7.5.2020

Koronatilanne aiheuttaa epävarmuutta yhteiskunta-alan opiskelijoiden harjoitteluihin ja kesätöihin

Kysyimme yhteiskunta-alaa opiskelevilta, miten poikkeustilanne on vaikuttanut kesäajan töihin ja harjoitteluihin. Tulokset osoittavat, että moni kokee epävarmuutta ja suunnitelmat kesäksi ovat muuttuneet. Onneksi on myös suuri joukko opiskelijoita, joiden kesäajan töiden tai harjoitteluiden toteutumiseen poikkeustilanteella ei ole ollut vaikutusta.

Kyselyn mukaan niistä, joilla kesäajan työpaikka oli sovittu ennen 16. maaliskuuta, 54 % ilmoitti, että poikkeustilanne ei ole vaikuttanut töiden toteutumiseen. Kuitenkin viidesosa ilmoitti töiden peruuntuneen ja toinen viidesosa vastasi toteutumisen olevan vielä epävarmaa. 

Ennen 16. maaliskuuta sovituista harjoitteluista 14 % on peruuntunut, 15 % vastaajista kertoi harjoittelun toteutumisen olevan epävarmaa ja 11 % ilmoitti harjoittelun siirtyneen syksylle. Poikkeustilanteen takia siis vain kolme viidestä harjoittelusta toteutuu sovitusti. Viideosa vastanneista ilmoitti poikkeustilanteen vaikeuttaneen harjoittelupaikan löytämistä.

Niistä, joilla poikkeustilanne on aiheuttanut ongelmia kesätöiden toteutumiseen, 22 % ilmoitti etsivänsä muita töitä ja 57 % aikoo suorittaa kesäopintoja. Niistä, joilla harjoittelupaikka on peruuntunut, 33 % aikoo etsiä muita töitä ja 56 % opiskella kesän. Onneksi yliopistoissa lisääntyneeseen kesäopintojen tarpeeseen on jo reagoitu ja kesäajan opintomahdollisuuksia laajennettu.

Huolet ja epävarmuus

Vaikka suurin osa vastaajista ilmoitti, että poikkeustilanne ei näillä näkymin vaikuta kesäajan töiden tai harjoitteluiden toteutumiseen, yli 60 % niistä vastaajista, joilla poikkeustilanne on aiheuttanut ongelmia harjoittelun tai töiden toteutumiseen, kokee epävarmuutta tai huolta omasta toimeentulostaan ja työllistymisestä seuraavan vuoden aikana. Muita töitä etsivistä vastaajista 40 % uskoo löytävänsä muita töitä, mutta puolet vastaajista ei.

Kysely osoittaa, kuinka poikkeustilanne aiheuttaa epävarmuutta opiskelijoille. Liiton rooli nousee tärkeään asemaan: helpottaakseen opiskelijoiden taakkaa SYYn ja YKAn jäsenkampanjassa 4.5. liittyneet uudet opiskelevat jäsenet saivat loppuvuoden jäsenyyden ilmaiseksi. Liiton tärkeästä roolista kertoo myös se, että kyselyn mukaan yli puolet vastaajista kokee tarvitsevansa lisää tietoa, kuinka toimia harjoitteluiden tai töiden peruuntuessa taikka lomautuksen tai irtisanomisen osuessa omalle kohdalle. Kysely oli suunnattu kaikille alaa opiskeleville, ei vain YKAn jäsenille. Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin: Jäsenkysely koronaepidemian vaikutuksista kesätöihin

Kirjoittaja: Marjo-Rita Juntunen, yhteisösuunnittelija

Lue myös:

Miten koronakriisi vaikutta ykalaisten opiskeluun?

Miten koronakriisi vaikuttaa ykalaisten työhön?

Jaa artikkeli

Edunvalvonta