14.1.2019

Yhteiskunta-alalla töissä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen jäsenille lähetetään vuosittain työmarkkinakysely, jonka tuloksia hyödynnetään muun muassa edunvalvonnan ja palkkaneuvonnan tukena. Työmarkkinakyselyn raportista, työmarkkinatutkimuksesta, kertyy paljon tietoa yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen työmarkkina-asemasta: Miten työmarkkinoille sijoitutaan? Mikä on palkkataso sektoreittain ja toimiasemittain?

Näistä ja muista tunnusluvuista olemme koonneet yhteiskunta-alan osaajan profiileja tarjotaksemme mahdollisen kattavan kokonaiskuvan alasta.

 

 

Avaa iso kuva.
Avaa iso kuva

    

Jaa artikkeli

Edunvalvonta