15.4.2013

Anna-Maria Wiljanen

Toiminnanjohtaja,

FM, VTM Anna-Maria Wiljanen (47) on aloittanut UPM-Kymmenen Kulttuuri säätiön toiminnanjohtajana lokakuun alusta.

-Toimenkuvaani kuuluu taidekokoelman ylläpito ja hoito, teosten lainaaminen, näyttelyiden järjestämi-nen ja tiedottaminen. Odotan erityisesti työskentelyä kokoelman ja muiden taidesäätiöiden parissa. Monipuoli-sesta koulutus- ja työtaustastani ja verkostoistani on varmasti hyötyä uudessa työssäni.

Wiljanen siirtyi uuteen toimeen Valtion taidemuseon viestintäpäällikön virasta.

-Taide on (positiivisessa mielessä) intohimoni ja luonnollinen osa elämää. Kaikkien taiteen parissa työskennel-tyjen vuosien jälkeenkin minun on vaikea pysyä paikoillani, kun näen koskettavan taideteoksen.

Jaa artikkeli