9.9.2015

 | Teksti: OTM Jussi Aranne, Eversheds Asianajotoimisto Oy 

Testamentista luopuminen ja verotus

Kannattaako perinnöstä tai testamentista luopua? Asian kanssa kannattaa olla tarkka. Veroseuraamukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen siitä, miten testamentista tai perinnöstä luopuminen toteutetaan.

Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Puhutaan perinnöstä luopumisesta. Perinnöstä voi luopua joko kokonaan tai osittain. Jos perillinen määrää, kenelle perintö menee tai luopuu perinnöstä vain osittain, joutuu luopuja maksamaan perinnöstä perintöveroa ja saaja mahdollisesti lahjaveroa. Jos taas luopuminen on ehdoton ja koskee koko perintöosuutta ei perinnöstä luopujalle määrätä perintöveroa.

Myöskään testamenttia ei ole pakko ottaa vastaan. Testamenttiin liittyvistä oikeuksista voi testamentin saaja luopua kokonaan tai osittain. Toisin kuin perinnön osalta, testamentinsaajan luopuessa osittain testamentista, luopuja vapautuu suorittamasta perintöveroa siitä osasta, josta hän on luopunut. Käytäntö poikkeaa siis toisistaan testamentin ja perinnön kohdalla. Testamentin saaja voi ilman perintöveroseuraamuksia ottaa vastaan vain haluamansa osan testamentilla hänelle määrätystä omaisuudesta ja luopua lopusta omaisuudesta sijaan tulevien perillisten hyväksi.

Entä jos testamentilla ei ole vaikutusta testamentinsaajan asemaan perillisenä? Oikeuskäytännössä on katsottu, että tässä tilanteessa kyse on perinnöstä, ei testamentista. Kyseisessä oikeustapauksessa A oli äitinsä ainoa perillinen. Äidin tekemän testamentin mukaan A sai omistusoikeuden kaikkeen omaisuuteen.

Testamentin luopumista koskee myös oikeustapaus, jossa testamentissa omaisuus oli määrätty kolmelle lapselle tasaosuuksin. Testamentissa oli määrätty myös, että testamentin saajalla oli oikeus ottaa testamentti vastaan joko osaksi tai kokonaan käyttöoikeustestamenttina. Yksi lapsista otti vastaan testamenttiosuudestaan 8/10 omistusoikeudella ja 2/10 käyttöoikeudella. Käyttöoikeuden alainen omaisuus meni omistusoikeudella luopuneen lapsen rintaperillisille.

Miten tapaus ratkaistiin? Jos testamenttia ei olisi tehty, olisi osittaisesta luopumisesta seurannut huomattavat perintöveroseuraamukset, kuten artikkelin alussa kirjoitin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kyse ei ollut veronkierrosta. Lapset saivat omaisuuden testamentilla ja näin myös osittainen luopuminen oli mahdollista.

Testamentilla voidaan siis varautua myös luopumistilanteiden varalta. Luopumisen laajuus voidaan jättää myöhemmin ratkaistavaksi. Se on jo itsessään riittävän hyvä syy tehdä testamentti tai päivittää aiemmin tehtyä testamenttia.

 

APUA OIKEUSASIOISSA?

Liitolla on Eversheds Asianajotoimisto Oy:n kanssa sopimus puhelinneuvonnasta jäsenten yksityiselämän oikeusasioissa. Jäsenille palvelu on ilmainen. Palvelu koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten asioita.

Neuvonta koskee yksityiselämän oikeusasioita. Näihin kuuluvat muun muassa perinnöt, testamentit, avioehdot, ositukset, lahjat sekä asunnon ja kiinteistön kaupan vastuut.

Lisätietoja palvelusta:
www.yhteiskunta-ala.fi/jasenpalvelut_ja-edut/muita_rahanarvoisia_etuja/

 

Jaa artikkeli

Edunvalvonta