31.3.2020

Opiskelijat ovat YKAn toiminnan ytimessä myös poikkeusoloissa

Koronaepidemia on vaikuttanut YKAn työssäkäyvien jäsenten lisäksi yliopisto-opiskelijoiden arkeen. Kysyimme opiskelevilta jäseniltämme, miten poikkeustilanne näkyy yhteiskunta-alan kampuksilla. Vastausten mukaan opiskelijat ovat voineet pääsääntöisesti jatkaa opintojaan jossain muodossa. Nyt on hyvä hetki muistaa, että YKAn palvelut ovat täysimääräisesti myös opiskelijoiden käytettävissä

Miten koronaepidemia on vaikuttanut yhteiskunta-alan opintoihin?

YKA laati jäsenkyselyn koronaviruksen vaikutuksista sekä työssäkäyvien valmistuneiden työhön että päätoimisten opiskelijoiden opintoihin. Saimme lyhyessä ajassa paljon vastauksia ja arvokasta informaatiota jäsentemme tilanteesta poikkeusolojen alkuvaiheessa – kiitokset jokaiselle vastanneelle!

Meille opiskelijuus on ollut aina luonteva osa liiton jäsenyyttä – itse asiassa YKAlla ei ole enää yli 18 vuoteen ollut erikseen opiskelijajäseniä, vaan kaikki palvelut ja valta ovat täysivaltaisesti opiskelijoidenkin käytössä. Vain jäsenmaksun määrä vaihtelee. Opiskelijana et ole erillinen osa liittoa vaan sen toiminnan ja jäsenkunnan ydintä!

Kaikki palvelut ja valta ovat täysivaltaisesti opiskelijoidenkin käytössä.

Jo valmistuneiden kohdalla kysely osoitti sen, että jäsenkunnan tilanteet vaihtelevat – sama näkyy vahvasti myös opiskelijakyselyssä. Elämäntilanteet vaihtelevat eikä yksittäisen stereotyypin luominen yhteiskunta-alan opiskelijasta ole mahdollista. Joitain yhdistäviä piirteitä silti on.

Pääsääntöisesti etäopiskelumahdollisuuksia oli kaikissa alan kouluttajayliopistoissa järjestetty opintojen kannalta riittävästi, mutta vaihtelua tässäkin oli. Yli 85 prosenttia vastaajista kuitenkin koki voivansa opiskella etäopintoina. Myös laitosten ja yliopiston tiedotukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä – kiinnostavasti yliopistojen tiedottaminen oli tavoittanut laitostasoa paremmin, vaikka oma laitos usein lähempänä opiskelua onkin. Joka neljännelle järjestyy tenttimismahdollisuus sähköisenä, mutta yli puolella on mahdollisuus tenttimiseen joko poikkeusjärjestelyillä tai korvaavilla opintosuorituksilla.

 

Paitsi opiskelu, myös työssäkäynti opintojen ohessa on keskellä poikkeustilaa erilaista. Kun yli puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti käyvänsä töissä – ja kun näistä lähes kolmannes teki työtään kutsuttaessa eli ns. nollatuntisopimuksella on selvää, että toimeentulon haasteet ovat kovia. Muista, että liitto auttaa myös opiskelijoita täysipainoisesti työelämän asioissa! Voit aina kysyä neuvoa asiantuntevasta palvelussuhdeneuvonnastamme. Pyrimme myös vaikuttamaan yhdessä Akavan ja muiden liittojen kanssa siihen, että erityisesti kuluvana vuonna opintojen edistymisen seurantaa rajattaisiin ja opintotuen enimmäisaikaa voitaisiin väliaikaisesti pidentää.

 

Miten Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat ry:n liittohallituksen puheenjohtaja Karri Kekkonen kommentoi kyselyä ja sen tuloksia?

“YKAn toteuttama jäsenkysely osoitti liittomme dynaamisuuden sekä relevanttiuden. Dynaamisuus näkyi nopeana kyselyn toteutuksena heti poikkeusolojen alkuvaiheessa ja relevanttius näkyi vastausten suurena määränä lyhyessä ajassa. Liittomme voi siis tarjota tukea ja apua varsin joustavasti ja nopeasti poikkeustilanteissakin. Tulosten perusteella opiskelijat ovat voineet pääsääntöisesti jatkaa opintojaan, mutta poikkeuksiakin löytyy ja niihin haetaan ratkaisuja. Työssäkäynti koskee myös suurta osaa ja työssäkäynti kokee muutoksia tässä tilanteessa kaikilla sektoreilla. YKA tarjoaa kuitenkin apua tässäkin asiassa. Kaikesta huolimatta nyt on hyvä muistaa olla armollinen itselleen ja muille, vaikka tilanne lisää huolta. YKA ja SYY ajavat etujamme myös poikkeustilanteessa, jotta me opiskelijat voimme edetä opinnoissa ja turvata toimeentulomme.” 

Muista YKAn palvelut!

YKAn palvelut ovat täysimääräisesti opiskelijoiden käytössä. Mietitkö omaa työtilannettasi? Urapalvelumme auttavat. Kysymyksiä koronan vaikutuksista kesätyöhön? Lue lisää koronainfostamme.

Opiskelijana oleminen ei tarkoita kaikille täsmälleen samaa, vaan elämäntilanteet vaihtelevat. YKA ja SYY ovat kumppaneitasi kaikissa elämäntilanteissa.

 

Kirjoittajat:

Simo Pöyhönen, toiminnanjohtaja
Maria Teikari, palvelujohtaja

Jaa artikkeli

Edunvalvonta