteet. Tämä kaikki on tärkeää siksi, että työmarkkinajärjestöt voivat ohjata yhteiskuntaa myös omalla esimerkillään. Me YKAssa haluamme olla edelläkävijöitä myös ilmastotyössä: kunnianhimoisena tavoitteenamme on olla hiilinegatiivisia vuonna 2022. 

Enemmän yhteistyötä, vähemmän vastakkainasettelua 

Yhteiskuntatieteilijöiden tehtävä yhteiskunnassa on paitsi toimia yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäjinä, kehittäjinä ja selittäjinä myös luoda uutta, parempaa maailmaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan tekoälyä ja robotteja, mutta myös ihmisten käyttäytymisen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden osaamista. Ihmiset tekevät kuitenkin lopulta ne ratkaisut, joita automatisaatio toteuttaa. Onkin tärkeää, että eri alat yhdistävät voimansa ilmastotyössä vastakkainasettelun sijaan. Erityisen tärkeää tämä yhteistyö on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ilmastovaikuttaminen ei saa olla pelkästään teknisten ratkaisujen, muttei toisaalta myöskään vain ihmistieteiden käsissä. 

Työmarkkinajärjestöt ovat myös keskeisiä yhteiskunnan kehittäjiä – ja halutessaan yhteiskunnan muutostekijöitä. Siksi on tärkeää, että ammattiliitotkin aktivoituvat tarkastelemaan omaa toimintaansa ilmastotyössä ja tarjoavat jäsenilleen eväitä ilmastotoimiin työpaikoilla.  

Ilmastonmuutos aiheuttaa yhteiskunnallisten rakenteiden muutoksia, jotka heijastuvat työmarkkinoille: vanhoja toimialoja ja työtehtäviä häviää ja uusia syntyy. Työmarkkinajärjestöjen tehtävä on turvata oikeudenmukaisuus työmarkkinoilla. Kestävät, luottamukseen perustuvat työmarkkinat ovat kaikkien etu. 

Simo Pöyhönen

Kirjoittaja on YTM ja YKAn toiminnanjohtaja.

Subscribe
Ilmoita
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jaa artikkeli