3.12.2020

Etäopetus sekä ratkaisee että kärjistää ongelmia

Koronapandemia on saanut aikaan yliopistoissa pitkään puhutun digiloikan, kirjoittaa YKAn opiskelijalähettiläs Aku Houttu. Luentotallenteet ja verkko-opetus ovat väylä saavutettavampaan ja esteettömämpään opiskeluun. Vaikka koronatilanne aiheuttaa haasteita, se voi olla tulevan etäopetuksen kehityksen kannalta suorastaan hopeareunus.

Yhteiskunta-alaan kuuluvat olemuksellisesti ihmiset ja vuorovaikutus heidän välillään – eihän muuten kokonaisia yhteiskuntia olisi olemassa. Alan opiskelijoille toisten kohtaaminen ja yhteistoiminta ovat keskeistä sisältöä sekä opinnoissa että niiden ulkopuolella. Koronapandemian seurauksena opinnot ovat siirtyneet etäaikaan. Sen lisäksi, että alan opiskelijat kohtaavat pandemian vuoksi erityisiä haasteita tulevien työelämätaitojen kehittymisen kannalta, tuntuu myös opintojen suorittaminen raskaammalta.

 Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry toteutti yhteiskunta-alan opiskelijoiden etäopiskelukokemuksista kyselyn, joka poiki kannanoton laadukkaan ja vuorovaikutuksellisen etäopiskelun puolesta myös koronan jälkeistä aikaa silmällä pitäen. Eikä mikään ihme, sillä kyselyn vastausten perusteella on helppo päätyä lopputulokseen, että etämahdollisuuksia opintojen suorittamiseen on kaivattu jo aiemmin. Tästä kertoo esimerkiksi se, että vastaajista 74 prosenttia piti tärkeänä etäopiskelumahdollisuuksien turvaamista myös poikkeusolojen jälkeen.

Luentotallenteet ja verkko-opetus mahdollistavat aikaan ja paikkaan sitoutumattoman opiskelun. Ne ovat väylä saavutettavampaan ja esteettömämpään opiskeluun. Pitkään puhuttu digiloikka tapahtuikin yliopistoissa näin pakon edessä.

 

Koronatilanne suuntaa huomiota etäopiskelun kehittämiseen

Laadun ja vuorovaikutuksen puolesta puhuminen on selkeästi yhteiskunnallisen alan opiskelijan etu. Keskustelut asiasisällöistä opettavat ja työskentely yhdessä luo sekä uusia kaverisuhteita että myös verkostoja tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen. Lähiopetukseen palatessa nämä mahdollisuudet ovat kannanoton mukaan tärkeitä huomioida. Koronatilanne voikin siis tulevan etäopetuksen kehityksen kannalta olla hopeareunus.

Nykytilan varjopuolilta ei kuitenkaan saa sulkea silmiä. SYYn kyselyn vastauksissa paljastui paljon huolestuttavaa tietoa opiskelijoiden tämän hetken tilasta. Yhteisöllisyys loistaa poissaolollaan ja opinnot ovat pitkälti yksinäistä puurtamista. Yksinäisyydellä on merkittäviä seurauksia opintojen suorittamisen kannalta. Opiskelijoilla on vaikeuksia jaksamisen kanssa, eikä etäopintojen myötä kasvanut työmäärä helpota tilannetta lainkaan. Vastaavaa hätähuutoa on kuultu opiskelijoilta myös valtakunnallisella tasolla.

On kuitenkin rehellistä todeta, että haastavaa tämä tulee olemaan. Opiskelijoiden jaksaminen, yksinäisyys ja mielenterveyden häiriöt ovat olleet merkittävä ongelma jo pitkään ennen koronan tuomia lisävaikeuksia. Nämä haasteet koskettavat myös yhteiskuntatieteiden opintoja. Onnistunutta digiloikkaa ja joustavien opintojen tarjontaa on hidastanut korkeakoulutuksen puutteellinen rajoitus. Kahden suoritusmuodon tarjoaminen voi olla haastavaa ympäristössä, jossa ensimmäistäkin tehdään henkilöstövajeella pedagogisen tuen jäädessä niukaksi.

Muutos nykytilanteeseen on ennen kaikkea yhteiskunnallinen kysymys. Meillä alan opiskelijoilla ja asiantuntijoilla on mitä parhaimpia edellytyksiä tämän haasteen ratkaisemiseen tietojemme ja taitojemme vuoksi. Annetaan siis yhteisen osaamisemme näkyä!

Tutustu SYYn kannanottoon ja kyselyn tuloksiin YKAn sivuilla. 

Kirjoittaja Aku Houttu on YKAn opiskelijalähettiläs. Hän opiskelee maailmanpolitiikkaa neljättä vuotta Helsingin yliopistossa.

Jaa artikkeli

Edunvalvonta