26.10.2018

Kestävän kaupunkikehityksen kandidaatit: Laajan ymmärryksen omaavia kaupunkikehittämisen asiantuntijoita

Kaupunkien kehittämisessä tarvitaan tulevaisuudessa osaajia, jotka ymmärtävät kehitystyön vaikutukset eri näkökulmista: teknologiset haasteet, yhteiskunnalliset vaikutukset ja hyvinvoinnnin roolin. Uusi koulutusohjelma yhdistää tekniikan ja yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmaan tähtäävät kandidaattiopiskelijat.

Uuden koulutusohjelman rakentajatiimi: Sanna Kivimäki, Mika Tukiainen ja Antti Wallin.

Kehitteillä oleva kestävän kehityksen kandidaattiohjelma on vastaus työelämän tarpeisiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet asettavat kaupunkien kehittämiselle kovia paineita. Koko koulutusohjelman suunnitelma pohjautuukin yhteistyöhön työelämän toimijoiden kanssa. Teoriatietoa sovelletaan jo koulutusvaiheessa käytäntöön projektitöiden kautta.

– Opiskelijat soveltavat matematiikan, kemian ja fysiikan tehtäviään käytäntöön, peilaten aiheita ympäristöpolitiikan ja sosiaalipolitiikan sisältöihin, Mika Tukiainen, yksi kandidaattiohjelman suunnittelijoista kertoo.

Poikkitieteellisiä kurssikokonaisuuksia

Kandidaattiohjelma on herättänyt niin paljon kiinnostusta, että sisältöjä joudutaan jopa karsimaan. Idea kuitenkin on, että opinnot koostuisivat ilmiöpohjaisista moduuleista.

– Esimerkiksi liikenne voisi olla yksi tällainen moduuli, jota tarkasteltaisiin siis teknologian, yhteiskunnan ja hyvinvoinnnin näkökulmasta, Tukiainen avaa ajatusta.

Tulevaisuuden työnantajina Tukiainen näkee muun muassa kaupungit.

– Kaupunkien kehittämiseen tarvitaan laajan ymmärryksen omaavia ihmisiä. Tähän asti suunnittelupöydän ääreen on istunut joukko ihmisiä, joista kukin katsoo asiaa omasta näkökulmastaan. Laajempi ymmärrys helpottaa keskustelua ja voi tuottaa parempia tuloksia, Tukiainen sanoo.

Yhteiskuntatieteilijöiden rooli korostuu sosiaalisesti kestävän ympäristön kehittämisessä. Tukiainen ottaa esimerkiksi kuntaliitoksen: Mitä liitos tarkoittaa yksilölle ja yhteisölle hyvinvoinnin kannalta?

Monta jatko-opintoreittiä tarjolla

Ohjelma on osa Tampere3-hanketta, jossa Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdistyvät.

Ohjelmasta voisi jatkaa joko tietojohtamisen tai tuotantotalouden diplomi-insinööriksi tai hallintotieteiden maisteriksi esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai aluetieteiden syventävissä opinnoissa tai sosiaalitieteisiin syventyväksi yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Maisteriohjelmaan hakeutuminen esimerkiksi Aalto yliopistoon tai miksi ei ulkomaillekin olisi myös mahdollista.

Kandidaattiohjelmasta on pidetty nyt useita työpajoja, joiden pohjalta ohjelmaa on koottu. Mika Tukiainen on erityisen iloinen ohjelman herättämästä kiinnostuksesta.

– Tavoite on, että ohjelma voitaisiin esittää tiedekuntaneuvostolle tammikuussa 2019, ja viedä konsistoriin päätettäväksi keväällä. Mikäli ohjelman toteutukselle löytyy resurssit, ensimmäiset kestävän kaupunkikehityksen kanditutkinnon opiskelijat pääsisivät aloittamaan opinnot tammikuussa 2020, Tukiainen laskeskelee.

Jaa artikkeli

Ilmiöt