17.1.2022

  

Mitkä hyvinvointialuevaalit ja miksi niistä pitäisi kiinnostua?

Tulevat aluevaalit määrittelevät, ketkä päättävät hyvinvointialueiden palveluista ja hallinnon järjestämisestä. Jotta historiallisessa muutoksessa onnistutaan, tarvitaan ennen kaikkea hallinnollista osaamista. Aluevaalit ovat siis hyvän hallinnon vaalit.

16.11.2021

  

Pomo, keskity hybridiaikana yhteishengen rakentamiseen

Hybridivaihe tuo pomoille jälleen uuden haasteen, kun kriittisimmän pandemia-ajan väistyessä työn tekemisen tavat muuttuvat. Katse siirtyy yksilön tukemisesta yhteisön uudelleenrakentamiseen ja työpaikoilla tapahtuvaan kohtaamisten luomiseen, kirjoittaa Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n palvelujohtaja Maria Teikari.

10.11.2021

  

Valmistuminen siintää horisontissa – pohdinta polustani yhteiskuntatieteilijänä

Kiintopisteenä valmistuminen ja suora marssi työelämään. Niin minä ajattelin astuessani ensimmäisen kerran yliopiston ovista sisään. Tuosta ajatusmallista on tultu pitkä matka eteenpäin. Ensimmäinen opiskeluvuoteni on vaihtunut viidenteen, ja opintojen grand finale, eli tutummin pro gradu, odottaa tekijäänsä. Viiteen vuoteen mahtuu paljon, ja ”paperit kouraan ja ulos” -asenteeni on muuttunut hyvin nopeasti avarakatseisemmaksi. Vapaus on seurausta generalismista, kirjoittaa YKA-lähettiläs Sofia Tuovinen.

27.10.2021

  

SYYspäivät inspiroivat uratarinoillaan jälleen kerran

Vuoden 2021 SYYspäivät järjestettiin lauantaina 23.10. Etätapahtuma tarjosi opiskelijoille uratarinoita yhteiskunta-alan eri sektoreilta ja puheenvuoroja pitkäaikaisilta yhteiskuntaosaajilta. Tapahtuman aikana järjestettiin myös työpajoja, jotka auttoivat opiskelijoita etsimään urapolkuaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan, kirjoittaa SYYspäille osallistunut YKA-lähettiläs Franseska Kärkkäinen.

14.10.2021

  

SYYspäivät 2021 auttavat opiskelijaa hahmottamaan omaa urapolkuaan

Opintojen edetessä ajatukset tulevaisuuden urasta tulevat yhä vain ajankohtaisemmaksi. Valtakunnallinen työelämätapahtuma SYYspäivät järjestetään tänä vuonna 23.10.2021 etänä teemalla ”Tulevaisuuden yhteiskuntaosaaja”. Monipuolinen ohjelma auttaa opiskelijoita hahmottamaan, millaista työskentely on eri yhteiskunnan sektoreilla ja miten tunnistaa omaa osaamistaan.

13.10.2021

  

Mitä sanottavaa Vanja-enolla on meille tänään – taide työelämän peilinä

Kestääkö klassikko aikaa, mietin astuessani Åbo Svenska Teateriin katsomaan Tuomo Rämön ohjaamaa esitystä Morbror Vanja. Näytelmä on 124 vuoden takaa. Se käsittelee elämän mielekkyyttä, onnea, rakkautta ja unelmien merkitystä. Minua kosketti erityisesti se, miten ajankohtainen näytelmä on edelleen ja kuinka se peilaa nykypäivän työelämää ja ihmisten elämänarvoja, kirjoittaa YKAn jäsen Kirsi Linnamäki.

30.9.2021

  

Katariina Haapea: ”Työelämä on osoittanut, että osaamiselleni on kysyntää”

Ulkoministeriössä asiantuntijana työskentelevä Katariina Haapea löysi uransa alun haasteiden jälkeen oman polkunsa työelämään sukupuolentutkimuksen opintojen myötä. Hän kannustaa ura-asioita pohtivia olemaan itselleen lempeitä, mutta myös kokeilemaan rohkeasti monenlaisia asioita oman jutun löytämiseksi. Tutustu Katariinan uratarinaan!

28.9.2021

  

Uusi Rekryboosteri tuo yhteisön tuen työnhakuun

Vertaistukea, uusia ajatuksia, yhteisöllistä työnhakua, poikkialaista sparrausta. Tätä tarjoaa kuusi viikkoa kestävä, verkossa järjestettävä työnhakuvalmennus Rekryboosteri, joka on yhdeksän akavalaisen liiton yhdessä ideoima ja toteuttama palvelu. Ykalainen, tutustu maksuttomaan valmennukseen!

15.9.2021

  

Esittelyssä YKA-lähettiläät

Tutustu YKA-lähettiläisiin! Lähettiläät syventyvät YKAn toimintaan ja palveluihin jäsenen näkökulmasta. Franseskan, Sofian ja Jarkon tehtävänä on tutustua YKAan ja SYYhyn sekä nostaa esille palveluita, etuja ja muita ajankohtaisia asioita. Lue lähettiläistä lisää ja seuraa heidän toimintaansa tulevina kuukausina YKAn viestinnän välityksellä!

1.9.2021

  

Työllistyminen yhteiskunta-alalle ei ole pääainesidonnaista

Yhteisösuunnittelijan työssäni puhun opiskelijoille yhteiskuntaosaajien työelämästä ja tulevaisuuden näkymistä. Haluankin jakaa viisi olennaista nostoa, jotka jokaisen opiskelijan olisi hyvä sisäistää alamme työelämästä ja siihen valmistautumisesta, kirjoittaa YKAn yhteisösuunnittelija Marjo-Rita Juntunen.

23.4.2021

  

Yhteiskuntatieteissä on muutosvoimaa

Yhteiskunta-alan osaajat toimivat monipuolisissa tehtävissä rakentaen ympäröivää maailmaa. Taustalla vaikuttavat valtavat määrät yhteiskuntatieteellistä teoriaa ja tutkimusta, jotka ansaitsevat arvostuksensa, kirjoittaa YKAn opiskelijalähettiläs Aku Houttu.

13.4.2021

  

Ylpeästi yhteiskuntaosaaja

Moni yhteiskunta-alan osaaja on joutunut tai päässyt selittämään sukulaisille tai tuttaville sitä, mitä yhteiskunta-alalla työskenteleminen tarkoittaa. On aika tuoda yhteiskunta-alan tekijät framille, sillä meitä tarvitaan kaikkialla, kirjoittaa YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen. Lue lisää!

18.3.2021

  

Framtidslitteracitet hjälper till att navigera i en snabbt föränderlig värld

Den allt snabbare förändringstakten i världen utmanar vårt invanda sätt att tänka och agera. Vi är på väg mot en framtid som kommer att vara radikalt annorlunda än nuet. Varken vi som individer eller samhällen kan längre fatta beslut endast utgående från kunskap som springer ur det förgångna. Men hur kan vi lära oss tänka och fatta beslut utgående från framtiden?

22.2.2021

  

Parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta rakentamassa – Maailmanparannusforum osallistujan silmin

YKAn ja Tekniikan Akateemiset TEKin toteuttama Maailmanparannusforum oli uusi valmennuskonsepti, jonka avulla osallistujat saivat ja kehittivät työkaluja aikamme kinkkisten ongelmien ratkomiseen niin työssä kuin muussa elämässä. YKAn opiskelijalähettiläs Akseli Rouvari osallistui syksystä 2020 alkuvuoteen 2021 kestäneeseen valmennuskokonaisuuteen ja kertoo tässä kirjoituksessa kokemuksistaan.

19.2.2021

  

Kestävien urapäätösten äärellä

Ilmastokriisin ja luontokadon hillitseminen edellyttävät toimia niin yhteiskunnallisilla kuin yksilöllisilläkin tasoilla, kirjoittaa YKAn osaamispalveluiden asiantuntija Heini Hult-Miekkavaara.

10.2.2021

  

Ilmiöpohjaisuus ja elinikäinen oppiminen – miten YKAn koulutuksissa rakennettiin tulevaisuuden yhteiskuntaa vuonna 2020?

YKAn tavoitteena on olla Suomen paras ammattiliitto. Autamme yhteiskunta-alan osaajia hahmottamaan työelämän ja yhteiskunnan keskeisiä kysymyksiä, päivittämään osaamistasi ja muodostamaan tueksesi verkostoja. Näitä tavoitteita edistävät jäsenille suunnatut monipuoliset koulutukset. Miltä YKAn koulutustarjonta näytti vuonna 2020? Lue lisää alta!

9.2.2021

  

Nyyti ry:n hankekoordinaattori Eeva Kolttola: Opiskelijoiden hyvinvointi on merkittävä yhteiskunnallinen asia

Tiistaina 16.2.2021 YKA ja SYY järjestävät opiskelijoiden suuren hyvinvointi-illan. Yksi tapahtuman panelisteista on Eeva Kolttola. Eeva työskentelee Nyyti ry:ssä Jaksaa, jaksaa? -hankkeessa, joka on Nyytin ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n yhteinen hanke opiskelu-uupumuksen vähentämiseksi toisella asteella. Millaisia ajatuksia Eeva nostaa esille, kun puhutaan opiskelijoiden hyvinvoinnista?

19.1.2021

  

Tunnista ja sanoita osaamisesi -valmennus yhteiskuntatieteilijän tukena

Alkuvuosi merkitsee monelle opiskelijalle urakkaa kesätyöhakemusten parissa. Kesätyömarkkinat ovat varsin kilpaillut, joten hakemuksiin panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mitään kikkakolmosia ei tarvita, mutta perusasioiden, kuten omasta osaamisesta kertomisen on hyvä olla riittävällä tasolla. Opiskelijalähettiläs Veera Rahikainen testasi YKAn Tunnista ja sanoita osaamisesi -verkkovalmennusta. Mitä konkreettista hyötyä valmennuksesta on yhteiskunta-alan osaajalle? Lue lisää!

12.1.2021

  

Kokeilussa opiskelijoiden virtuaalinen työnhakuvalmennus

Vuoden alku tarkoittaa monelle opiskelijalle kesätyöhaun alkamista. YKA tarjoaa opiskelijoille maksuttoman verkkovalmennuksen, joka antaa tietoa työnhaun koukeroista ja kannustaa tunnistamaan itseä kiinnostavia asioita. YKAn opiskelijalähettiläs Emmi Katajisto testasi opiskelijoiden työnhakuvalmennuksen. Lue Emmin kokemuksista lisää alta!

11.1.2021

  

Blogi: Jokainen loppuunpalanut on liikaa – tammikuussa teemanamme on hyvinvointi

Hyvinvointi- ja jaksamishaasteita on ollut jo pitkään niin opiskelevilla kuin työssäkäyvilläkin. Vuosi 2020 oli aiempien haasteiden päälle monelle poikkeuksellisen raskas. Mitkä rakenteet ja ilmiöt vaikuttavat siihen, että niin moni yhteiskunnassamme uupuu? Mitä voimme tehdä yhdessä, jotta asia korjaantuisi? Tammikuu on YKAssa hyvinvoinnin teemakuukausi. Lue lisää alta!

8.1.2021

  

Työn merkityksellisyyden kokemisen muuttuvat lähteet

Kokemus työn merkityksellisyydestä on syvästi yksilöllinen, vaikka siihen vaikuttavat niin ympäröivän yhteiskunnan kuin kulttuurinkin odotukset, normit ja prioriteetit. Tarve merkitykselliseen työhön on kuitenkin jaettu. Miten varmistaa, että merkityksellistä työtä riittää tulevaisuudessa kaikille?

8.1.2021

  

Automatisoitu disinformaation tuotanto tukkii kanavat

Disinformaation määrä on kasvussa. Sitä tuotetaan pian valtavia määriä automatisoidusti. Samalla propaganda löytää jatkuvasti uusia kanavia ja uusia vaikuttamisen metodeja, mistä syystä sitä on vaikea tunnistaa ja torjua. Luotettavan tiedon parissa työskentelevien on aika liittyä yhteen.

8.1.2021

  

Tulevaisuuslukutaito auttaa navigoimaan nopeasti muuttuvassa maailmassa

Maailman muutosvauhdin kiihtyminen haastaa totunnaiset tapamme ajatella ja toimia. Olemme matkalla tulevaisuuteen, joka tulee poikkeamaan radikaalisti nykyhetkestä. Enää emme voi yksilöinä tai yhteiskuntina perustaa päätöksentekoamme pelkästään menneisyydestä kumpuavaan tietoon. Mutta miten voimme oppia ajattelemaan ja tekemään päätöksiä tulevaisuuteen perustuen?

17.12.2020

  

Vuonna 2021 yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan enemmän kuin koskaan

Vuosi 2020 jää historiaan erikoisena ajanjaksona. Pandemia on lisännyt epävarmuutta työmarkkinoilla ja kirkastanut ammattiliittojen merkitystä joka uran vaiheessa mukana olevana kumppanina. YKAssa on tehty tänä vuonna erityisen paljon töitä, jotta jäsenten on mahdollisuus keskittyä urapolkuunsa. Tulevaisuus tuo yhteiskuntatieteilijöille tullessaan toiveikkuutta sekä erityisen paljon mahdollisuuksia osoittaa yhteiskunta-alan osaajien kykyjä maailman jälleenrakennuksessa, kirjoittaa YKAn viestintäpäällikkö Laura Piiroinen.

17.12.2020

  

Uudella tsempillä uuteen vuoteen – YKAn urapalvelut ovat apunasi

Vuoden vaihtuessa katsotaan usein yhtä aikaa taakse- ja eteenpäin. Miten kulunut vuosi on sujunut? Olenko tyytyväinen elämääni ja uratilanteeseeni? Jos kaipaan muutosta, mitä tulevana vuonna voisin tehdä toisin? Ei ole sattumaa, että usein muutoksiin johtavat päätökset kypsyvät loma-aikoina tai vuoden vaihtuessa.

3.12.2020

  

Etäopetus sekä ratkaisee että kärjistää ongelmia

Koronapandemia on saanut aikaan yliopistoissa pitkään puhutun digiloikan, kirjoittaa YKAn opiskelijalähettiläs Aku Houttu. Luentotallenteet ja verkko-opetus ovat väylä saavutettavampaan ja esteettömämpään opiskeluun. Vaikka koronatilanne aiheuttaa haasteita, se voi olla tulevan etäopetuksen kehityksen kannalta suorastaan hopeareunus.

11.11.2020

  

Haastattelussa Otto Tähkäpää – tulevaisuustutkija, jonka ykköstavoite on pelastaa maailma

Torstaina 5.11.2020 vietetään YKAn Yhteiskuntatieteilijäpäivää etänä. Yksi tapahtuman pääpuhujista on Otto Tähkäpää. Hän on mukana oleva tulevaisuustutkija, joka jaksaa yllämme leijuvista eksistentiaalisista haasteista huolimatta nähdä hyvää tulevaisuudessamme ja taistelee itse sitä koti minkä ehtii. Kuka Otto todella onkaan, ja mikä on hänen visionsa tulevaisuuden työelämästä ja opiskelusta?

31.1.2020

  

Tekoälyosaamista yhteiskunnan tarpeisiin

YKA on järjestänyt jäsenilleen tekoälykoulutusta viime syksystä. Molemmat koulutuskerrat tulivat hetkessä täyteen, ja jonotuslistat ovat olleet pitkiä. Tarve aiheen tietämykselle on ilmeinen. Nyt YKA tarjoaakin koulutuksen uudenlaisena verkkokoulutuksena, ja mukana on kouluttajakumppani Goforen lisäksi myös uusia kumppaneita: Lakimiesliitto, Kunteko 2020 -ohjelma ja Digi- ja väestötietovirasto.

9.1.2020

  

Arvot ja asenteet työelämässä

YKA selvitti jäsentensä työelämään liittyviä arvoja ja asenteita kyselytutkimuksella keväällä 2019. Halusimme selvittää, miltä näyttää ykalaisten mielestä hyvä työelämä ja kuinka erilaiset arvot toteutuvat heidän omassa työelämässään. Millaisia oivalluksia tutkimus tarjosi, ja kuinka tutkimuksen signaalit otetaan huomioon YKAn tulevassa toiminnassa?

9.1.2020

  

Sivistyksen ohut pintalakka rapisee

Yhteiskuntatieteilijöillä on paras näkymä muutokseen, mutta missä on yhteiskuntatieteilijän paikka, kun instituutioiden ja politiikan tila kapenee.

9.1.2020

  

Julkisuus ei ole algoritmiongelma

Huolestunut puhe nykyjulkisuudesta keskittyy usein algoritmeihin, tekoälyyn ja automaattiseen sisällöntuotantoon. Julkisuuden logiikkaa selittää kuitenkin koneita ja automaatiota paremmin ihmisyys. Kuka järjestäisi ihmistieteiden täydennyskoulutusta edistämään parempaa julkista keskustelua?

9.1.2020

  

Mikä on paras tapa vaikuttaa ilmastopolitiikkaan?

Miten saadaan kunnianhimoa ilmastotoimiin? Yksilön teoilla vai yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttamalla? Tämä on ikuisuusdebatti ilmasto­keskustelussa. Olen käynyt samaa debattia itseni kanssa.

9.1.2020

  

Arvot oman uran rakennusalustana

Useimmille meistä on helppoa tunnistaa urapäätöksiämme ohjaavia valintoja, kun mietimme, millä alalla tai missä organisaatiossa emme ainakaan voisi olla töissä. Näitä päätöksiä ohjaavat arvomme. Arvot ovat identiteettimme perustaa, ja usein niin vahvoja, että emme edes perustele niitä päätöksentekotilanteissa.

9.1.2020

  

Utvecklingsbistånd och det nationella intresset

Under fjolårets politikervecka i Almedalen intervjuades Sveriges biståndsmyndighet Sidas generaldirektör Carin Jämtin av branschtidningen Omvärlden. OECD:s biståndskommitté hade nyligen publicerat en så kallad peer review om Sveriges prestationer som finansiär av internationella utvecklingsinsatser. En skicklig, ambitiös och inflytelserik aktör inom hållbar utveckling, summerade rapporten.

29.5.2019

  

Häiritsevä palaute haittaa asiantuntijoita

Miten kohdata vihapuhetta työssä? Vihapuheesta ja sen aiheuttamista ja jatkuvasti lisääntyvistä ongelmista puhutaan paljon, mutta tehokkaita käytännön työkaluja ei juuri ole ollut. Kun häiritsevää palautetta kohdataan työssä, työyhteisön tulee tukea työntekijää. Toisaalta negatiivinen puhe saattaa kohdistua koko organisaatioon. Tässä artikkelissa esitellään tapoja, joilla sekä työntekijät että työnantajat löytävät helposti ja nopeasti tukea ja ratkaisuja vihapuheen kohtaamiseen.

8.3.2019

  

Kehumalla kohti parempaa työelämää

Positiivisen palautteen antaminen ei aina luonnistu suomalaisilta ja ansaittu kiitos jää usein antamatta. Kaikkein tukalinta on olla itse kehuttavana. Miksi näin positiivinen asia tuottaa meille päänvaivaa? Palautteen antamisen kynnystä madaltamaan on kehitetty uudenlainen Kehu-palvelu.

15.12.2017

  

Työelämässä syrjityt

Suomalainen työelämä kätkee sisäänsä eriasteista syrjintää, vaikka lainsäädäntö edellyttää työnantajilta yhdenvertaisuuden aktiivista edistämistä. Monesti pelko seurauksista sulkee syrjintää kokeneiden tai sivusta seuranneiden suut.

1.6.2017

  

Generalistit vahvoilla tulevaisuuden työssä

Generalistit osaavat hahmottaa kokonaisuuksia ja tunnistaa ilmiöitä, analysoida syy–seuraussuhteita ja muodostaa ratkaisuvaihtoehtoja. Vahvin voimavara on kuitenkin ihmisten toiminnan ymmärtäminen. Näiden vahvuuksiensa vuoksi generalistit sopivat hyvin monimuotoistuvaan työelämään viheliäisiä ongelmia ratkomaan.

11.5.2017

  

Laumailmiö kiihdyttää suhdannekehitystä

Ihminen oppii muilta ja kehittää toimintaansa matkimalla. Tästä on yksilölle ja yhteiskunnalle paljon hyötyä. Toisaalta jäljittely saattaa synnyttää laumailmiön, joka voi jopa ajaa kansantalouden lamaan.

8.12.2016

  

Ulkopolitiikkaa pintaa syvemmältä

Parempaa ulkopoliittista keskustelua. Vuonna 2011 perustetulla ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittelevän The Ulkopolitist -verkkolehden tavoite on selkeä.

8.12.2016

  

Työelämän murros haastaa vanhoja rakenteita

Työelämän muutoksista puhutaan paljon, mutta murrosvaiheen dramaattisuutta on myös kyseenalaistettu. Lähitulevaisuudessa joudutaan sopeutumaan kiihtyvään muutokseen. Pidemmällä aikavälillä koko työpaikan käsite voi murtua.

7.12.2016

  

Joukkorahoituksessa on voimaa

Vuoden 2016 yhteiskuntatieteilijä Pauliina Seppälä kertoo perustamansa joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me:n toiminnasta ja tavotteista.

10.10.2016

  

Nuorten toiveissa vakaa ja joustava työelämä

Työ itsessään ei ole nuorelle työsukupolvelle enää elämän keskipiste: rinnalle on noussut vapaa-aika sekä työn merkityksellisyys. Vakaa toimeentulo on kuitenkin yhä tärkeää.

15.8.2016

  

”Verkostoitumisen merkitys on valtava”

Yhteiskuntatieteilijät ovat vaikuttajia sekä ympäröivän maailman ymmärtäjiä ja tulkkeja. Kun asiat ovat monimutkaisia ja keskenään verkottuneita, tällaista työtä on mahdoton tehdä yksin

9.6.2016

  

Työelämä tarvitsee uudistumiskykyistä ajattelua

– Työelämä tarvitsee uudistuskykyistä johtamista, jotta pystymme vastaamaan hyvinvoinnin haasteisiin riippumatta siitä, toimimmeko yksityisellä vai julkisella puolella, totesi ProCom ry:n puheenjohtaja Taina Pieski avatessaan vuotuisen ProCom-päivän kesäkuun alussa.

11.5.2016

  

Maakuntien uusi tuleminen

Vuonna 2019 voimaan tuleva tulee pyörittämään satojatuhansia työpaikkoja Suomessa. Mitä tämä tarkoittaa yhteiskuntatieteilijöille?

4.5.2016

  

Demokratian hämärähommia

Lobbaus kuuluu poliittisen prosessiin Euroopan unionissa. Silti ammattiin liittyvä maine rypee. Ennakkoluuloja eivät lievennä House of Cards -draamat, joissa sieluilla käydään kauppaa. Koska tutkimuksia on niukasti, julkinen keskustelu nojaa mielikuviin.

29.1.2016

  

Ahaa-elämyksiä Yhteiskuntasimulaattorilla

Luokkahuoneen lattialle on asetettu numeroasteikko. Oppilaat vertailevat hahmokorttejaan ja naureskelevat toistensa rooleille. ”Ai sä oot eläkeläismummo! Hei voinks mä vaihtaa, en halua olla maanviljelijä!” Hetken päästä opettaja aloittaa pelin ja luokka hiljenee kuuntelemaan, miten päivähoito on Suomessa järjestetty ja mitä se maksaa.

9.12.2015

  

Kriisin ratkaisijat

Pakolaiskriisin keskellä vapaaehtoiset, viranomaiset ja järjestöjen työntekijätkäärivät hihansa ja tarttuvat työhön. Miten Suomi selviää tulijoiden tulvasta? Kysyimme ammattilaisilta.

14.9.2015

  

Onko etätyö #fiksumpityö?

Torstaina 8.10. vietetään Kansallista etätyöpäivää. Tänä vuonna teemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota etätyön eri muotoihin, mahdollisuuksiin ja käytännön toteutuksen malleihin.

29.8.2015

  

Edessä akateeminen tuntematon

Opiskelupaikka yhteiskunta-alalla on kovan karsinnan tulos. Alun motivoituneet opiskelijat kokevat kuitenkin opintojen loppuvaiheessa myös tyytymättömyyttä. Yksi syy siihen on edessä siintävä työelämä.

21.5.2015

  

8 askelta kirjojen saloihin

Suomen hallituksella on vielä hallitusneuvottelut kesken, mutta YKAn hallitus tietää, mitä kesällä kannattaa lukea. Nappaa omat suosikkisi lomalukemiseksi!

25.2.2015

  

Vaalien vaalijat

Kevään eduskuntavaalit ovat jo lähes täysin sähköiset, mutta ihmisiä tarvitaan yhä järjestelyissä. Jotta demokratian tärkein vaikuttamistapahtuma sujuu jouhevasti, tuhansien vapaaehtoisten ja virkamiesten on annettava työpanoksensa.