Mediatiedot

Julkaisija
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
puhelin 010 231 0350
faksi 010 231 0351
toimitus@yhteiskunta-ala.fi
www.yhteiskunta-ala.fi

Päätoimittaja
Kati Ahtiainen
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala.fi

Vastaava päätoimittaja
Simo Pöyhönen
simo.poyhonen@yhteiskunta-ala.fi

Osoitteenmuutokset ja tilaukset
info@yhteiskunta-ala.fi

 

Toimitus ja ulkoasu
Omnipress Oy
Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki
tuottaja Tiina Parikka
tiina.parikka@omnipress.fi

Ilmoitusmyynti
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala.fi

Painatus
ScanWeb Oy

ISSN 2323-8852 (painettu versio)
ISSN 2323-8860 (verkkojulkaisu)

Painos
13 500 kpl

Copyright © Omnipress Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää ilman toimituksen kirjallista lupaa. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä materiaaleista.
Kirjoittajien artikkeleissa esittämät mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta julkaisijayhteisön kantaa.

Ilmestymispäivät
1/2017  11.5.
2/2017 14.12.