18.2.2016

 | Teksti: Aku Karjalainen / JUKO 

Yliopistolainen, hyödynnä oman liittosi palveluita

Yliopistot elävät yt-kurimuksessa. JUKOn jäsenliitot auttavat muutosten keskellä.

Hallituksen kovat rahoitusleikkaukset ovat syösseet yliopistot yt-kierteeseen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo kehottaa jukolaisten liittojen jäseniä hyödyntämään ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäksi liittojen muita palveluita.

– Luottamusmiehet ja paikallisyhdistykset auttavat ja tukevat jäseniään yliopistoissa muun muassa yt-neuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä. Liiton lakipalveluista saa puolestaan neuvontaa yt-prosessin aikana ja oikeusapua, jos irtisanominen tai työsuhdeongelma riitautetaan.

– Lisäksi jäsenten kannattaa hyödyntää liittojen monipuolisia urapalveluita, joista saa työnhaku- ja uravalmennusta sekä muuta apua urasuunnitteluun ja työllistymisvaihtoehtoihin.

JUKO myös järjestää yhdessä jäsenliittojensa kanssa info- ja keskustelutilaisuuksia yt-neuvotteluista. Aalto-yliopistolla tilaisuus järjestetään 7. maaliskuuta kello 13.

Monet yt-neuvottelut vielä kesken

Kojon mielestä yliopistojen tulisi kantaa paremmin vastuunsa irtisanottavista ja tarjota heille esimerkiksi työllistymisvalmennusta, kuten Aalto-yliopisto on tehnyt.

– Myös valtiovallan pitäisi olla kiinnostuneempi irtisanottujen kohtalosta. Äkillisen rakennemuutoksen tuki tai parempi muutosturva irtisanotuille helpottaisi monen tilannetta.

Viimeisen vuoden aikana henkilöstöä on vähennetty tuntuvasti muun muassa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Tammikuussa massiivisista henkilöstövähennyksistä ilmoittivat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Kojo uskoo, että huonot uutiset saavat vielä jatkoa tänä vuonna. Neuvottelut ovat nimittäin kesken Åbo Akademissa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Vaasan yliopistossa.

– Jokaisessa yliopistossa on neuvottelemassa jukolainen pääluottamusmies, joka tuo korkeakoulutettujen näkökulmaa neuvotteluihin. Neuvottelijoilla on aina tukenaan laaja taustaryhmä, joka on koostunut luottamusmiehistä ja liittojen edustajista.

Kojon mukaan JUKO on yrittänyt hakea henkilöstövähennyksille vaihtoehtoisia säästökohteita. Henkilöstövähennysten sijaan säästöjä pitäisi löytää esimerkiksi tilakäytön tehostamisesta ja hakea lisätuloja muun muassa kilpaillusta eurooppalaisesta tutkimusrahoituksesta.

– Henkilöstövähennysten laajuus ja ajankohta ovat herättäneet arvostelua. Osa valtioneuvoston suunnittelemista rahoitusleikkauksista kohdistuu vasta myöhempiin vuosiin, mutta silti kaikki vähennykset halutaan toteuttaa jo keväällä 2016.

Oikeusriidoilta tuskin vältytään

Kojo ei usko, että vähennysten toteuttaminen sujuu yliopistoissa ongelmitta. Oikeusriidoilta tuskin vältytään.

– Oikeudellisesti keskeinen kysymys on, riittääkö lain mukaan taloudelliseksi ja tuotannolliseksi irtisanomisperusteeksi budjettirahoituksen väheneminen vai pitääkö myös työn vähentyä olennaisesti ja pysyvästi, kuten laissa sanotaan.

Yliopistoissa moni työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa, ja usein määräaikaiset sopimukset ovat seuranneet toinen toistaan. Kojo uskoo, että työsuhteiden päättyessä halutaan arvioida, onko määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen ollut perusteltua.

– Tällöin katsotaan, olisiko alun perinkin pitänyt olla vakituinen työsuhde. Jos työsuhteita on ketjutettu laittomasti, työntekijä voi saada siitä itselleen korvauksen. Tällaiset tilanteet pitää riitauttaa erikseen tuomioistuimessa.

Epäselvissä tapauksissa Kojo kehottaa ottamaan yhteyttä oman liiton lakimiehiin.

– Liittojen lakimiehet osaavat arvioida, kannattaako prosessia viedä eteenpäin.

IRTISANOTTAVAN MUISTILISTA – TALOUDELLISET JA TUOTANNOLLISET IRTISANOMISPERUSTEET

Irtisanomisvelvollisuuden vastaanottaminen
– Irtisanomista koskevaan tilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan tukihenkilö, esimerkiksi pääluottamusmies.

– Työntekijän allekirjoituksella on tarkoitus ainoastaan vahvistaa irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen. Jos tilanne vaikuttaa vähänkään arveluttavalta, ei tarjottuja asiakirjoja tule allekirjoittaa.

Takaisinottovelvollisuus
– Työnantajalla on työsuhteen päätyttyä yhdeksän kuukauden takaisinottovelvollisuus. Jos yliopisto tarvitsee takaisinottovelvollisuusaikana uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, on sen tarjottava tätä työtä entisille työntekijöilleen, jotka ovat työnhakijoina TE-toimistossa.

Vuosiloma

Opetus- ja tutkimushenkilöstö:
-Opetus- ja tutkimushenkilöstö työskentelee 1600 tunnin vuosityöaikajärjestelmässä. Vuosi-loman karttumista ja pitämistä koskevat säännöt eivät koske tässä työaikamuodossa työskenteleviä.

-Heille ei jää koskaan rahana korvattavia vuosilomapäiviä työsuhteen päättyessä. Vapaapäivät tulee pitää jo työsuhteen aikana. Irtisanomisilmoituksen jälkeen tulee vuosityösuunnitelmaa siis muuttaa jäljellä olevan työsuhteen ajaksi siten, että vapaajaksot tulevat pidetyksi ennen työsuhteen päättymistä.

-Myös määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työsuunnitelmaan tulee sisällyttää vastaava vapaa-aika.

Muu henkilöstö:

-Irtisanomisaikana vuosilomien pitäminen määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen ja vuosilomalain normaalien periaatteiden mukaisesti. Vuosilomalain mukaan vuosilomien pitäminen määräytyy lomanmääräytymisvuosien pohjalta. Tällä hetkellä on käynnissä lomanmääräytymisvuosi 1.4.2015 – 31.3.2016. Yliopistojen työehtosopimuksen lomakautta koskevien määräysten nojalla kyseisen lomanmääräytymisvuoden loma pidettäisiin työnantajan määräämänä ajankohtana lomakaudella 1.6. – 30.9.2016. Jos työsuhde päättyy irtisanomisen johdosta ennen lomakauden alkua, ei työnantajalla ole yksipuolista oikeutta määrätä lomaa pidettäväksi työsuhteen kestäessä.

-Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen kuin työntekijällä on normaalin lomakauden puitteissa oikeus pitää vuosilomaa, työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä työsuhteen kestäessä. Tällaiseen sopimukseen sitoutuminen ei yleensä ole työntekijän kannalta järkevää. Kaikki pitämättä olevat vuosilomapäivät samoin kuin mahdolliset säästövapaat maksetaan rahana loma-korvauksen muodossa työsuhteen päättyessä. Sama periaate koskee myös mahdollisesti pitämättä olevia lomarahanvaihtovapaita.

Työllistymisvapaa
– Työsopimuslain mukaan irtisanomisilmoituksen saaneella työntekijällä on oikeus palkalliseen vapaaseen osallistuakseen irtisanomisaikanaan työllistymissuunnitelman laatimiseen ja työvoimakoulutukseen. Vapaan pituus on työsuhteen pituudesta riippuen 5–20 päivää.

Työaikasaldo
– Liukuvan työajan plussasaldot on maksettava rahassa työsuhteen päättyessä. Työnantaja voi vähentää miinussaldon tunnit viimeisestä palkasta.

Tarvitsetko apua?
– Ota tarvittaessa yhteyttä yliopistosi luottamusmieheen tai omaan liittoosi.

Jaa artikkeli

Edunvalvonta