6.6.2019

  

Asiantuntijat arvioivat osaamista ja työelämän kehittämistä hallitusohjelmassa

Hallitusohjelma valmistui viikon alussa, ja tänään nimitetään maahan uusi hallitus. Pyysimme kuutta asiantuntijaa kommentoimaan lyhyesti hallitusohjelmaa työelämän kehittämisen ja osaamisen näkökulmasta. Mitkä kirjaukset saivat ruusuja ja mitkä risuja? Mukana kommentoimassa on asiantuntijoita palkansaaja- ja työnantajajärjestöistä, tutkijoita sekä politiikan ja talouden toimittaja.

29.5.2019

  

Häiritsevä palaute haittaa asiantuntijoita

Miten kohdata vihapuhetta työssä? Vihapuheesta ja sen aiheuttamista ja jatkuvasti lisääntyvistä ongelmista puhutaan paljon, mutta tehokkaita käytännön työkaluja ei juuri ole ollut. Kun häiritsevää palautetta kohdataan työssä, työyhteisön tulee tukea työntekijää. Toisaalta negatiivinen puhe saattaa kohdistua koko organisaatioon. Tässä artikkelissa esitellään tapoja, joilla sekä työntekijät että työnantajat löytävät helposti ja nopeasti tukea ja ratkaisuja vihapuheen kohtaamiseen.

24.5.2019

  

Työoikeus kolahti tulevaan juristiin

Lakiasiantuntija Antti Salokoski aloitti toukokuun alussa lakimiehen perhevapaasijaisena YKAssa. Työ YKAssa on Antille kuitenkin jo tuttua, sillä hän on tehnyt lyhyempiä sijaisuuksia ja purkanut jonoja lakineuvonnan apuna jo vuoden ajan. Antin tie juristiksi ei ole ihan tavallisimmasta päästä – lue #töissäYKAssa-esittelyn koko haastattelu!

22.5.2019

  

Uusi työaikalaki on oikein käytettynä sekä työntekijän että työnantajan etu

Edellinen eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden työaikalain, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Ylemmät toimihenkilöt YTN:n tavoitteena uudistuksessa oli työaikalain soveltaminen ja työajan seurannan järjestäminen siten, että se koskee kaikkea tehtyä työtä tarkoituksenmukaisesti. Ilman YTN:n tekemää edunvalvontatyötä iso osa ylempiä toimihenkilöitä olisi jäänyt kokonaan lain ulkopuolelle.

28.1.2019

  

Rekrytoijat punnitsevat työnhakijan motivaatiota ja osaamista

Minkälaisia ominaisuuksia ja asennetta rekrytoijat odottavat työnhakijoilta? Miten lukuisten työhakemusten joukosta voi erottautua ja päästä etenemään työhaastatteluun? Vaikuttaako ikä työpaikan saantiin? Muun muassa näihin kysymyksiin kuultiin rekrytointikonsulttien vastauksia Työnhakuveturin Rekrypaneelissa 23.1. Akavatalossa.

25.1.2019

  

Neuvottelupäällikkö löytää jäsenyhteyden palkkaneuvonnasta

Yksityisen sektorin neuvottelupäällikkö Nuutti Pursiainen kiertää kokouksesta ja tapaamisesta toiseen. Välillä hän ehtii antaa jäsenille palkkaneuvontaa, mikä pitää tärkeää jäsenyhteyttä yllä. Miten Nuutin pitkä ura ammattiliitossa sai alkunsa? Ja miten rusakot vaikuttivat alun perin ammatinvalintaan?

17.1.2019

  

Taloustilanne heijastuu lakimiehen työhön

Töissä YKAssa -esittelysarja jatkuu lakimies Jukka Nohterin haastattelulla. Lakimiehen työn keskiössä on jäsenneuvonta, joka onkin yksi tärkeimmistä YKAn palveluista. Mikä on motivoinut Jukkaa työssään jo 11 vuoden ajan?

14.1.2019

  

Yhteiskunta-alalla töissä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäsenille lähetetään vuosittain työmarkkinakysely, jonka tuloksia hyödynnetään muun muassa edunvalvonnan ja palkkaneuvonnan tukena. Työmarkkinakyselyn raportista, työmarkkinatutkimuksesta, kertyy paljon tietoa yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työmarkkina-asemasta: Miten työmarkkinoille sijoitutaan? Mikä on palkkataso sektoreittain ja toimiasemittain?

9.1.2019

  

Työelämän asiantuntijat palveluksessasi

Sinun ei tarvitse itse tietää kaikkia työelämän kiemuroita. Meitä on täällä YKAn toimistossa reilun tusinan verran alan asiantuntijoita valvomassa etujasi ja antamassa tukea urapolkusi eri vaiheissa. Monet meistä ovat olleet YKAssa töissä jo yli 10 vuotta. Osa on tullut taloon jo viime vuosituhannen puolella, osa vasta tänä vuonna. Kokemusta, näkemystä, motivaatiota ja intoa löytyy ihan jokaisesta.

Kysyimme itseltämme, mikä meitä motivoi työssämme.

15.11.2018

  

YTN-aktiivit koolla yritysyhdistyspäivässä

Noin 80 yritysyhdistystoimijaa ja luottamusmiestä kokoontui YTN:n yritysyhdistyspäivään Allas Sea Poolille marraskuisena perjantaina. Päivän aikana opittiin muun muassa yhteiskehittämisen periaatteet ja kuultiin, miten tunneälyä voi hyödyntää jäsenhankinnassa.

9.11.2018

  

Toiminnanjohtaja ei turhia päsmäröi

Tällä viikolla esittelyn kohteena on toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen, jonka työtehtävien monipuoliseen kirjoon kuuluu niin liiton äänitorvena toimiminen kuin järjestön toiminnasta ja taloudesta huolehtiminen.

4.10.2018

  

Irtisanomisten helpottaminen loisi monta sudenkuoppaa

Hallitus haluaa helpottaa pienten yritysten irtisanomisia työllisyyden nostamiseksi. Esitys koski aiemmin alle 20 hengen työpaikkoja, mutta lokakuun alussa esitystä muutettiin koskemaan alle 10 hengen työpaikkoja. Henkilösyistä johtuvien irtisanomisten helpottaminen ei lisää korkeasti koulutettujen työllisyyttä, arvioi Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

28.9.2018

  

YKAn lakimies toimii sekä neuvojan että ratkaisijan roolissa

Uudessa #töissäYKAssa -sarjassa esittelemme YKAn toimiston asiantuntijoita työssään. Sarjan aloittaa lakimies Heidi Tupamäki. Millaisissa asioissa jäsenet hakeutuvat liiton lakimiehen puheille? Entä mikä on haastavinta ja mielekkäintä Heidin työssä?

18.6.2018

  

Nousukausi toi uudet teemat liittojen uravalmennuksiin

Uralla eteneminen ja työn merkityksellisyys ovat kysymyksiä, joihin korkeakoulutetut juuri nyt hakevat vastauksia. Akavalaisten liittojen urapalvelut uudistuvat jäsenistön tarpeiden tahdissa. YKA haluaa olla jäsentensä kumppani urapolun eri vaiheissa.

4.5.2018

  

Työtahti on kiristynyt ja työkuorma kasvanut

Työn kuormittavuus on kasvanut huolestuttavasti, käy ilmi YTN-datasta. Joka kahdeksas koki työmääränsä jatkuvasti liian suureksi ja liki puolet ajoittain liian suureksi. Yli puolet kertoi työtahdin kiristyneen.

2.5.2018

  

Vakuutus on turvanasi matkalla

YKAn jäsenten ei tarvitse huolehtia yksityisestä matkavakuutuksesta, sillä liitto on ottanut jäsenilleen vakuutusyhtiö Turvasta jäsenvakuutuksen, joka sisältää matkustajavakuutuksen heidän vapaa-ajan matkoilleen. Ketkä kaikki kuuluvat vakuutuksen piiriin ja mitä vakuutus korvaa?

27.2.2018

  

Naisten palkkakuoppa on juurtunut syvälle rakenteisiin

Paula Koskinen Sandbergin mukaan sukupuolten palkkatasa-arvoa voidaan edistää sekä työpaikoilla että työmarkkinaosapuolien sopimuksissa. OP Vakuutuksen stipendin saaja selvitti väitöstutkimuksessaan naisten palkkakuopan historiaa ja nykytilaa.

13.9.2017

  

Walk for Jobs: Liikkeellä tositarkoituksella

Korkeasti koulutettujen rekrytointitapahtuma Walk for Jobs kokosi yli 400 työnhakijaa ja 56 yritystä tai organisaatiota. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut oli mukana jo viime vuonna, kun tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingissä.

18.5.2017

  

Palkkasuositukset pysyivät ennallaan

YKAn hallitus on päättänyt pitää alku- ja kesätyöpalkka­suositukset ennallaan vuonna 2017. Alkupalkkasuositus vastavalmistuneelle on 3 170 €/kk.

9.5.2017

  

Työmarkkinatutkimus 2016: Työllisyys parantunut

Pahin työttömyyskausi näyttää olevan takanapäin, ja työllisyys on paranemassa jopa odotettua nopeammin. Liiton palvelussuhdeneuvonnassa yhteydenotot ovat kääntyneet yt-ahdingosta uusiin rekrytoitumisiin. Tulokset käyvät ilmi YKAn jokavuotisesta Työmarkkinatutkimuksesta.

9.5.2017

  

Valtuustolla on tärkeä rooli

Liiton ylintä päätösvaltaa on käyttänyt valtuusto vuodesta 2002 alkaen. Marraskuussa valitaan liiton historian viides valtuusto. ”Jos et asetu ehdolle, äänestä edes”, kehottavat valtuuston ensimmäinen puheenjohtaja Martti Simola ja nykyisen valtuuston puheenjohtaja Sini Terävä.

7.12.2016

  

Mitä luottamusmiehet oikein tekevät?

Luottamusmiehet ovat olleet viime vuosina runsaasti esillä niin lehtien sivuilla kuin tv-uutisissakin. Syynä tähän ovat taloudellisesti ankeat ajat ja yt-neuvottelujen suma.

29.11.2016

  

Onko YKA menossa oikeaan suuntaan?

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen strategiassa vuosille 2016–2023 määritettiin liiton olevan uuden aikakauden ammattiliittojen edelläkävijä. Kysyimme 18.11.2016 Yhteiskuntatieteilijäpäivillä osallistujien näkemystä liiton uudesta suunnasta.

11.10.2016

  

Yrittäjä, ovathan palvelut tuttuja?

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut tarjoaa yrittäjäjäsenilleen erilaisia palveluja, muun muassa Akateemiset Yrittäjät AKYn kautta. Keskeistä YKAlle on palvella jäseniä koko työuran ajan,…

11.5.2016

  

Hyvät ja huonot uutiset

Työmarkkinatutkimus 2015 paljastaa sekä nousevan työttömyyden että työn kuormittavuuden kasvun. Mutta hieman yllättäenkin oma tilanne työmarkkinoilla tuntuu yhä useamman vastaajan mielestä vakaalta.

26.4.2016

  

AKY akateemisten yrittäjien asialla

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry oli yhdessä pääroolissa, kun Akateemiset yrittäjät AKY perustettiin vuoden vaihteessa.

14.3.2016

  

Yliopistot pakkoratkaisujen edessä

Yliopistojen irtisanomiset uhkaavat paitsi satoja työntekijöitä, myös opetuksen ja tutkimuksen tasoa. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:ssä pelätään jäljellä jäävän henkilöstön jaksamisesta – ja ihmetellään poliittista vastuunkantoa.

9.12.2015

  

Pakkolakien pykäläviidakko ei edistä työllisyyttä

Akava tyrmää hallituksen esitykset heikentää työehtoja niin sanottujen pakkolakien keinoin. Hallituksen esitykset kohtelevat eri työntekijäryhmiä epäoikeudenmukaisesti. Ne sotivat useassa kohdin Suomen perustuslain sekä kansainvälisten sopimusten henkeä vastaan.

5.11.2015

  

Lotta Aarikka haluaa paremman ay-liikkeen

Ammattiyhdistysliikkeen pitää keskittyä ihmisiin ja heidän tukemiseensa työelämässä, vaatii yliopistoaktiivi Lotta Aarikka. Hän haluaa työmarkkinapolitiikasta enemmän oman sukupolvensa näköistä.

21.10.2015

  

Mikä fiilis työelämässä?

Palkansaajajärjestöjen Mikä fiilis -kampanja esittää kuvitteellisia kohtauksia tulevaisuuden työelämästä.

30.9.2015

  

Kohti palkkatasa-arvoa

Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa. Olisiko nyt jo aika saada tasa-arvo myös palkkoihin?

9.9.2015

  

Testamentista luopuminen ja verotus

Kannattaako perinnöstä tai testamentista luopua? Asian kanssa kannattaa olla tarkka. Veroseuraamukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen siitä, miten testamentista tai perinnöstä luopuminen toteutetaan.

25.5.2015

  

Tehtävien karsinta seuraava askel

Virkamies kantaa vastuunsa, vaikka aikaa tehtävien hoitamiseen ei olisi. Tämä on nähty jo oikeudessa. JUKOn Markku Nieminen muistuttaa, että koneet eivät korvaa ajatustyötä.

21.5.2015

  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöön merkittäviä uudistuksia

Yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.1.2015 lukien. Samassa yhteydessä muutettiin myös sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevaa tasa-arvolakia. Liittojen palvelussuhdeneuvonnassa yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti lisääntyneet.

21.5.2015

  

8 askelta kirjojen saloihin

Suomen hallituksella on vielä hallitusneuvottelut kesken, mutta YKAn hallitus tietää, mitä kesällä kannattaa lukea. Nappaa omat suosikkisi lomalukemiseksi!

21.5.2015

  

TMT 2014 – valoa tunnelin päässä

Työmarkkinoilla on uskoa tulevaisuuteen vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta. Talouden tila heijastuu etenkin vastavalmistuneiden työllisyyteen.

28.4.2015

  

Turvallisin mielin matkalle jäsenkortin kanssa

Kaoottinen liikenne, erilainen bakteerikanta, tarttuvat taudit… Ota Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäsenkorttisi mukaan matkalle, sillä se toimii myös matkavakuutuskorttina.