Vierailija

23.3.2016

 Piritta Jokelainen 

Uusi viritys TE-palveluihin – kuinka tukea korkeasti koulutettua työtöntä?

Mediassa on jo pitkään kerrottu surullista tarinaa: Korkeasti koulutettujen työttömyys on ennätysmäisen korkealla. Vastavalmistuneiden työnsaanti takkuilee. Pitkän työuran tehneet jäävät yt-neuvotteluiden jäljiltä tyhjän päälle. YKAn jäsenistön työttömyysprosentti oli vuodenvaihteessa noin 6 prosenttia, kun yleinen työttömyysaste oli tammikuussa 9 prosentin tuntumassa. Ykalaisilla menee siis edelleen kohtuullisen hyvin, mutta tilanteen heikentymistä viime vuosina ei käy kieltäminen. Työmarkkinatilanne […]

Mediassa on jo pitkään kerrottu surullista tarinaa: Korkeasti koulutettujen työttömyys on ennätysmäisen korkealla. Vastavalmistuneiden työnsaanti takkuilee. Pitkän työuran tehneet jäävät yt-neuvotteluiden jäljiltä tyhjän päälle.

YKAn jäsenistön työttömyysprosentti oli vuodenvaihteessa noin 6 prosenttia, kun yleinen työttömyysaste oli tammikuussa 9 prosentin tuntumassa. Ykalaisilla menee siis edelleen kohtuullisen hyvin, mutta tilanteen heikentymistä viime vuosina ei käy kieltäminen.

Työmarkkinatilanne näyttäytyy mediassa lukuina, prosentteina, tilastoina ja trendeinä. Kaikkien lukujen takana on kuitenkin joukko ihmisiä, jotka työttömien joukkoon kuuluessaan eivät ole osa massaa vaan yksilöitä. Tilanteena työttömyys voi olla tuttu tai uusi, epävarma, ahdistava tai ehkä mahdollisuus uuteen. Jokainen kohtaa työttömyyden yksilönä omista lähtökohdistaan.

Työttömästä tulee TE-palveluiden asiakas yleensä heti työttömyytensä alkaessa. Moni korkeasti koulutettu kokee, ettei saa tarpeeksi tukea ja palveluita TE-toimistosta, sillä heidän oletetaan kategorisesti pärjäävän omillaan itsenäisinä työnhakijoina. Pitkään samassa työssä olleen, projektipätkiin tottuneen ja vähän työkokemusta omaavan vastavalmistuneen tarpeet palveluiden suhteen eivät kuitenkaan helposti istu samaan muottiin. TE-toimistoissa ei ehkä ylipäätään osata kertoa, millaisia palveluita korkeasti koulutetuille on tarjolla. Moni toki pärjää hyvin itsenäisesti töitä etsien ilman sen ihmeempiä palveluita, mutta myös tuelle on tarvetta.

Jos työnhakijan koulutustausta on virkailijalle tuntemattomampi, on mahdollisten työpaikkojen tunnistaminen varmasti vaikeaa, samoin kuin sen, millaista osaamisen kehittämistä työtön voisi kaivata työllistymisen helpottamiseksi. Myös piilotyöpaikkojen suuri osuus on erityisesti korkeasti koulutettuja koskeva haaste, johon TE-palveluiden prosessit eivät välttämättä pysty vastaamaan.

Moni ottaisi heti työttömäksi jäätyään mielellään härkää sarvista ja työnhaun ohella hankkisi täydennyskoulutusta, suorittaisi kesken jääneen tutkinnon loppuun tai ottaisi vastaan lyhyitäkin projektitöitä työkokemuksen kartuttamiseksi. Aktiivisuuden jarruna on kuitenkin monesti työttömyysturva. Jos kaikkeen omaehtoiseen toimintaan – itsenäistä työnhakua lukuun ottamatta – täytyy pyytää TE-palveluista lupa ja jännittää, meneekö oma työttömyysturva katkolle, kahlitsee se työttömän pelkkään itsenäisen – jopa omassa tilanteessaan yksinäisen – työnhakijan rooliin.

Korkeasti koulutettujen ja TE-palveluiden kohtaamisessa on siis roimasti parantamisen varaa, ja tilanne tiedostetaan molemmin puolin asiointitiskiä. Työ- ja elinkeinoministeriö, TE-toimistot ja joukko akavalaisia liittoja toteuttivat vuoden 2015 aikana kumppanuuspilotin. Tavoitteena oli tunnistaa korkeasti koulutettujen TE-palveluiden asiakkaina kohtaamia haasteita ja pohtia, kuinka viranomaiset voisivat yhteistyössä liittojen kanssa edistää heidän työllistymistään. Pilottiyhteistyön tuloksia ja ratkaisuehdotuksia hyödynnetään jatkossa, kun TE-palveluita kehitetään vastaamaan entistä paremmin erilaisten työnhakijaryhmien tarpeisiin.

Korkeasti koulutettujen palvelulta kaivattiin liittojen kokemusten mukaan erityisesti nykyistä konsultoivampaa, yksilön tarpeista lähtevää otetta. Tämä edellyttää erilaisista taustoista tulevien työnhakijoiden nykyistä kattavampaa tuntemusta. YKA toteuttikin pilotin aikana TE-palveluiden henkilökunnalle tarkoitetun, nauhoitetun infoluennon yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen osaamisesta, työmarkkinoista ja työllistymisen haasteista. Ehkä – ja toivottavasti – saimme siten sysättyä ykalaisten palveluita edes piirun verran parempaan suuntaan. Eikä työ lopu tähän.

Onko sinulla kokemuksia asioinnista TE-palveluiden kanssa? Kerro omat ajatuksesi palveluiden kehittämisestä kommenttiosioon – viemme jäsenistön viestiä eteenpäin!

PS: Muistathan, että jäsenenä saat YKAsta tukea työnhakuun ja työllistymiseen! Tutustu palveluihin

Myös Akava on ollut mukana työnvälityksen yhteistyökokeiluissa ja pilottihankkeissa. Lue lisää

 


Piritta Jokelainen

Kirjoittaja työskentelee koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija YKAssa. Hän on koulutukseltaan VTM.

Subscribe
Ilmoita
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

[…] ne työllistymistä edistävät toimenpiteet? Kuten TE-toimistojen ja akavalaisten ammattiliittojen pilottiyhteistyössä viime vuonna (jossa YKA oli mukana) todettiin, ei TE-toimistoilla ole tarjolla juurikaan […]

Jaa artikkeli