Mediatiedot

Julkaisija
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
puhelin 010 231 0350
faksi 010 231 0351
toimitus@yhteiskunta-ala.fi
www.yhteiskunta-ala.fi

Päätoimittaja
Kati Ahtiainen
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala.fi

Vastaava päätoimittaja
Simo Pöyhönen
simo.poyhonen@yhteiskunta-ala.fi

Osoitteenmuutokset ja tilaukset
info@yhteiskunta-ala.fi

 

Toimitus ja ulkoasu
Omnipress Oy
Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki
tuottaja Tiina Parikka
tiina.parikka@omnipress.fi

Ilmoitusmyynti
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
kati.ahtiainen@yhteiskunta-ala.fi

Painatus
ScanWeb Oy

ISSN 2323-8852 (painettu versio)
ISSN 2323-8860 (verkkojulkaisu)

Painos
13 500 kpl

Copyright © Omnipress Oy

Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää ilman toimituksen kirjallista lupaa. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä materiaaleista.
Kirjoittajien artikkeleissa esittämät mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta julkaisijayhteisön kantaa.