9.1.2019

Yhteiskunta-alalla kysytään ja vastataan

Olipa asiasi pieni tai suuri, liitto on lähellä. Eniten liiton apua kaivataan lakineuvonnassa,
urapalveluissa ja jäsenpalveluissa.

Tyypillisimmät yhteydenotot lakineuvonnassa

 • työpaikan vaihtaminen ja kaikki siihen liittyvä (irtisanoutuminen, irtisanomisaika, lomien pitäminen, lomakorvaus, uusi työsopimus, uudessa työssä aloittaminen)
 • vuosilomien määräytyminen, lomien  pitäminen, lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus
 • perhevapaat, opintovapaa
 • työtehtävien tai muiden palvelussuhteen ehtojen muuttaminenw määräaikaisen palvelussuhteen päättäminen esim. uuden työpaikan saannin vuoksi
 • määräaikaisuuden perusteet
 • yt-neuvottelut ja irtisanominen tai lomauttaminen tuotannollis-taloudellisin perustein
 • työsuhteen päättämissopimukset
 • työttömyysturva

Tyypillisimmät yhteydenotot urapalveluissa:

 • Oma osaaminen: Miten löytää oman osaamisen keihäänkärki ja paketoida se myytävään muotoon? Miten tunnistaa ja tuoda esille oma osaaminen? Oma ammatti-identiteetti ja brändäys? Miten osaamista kannattaa kehittää?
 • Oma suunta ja urasuunnittelu: Omat arvot suhteessa organisaation arvoihin? Kiinnostuksen kohteet vs. osaaminen? Mihin suuntaan lähteä omalla uralla? Miten edetä omalla uralla? Miten aloittaa oma työura? Oma urasuunnitelma: vaihtoehto A ja B. Työnhakustrategian tekeminen.
 • Tavoitteen asettaminen ja päätöksenteko: Tukea päätöksentekoon (mitä työtä hakea, työn vastaanottaminen). Miten saada aikaiseksi konkreettisia asioita tavoitteen eteen? Miten selkiyttää omat tavoitteet ja toiveet tulevaisuuden suhteen? Mitkä motiivit ohjaavat päätöksentekoa?
 • Työttömyyden aiheuttamat tunnekokemukset: Turhautuminen pitkittyneeseen työttömyyteen. Pettymys, kun ei tule valituksi hakemaansa tehtävään.
 • Työnhaku: Mistä löytää itselle sopiva työ? Miten kontaktoida työnantajia? Miten löytää itselle sopiva organisaatio? Mitä työnhakutekniikoita voin hyödyntää? Miten lähestyä headhuntereita? Miten löytää piilotyöpaikkoja? Miten hakea töitä ulkomailta? Miten kertoa perhevapaista työnhaussa? Millaisia työtehtäviä vastavalmistuneen kannattaa hakea? Työnhakudokumenttien läpikäyminen: miten muotoilla oma CV ja hakemus? Somen, erityisesti Linked­Inin käyttö työnhaussa.
 • Alanvaihto: Miten hyödyntää aiempaa osaamista uudella alalla? Miten rakentaa siltaa organisaatioihin oman osaamisen kautta? Kannattaako alanvaihto vanhemmalla iällä? Onko alanvaihto järkevää
 • Työhaastattelu: Miten valmistautua haastatteluun? Miten kertoa omista heikkouksista? Miten selittää halu vaihtaa työpaikkaa? Miten selittää tauko työelämässä? Kuinka vakuuttaa työnantaja omasta motivaatiosta?
 • Toiminta työpaikalla: Palkkaneuvotteluun ja kehityskeskusteluun valmistautuminen. Haasteet työyhteisössä tai esimiehen kanssa. Miten tuoda esiin, ettei nykyinen tehtävä vastaa osaamista tai kiinnostusta?

Tyypillisimmät yhteydenotot jäsenpalveluissa:

Eniten yhteydenottoja tulee opiskelijajäseniltä, jotka:

 • ovat aloittaneet työt ja  tiedustelevat työttömyyskassaan liittymisestä ja  työttömyyskassan maksun  suorittamisesta.
 • ovat valmistuneet/ valmistumassa ja ilmoittavat tilanteesta ja tiedustelevat,  kuinka maksut menevät  jatkossa.

Eniten yhteydenottoja tulee palkansaajajäseniltä, jotka:

 • ovat jääneet perhevapaille ja tiedustelevat alennetusta jäsenmaksusta ja etujen  voimassaolosta alennuskauden aikana.
 • ovat jäämässä/jääneet työttömäksi ja  kysyvät jäsenmaksusta, haluavat neuvoja työsuhdeneuvonnasta ja vinkkejä  työllisyyttä edistävistä palveluista.
 • ovat perheellisiä ja tiedustelevat  matkavakuutuksesta lapsille sekä  vakuutustodistuksesta.
 • ovat työelämässä eivätkä ole  muistaneet maksaa laskua.
Jaa artikkeli

Edunvalvonta