15.12.2013

Kimmo Viljamaa

Elinkeinopäällikkö, Vantaan kaupunki

Hallintotieteiden maisteri Kimmo Viljamaa on Vantaan kaupungin uusi elinkeinopäällikkö 4.11. alkaen. Tehtäviin kuuluvat yrityspalveluiden, elinkeinopolitiikan ja matkailun markkinointiin liittyvät kehitystyöt ja verkostotoiminta.

– Vantaa on kasvava kaupunki sekä työpaikkojen ja asukkaiden osalta. Erityisesti lentokentän lähistölle rakentunut Aviapolis on houkutellut laajasti yritystoimintaa. Omassa työssäni tavoitteena on kehittää yrityksille tarjottavia pal-veluita sekä edesauttaa vuoropuhelua yritysten ja kaupungin välillä.

Viljamaa on toiminut aikaisemmin alueelliseen kehittämiseen, elinkeinopolitiikkaan ja innovaatiotoimintaan liittyvissä tutkimus-, kehittämis- ja arviointitehtävissä.

– Aiemmat työni ovat tuottaneet monipuolista kokemusta. Erityisesti  konsulttityö on opettanut työelämää myös johtamisen, asiakastyön ja projektin hallinnan näkökulmasta.

Jaa artikkeli