28.11.2016

YKA: Yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta ei saa rangaista

Vanhempainpäivärahoja koskevat säännökset hankaloittavat pienten lasten vanhempien osallistumista poliittiseen toimintaan.

Jos äitiys- tai vanhempainvapaalla oleva osallistuu luottamustoimen hoitamiseen, hän saa kokouspäiviltä vain vanhempainpäivärahan vähimmäistason.

Vanhempainpäiväraha putoaa minimitasolle, vaikka kokouspalkkion jättäisi hakematta. Isyyspäivärahaa saava menettää kokouspäiviltä päivärahan kokonaan. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) mielestä tilanne ei ole hyväksyttävä.

– Laintulkinnassa luottamustoimen hoitaminen rinnastetaan ansiotyöhön riippumatta kokouspalkkion suuruudesta tai kokouksen kestosta. Nykymuodossaan sairausvakuutuslaki ja Kelan tulkintaohjeet rankaisevat pienen lapsen vanhempia yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, sanoo YKAn asiantuntija Piritta Jokelainen.

 

– Perustuslain mukaan julkisen vallan tulee edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Onkin kyseenalaista, onko vanhempainpäivärahoja koskeva sääntely linjassa perustuslain hengen kanssa, huomauttaa YKAn lakimies Jukka Nohteri.

Julkisessa keskustelussa asia on noussut esiin kunnallisten luottamustoimien yhteydessä, mutta ansiotyöksi Kela tulkitsee yhtä lailla muutkin esimerkiksi yhdistyksissä tai säätiöissä hoidettavat luottamustoimet, joista maksetaan kokouspalkkioita.

– Sairausvakuutuslakia pitää uudistaa siten, että luottamustoimen hoitamisesta ei koidu taloudellista haittaa pienen lapsen vanhemmalle. Uudistuksessa tulee ehdottomasti huomioida myös kolmannen sektorin luottamus-toimet, vaatii Jokelainen.

Jaa artikkeli

Edunvalvonta