28.11.2016

Korkeakoulutuksesta saadut valmiudet konkretisoituvat työelämässä

YKA kysyi jäseniltään osaamisesta ja osaamistarpeista. Kyselyn mukaan einikäinen oppiminen kiinnostaa ykalaisia.

– Halusimme kartoittaa jäsentemme osaamisprofiilia ja toisaalta sellaisia osaamisalueita, joilla jäsenet kokevat tarvetta osaamisensa kehittämiselle, kertoo YKAn koulutuspolitiikan asiantuntija Piritta Jokelainen.

Kyselyssä selvitettiin jäsenten osaamista ja osaamistarpeita kymmenellä eri osa-alueella. Yleiset työelämätaidot – kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot – olivat vastaajilla hyvin hallussa. Selkeitä vahvuusalueita olivat myös viestintään, verkostoihin ja tutkimusosaamiseen liittyvät taidot.

– Osaamistarpeisiin liittyvää tietoa voimme tarjota hyödynnettäväksi sekä alan perustutkintokoulutuksen että erilaisten täydennyskoulutusmuotojen kehittämiseen. Kyselyn tuloksia on jo hyödynnetty osana kunta-alan erikoistumiskoulutuksen kehittämishanketta, jossa YKA on ollut mukana vuoden alusta alkaen, kertoo Jokelainen.

Vaikka arvioitaessa osaamisen alkuperää tulokset eivät näytä yliopistokoulutuksen suhteen erityisen mairittelevilta, ei Jokelainen näe syytä suurempaan huoleen. Monen työelämässä hankituksi koetun taidon juuret ovatkin todennäköisesti perustutkintokoulutuksessa.

– Yliopistokoulutus antaa tiettyjä valmiuksia, jotka sitten konkretisoituvat työelämässä. Uskon myös, että kyselyn tulokset antavat yliopistoille välineitä konkretisoida opintojen tuottamaa osaamista ja siten vahvistaa koulutuksen ja työelämätaitojen välistä yhteyttä jo opiskeluaikana, sanoo Jokelainen.

Ykalaiset ovat selvästi kiinnostuneita kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan pitkin työuraansa. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista on kiinnostunut kehittämään osaamistaan opiskelemalla. Erilaisista koulutusmuodoista eniten kiinnostivat työpaikkojen henkilöstökoulutus, korkeakoulujen täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä erilaiset kurssit.

– Elinikäinen oppiminen kuuluu kaikille elämäntilanteesta ja työmarkkinastatuksesta riippumatta. Yksi toteuttamisvaihtoehto olisi henkilökohtainen koulutustili, josta henkilö voisi maksaa täydennyskouluttautumisen kustannuksia. Myös opiskelumahdollisuuksia työttömyysaikana tulee laajentaa, sanoo Jokelainen.

YKAn osaamiskyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tästä. Kysely tehtiin keväällä 2016, ja siihen vastasi 1392 liiton jäsentä.

Lue myös: Täydennyskoulutus kiinnostaa korkeasti koulutettuja – erityisesti työttömien opiskelumahdollisuudet turvattava

Jaa artikkeli

Edunvalvonta