15.12.2013

Hanna Sauli

Koordinaattori, Allianssi

VTM Hanna Sauli (32) on nimitetty 3.10. alkaen edunvalvonnan koordinaattoriksi nuorisotyön valtakunnallisessa palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssissa. Työssään Sauli suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi. Allianssin edunvalvontaa yhteistyössä työntekijöiden, jäsenjärjestöjen ja eri toimielinten kanssa. Lisäksi koordinaattori vastaa työllisyyteen, nuorisotakuuseen ja työuriin liittyvästä edunvalvonnasta.

– Vaikka Suomessa on tehty paljon nuorisotakuun toteuttamiseksi, nuoriso-työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Nuorisotakuuta pitää kehittää edelleen ja se vaatii myös resursseja. Erityisen tärkeää on panostaa syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn.

Aikaisemmin Sauli toimi kansainvälis-ten asioiden asiantuntijana Aalto-yliopis-ton ylioppilaskunnassa.

– Allianssikin toimii useissa kansain-välisissä nuorisoalan verkostoissa. Parhaillaan nuorisotakuuta pusketaan yhteisvoimin eteenpäin EU-tasolla.

Jaa artikkeli