9.1.2019

Hallitusohjelmatavoitteet 2019

YKA vaikuttaa. Hallitusohjelmatavoitteemme keskittyy viiteen kärkitavoitteeseen.

Vuosilomiin joustavuutta ja yhdenvertaisuutta määräaikaisille ja työpaikan vaihtajille

 • Toteutetaan vuosilomapankki, jonka avulla lomapäivät seuraavat työntekijää työpaikasta toiseen.
 • Uudistetaan vuosilomalakia siten, että kaikista työ- ja virkasuhteista kertyy vuosilomaa vähintään 2,5 päivää kuukaudessa.
 • Siirrytään vuosiloman ansainnassa reaaliaikaiseen ansaintaan.

Työttömille velvollisuuksien rinnalle mahdollisuuksia ja palveluita

 • Työttömän oikeuksia ja velvollisuuksia kehitetään tasapainoisena ja johdon-mukaisena kokonaisuutena.
 • Työvoimapalveluihin resurssit kaikkien työttömien laadukkaaseen ja yksilölliseen palveluun.
 • Puretaan opiskelun rajoitteet – työttömänä  saa ja pitääkin päivittää osaamistaan.

Uudistetaan perhevapaat tukemaan tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää

 • Perhevapaajärjestelmän mahdollistaa  nykyistä joustavammin työn ja hoivan  yhdistämisen.
 • Perheiden moninaisuuden ja erilaisten  tarpeiden huomioiminen on lähtökohta  perhevapaita uudistettaessa.
 • Vapaat jaetaan nykyistä tasaisemmin  vanhempien kesken.
 • Säädetään perhevapaalta töihin palaavalle työntekijälle tehostettu irtisanomissuoja eli jälkisuoja.
 • Ansiosidonnaisesti korvattua perhevapaakautta pidennetään.

Toteutetaan kansalaisen osaamistili ja vuosittainen osaamisseteli

 • Jokainen työikäinen saa osaamistilille vuosittain työntekijöiden ja työnantajien osaamisvakuutusmaksulla rahoitettavan osaamissetelin, jonka voi käyttää aikuiskoulutuksen osallistumismaksuihin.
 • Myös työvoimaviranomainen voi ohjata  varoja osaamistilille työvoima- tai  elinkeinopoliittisin perustein.
 • Mallia täydentää yksilön oikeus vähentää koulutuskuluja verotuksessa.

Kehitetään Suomen korkeakouluista oppijan ja elinikäisen oppimisen alusta

 • Korkeakoulujen alustamallissa oppijat voivat  hyödyntää eri korkeakoulujen tarjontaa  organisaatiorajojen ja maantieteen rajoituksista riippumatta.
 • Korkeakoulujen valtakunnallinen tarjonta  palvelee niin tutkinto-opiskelijoita, elinikäisiä  oppijoita kuin vielä korkeakoulupaikkaa vaille  olevia.
 • Korkeakoulujen rahoitusohjaus tukee  yhteistyötä ja opetuksen avointa tarjontaa.
Jaa artikkeli

Edunvalvonta