9.4.2015

 Maria Ohisalo 

Työelämä tasa-arvon uralle – nyt!

Suomen työmarkkinat ovat Euroopan unionin neljänneksi sukupuolittuneimmat: lastentarhanopettajista suurin osa on naisia, ja IT-ala taas työllistää pääasiassa miehiä. Yrittäjistä vain noin kolmannes on naisia, kun kuntapuolella naisia on palkansaajista lähes neljä viidestä. Tutkimusten mukaan kasvatamme lapsiammekin jo, usein edes ymmärtämättämme, tiettyjen sukupuolinormien mukaan. Kasvatamme lapsesta lähtien hoivaajia ja fyysisen voiman käyttäjiä, sukupuoltensa edustajia, jotka aikanaan […]

Suomen työmarkkinat ovat Euroopan unionin neljänneksi sukupuolittuneimmat: lastentarhanopettajista suurin osa on naisia, ja IT-ala taas työllistää pääasiassa miehiä. Yrittäjistä vain noin kolmannes on naisia, kun kuntapuolella naisia on palkansaajista lähes neljä viidestä.

Tutkimusten mukaan kasvatamme lapsiammekin jo, usein edes ymmärtämättämme, tiettyjen sukupuolinormien mukaan. Kasvatamme lapsesta lähtien hoivaajia ja fyysisen voiman käyttäjiä, sukupuoltensa edustajia, jotka aikanaan etsiytyvät tietyille sukupuolittuneille aloille. Tätä sukupuolieroa pitää lähteä karsimaan jo sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta lähtien, jossa ei kasvateta lapsia sukupuoltensa edustajiksi, vaan yksilöiksi, joilla on mahdollisuus toteuttaa itseään ummehtuneista sukupuolinormeista vapaina.

Sen lisäksi, että sukupuoli ohjaa opinto- ja työuravalintoja, Suomessa on myös lainsäädäntöä, joka pitää helpommin naisia kiinni hoivassa ja miehiä töissä. Suomi on jäänyt esimerkiksi Ruotsin jälkeen siinä, kuinka olemme onnistuneet luomaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua työelämään, sukupuolesta ja taustasta riippumatta. Leipäjonoissa jonottaa keski-ikäisiä työttömiä miehiä ja iäkkäitä köyhiä naisia. Ensimmäiset siellä osittain työelämän rakennemuutoksen vuoksi, joka on ajanut perinteikkäitä työpaikkoja alas ja eläkeläisnaiset heikon eläkekertymänsä vuoksi.

Tasa-arvopolitiikkaa ei sovi jättää hyvien aikojen herkuksi, vaan tasa-arvon epäkohtiin on puututtava nyt. Suurin osa kodeissa tehtävästä yksityisestä hoivatyöstä kasautuu naisille, mikä heikentää ennestään naisten asemaa työelämässä, ja sitä kautta taloudellista asemaa. On aika saada Suomeen vanhempainvapaiden 6+6+6 -malli ja jakaa vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken. Nuoren naisen palkkaamisen ei pitäisi olla työnantajalle riski vaan mahdollisuus. Kotihoidontukea täytyy kehittää siten, että sen käyttö jakautuu tasaisemmin kaikkien vanhempien välillä. Omaishoidon tuki on siirrettävä Kelan maksettavaksi. Tukeen ja omaishoitajien tukipalveluihin on varattava riittävästi resursseja. Kaikki tämä on toteutettavissa ja pitää kirjata tulevaan hallitusohjelmaan. On sosiaalisesti ja taloudellisesti järjetöntä jättää ihmisten potentiaalia käyttämättä sukupuolen takia. Sukupuolen täytyy olla alusta, jolta ponnistaa, ei katto, johon törmää.

Selittämättömistä palkkaeroista eri sukupuolten välillä on päästävä eroon: Tasa-arvoselvitykset julkisine palkkatietoineen ja palkkaperusteineen tulee olla kaikilla työpaikoilla – myös yksityisellä sektorilla – työntekijöiden nähtävissä jatkuvasti, ilman erillistä pyyntöä. Suomessa tulee laatia sitova ja konkreettinen tasa-arvoinen samapalkkaisuusohjelma. Olemme myös Juhana Vartiaisen kanssa ideoineet Ruotsin mallin mukaista vuotuista valtion tulo- ja menoarvion liitettä, joka käy läpi tasa-arvotilanteen ja arvioi budjetin toimet tasa-arvonäkökulmasta. Tasa-arvotyö on niin ay-liikkeen kuin valtion ja kuntienkin sarkaa, voimat yhdistämällä saamme tasa-arvoisen työelämän.

_DSC0929_web_1mpixMaria Ohisalo
Kirjoittaja on Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen liittovaltuutettu ja työskentelee tutkijana tehden väitöskirjaa leipäjonojen Suomesta. Hän on VTM Helsingin yliopistosta vuodelta 2011.

Mitä mieltä Ohisalo on muista työelämän kysymyksistä, kuten paikallisesta sopimisesta ja ryhmäkanneoikeudesta? Lue liiton vaalisivustolta!

Subscribe
Ilmoita
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

[…] Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Yhteiskunta avautuu -blogissa […]

[…] naisvaltainen julkinen sektori on leimattu velkaantumisen keskeiseksi tekijäksi ja esimerkiksi työelämän epätasa-arvon kitkemisen keinot eivät tunnu hallitusneuvottelijoita kiinnostavan. Yhteiskuntamme on täynnä sukupuolittuneita rakenteita, joiden korjaaminen auttaisi kaikkia […]

[…] naisvaltainen julkinen sektori on leimattu velkaantumisen keskeiseksi tekijäksi ja esimerkiksi työelämän epätasa-arvon kitkemisen keinot eivät tunnu hallitusneuvottelijoita kiinnostavan. Yhteiskuntamme on täynnä sukupuolittuneita rakenteita, joiden korjaaminen auttaisi kaikkia […]

Jaa artikkeli