15.2.2013

Elina Moisio

Asiantuntija, Akava

Valtiotieteiden maisteri Elina Moisio (37) on aloittanut Akavan yhteiskunta-politiikan yksikön aluevaikuttamisen asiantuntijana 8.4.2013. Moision toimen kuvaan kuuluu aluevaikuttamisen koordinoiminen sekä Akavan alue-verkostojen toiminnan laadusta vas-taaminen. Hänelle kuuluu myös muita yksikön vaikuttamiseen ja politiikkalinja-usten valmisteluun liittyviä tehtäviä.

-Alueverkosto antaa kasvot Akava-vaikuttamiselle koko Suomessa.  Toivon, että kokemuksistani valta-kunnallisista järjestöistä, politiikasta ja yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta on tehtävässä hyötyä.

Aikaisemmin Moisio toimi vihreän ministeriryhmän erityisavustajana.

Hän on työskennellyt myös työminis-terin erityisavustajana, tutkijana Työ-terveyslaitoksella sekä erikoissuunnit-telijana hallituksen työssä jaksamisen ohjelmassa.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenille Moisio tuli tutuksi liiton puheenjohtajana vuosina 2007–2012.

-On ilo nähdä, miten YKA kasvaa ja kehittyy. Ja mikäs siinä on kasvaessa, koska työelämä tarvitsee entistä enem-män yhteiskunta-alan osaajien kaltaisia moniongelmien taklaajia.

Jaa artikkeli